Tag Archives: Ρωμαίοι

Οι Ασημούντιοι του Πρίσκου

Σ΄αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω την ιστορία των Ασημουντίων Θρακο-Ρωμαίων του Πρίσκου παραθέτοντας τα χωρία από την έκδοση των αποσπασματικών ιστορικών του R.C. Blockley (τα οποία παραθέτω και ως σελίδες της παλαιότερης έκδοσης των ίδιων πηγών που είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στο διαδίκτυο). Continue reading

Advertisements

7 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Δύο πολιτικές λειτουργίες του δημoσίου στρατού στον Μάλχο

Στην παρούσα ανάρτηση θα περιγράψω δύο πολιτικές λειτουργίες του «δημοσίου» ρωμαϊκού στρατού που περιγράφει ο Μάλχος στα χρόνια του Ζήνωνα.

Τα διασωθέντα αποσπάσματα (ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, μετάφραση, σχολιασμός) του Μάλχου και των λοιπών αποσπασματικών ιστορικών του 5ου αιώνα (Πρίσκος, Ευνάπιος, Ολυμπιόδωρος κλπ) μπορείτε να τα διαβάσετε στην δίτομη έκδοση του R.C. Blockley (Francis Cairns, 1981):

  1. Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, Volume 1: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus 
  2. Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, Volume 2: Text, Translation and Historiographical Notes 

Όσοι δεν τυχαίνει να έχετε πρόσβαση στην έκδοση του Blockley, μπορείτε να διαβάσετε διαδικτυακά τα χωρία που θα παραθέσω σ΄αυτήν την παλαιότερη έκδοδη των αποσπασματικών ιστορικών της ύστερης αρχαιότητας:

Continue reading

20 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Ο Λουκιανός και οι στρατιώτες «μας»

Σύμφωνα με τον Anthony D. Smith, αυτό που κάνει σίγουρα τους Έλληνες και τους Εβραίους της κλασικής περιόδου τωόντι εθνοτικές ομάδες (ethnie), σε αντίθεση με ένα σωρό άλλους αρχαίους λαούς που εμφανίζονται ως απλές ητικές εθνοτικές κατηγορίες (ethnic categories) στην αρχαία γραμματεία αυτών των δύο λαών, είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες και οι Εβραίοι κατέγραψαν οι ίδιοι ημικά την ιστορία τους και δημιούργησαν μια ιστοριογραφική παράδοση που έγινε διαθέσιμη σε ευρύτερα και διαχρονικά αναγνωστικά κοινά, στα οποία προσέδιδε κοινή ταυτότητα μέσα από την καλλιέργεια κοινής ιστορικής μνήμης που προσέδιδε περιεχόμενο στην έννοια του «εμείς». Οι Εβραίοι τελειοποίησαν την διαδικασία με τον θεσμό της συναγωγής, όπου η «ιστορία» του «ενός και μοναδικού περιούσιου λαού του μόνου αληθινού θεού» γινόταν γνωστή και στις αγράμματες μάζες. Continue reading

35 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Το ολίσθημα του Tudor Dinu με τον Σταυρινό

Στη σημερινή ανάρτηση θα σχολιάσω ένα ενδιαφέρον ολίσθημα του Ρουμάνου ελληνιστή Tudor Dinu από το άρθρο του:

H διαµόρφωση εθνοτικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια στις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα σύµφωνα µε τα ποιήµατα του Σταυρινού και του Ματθαίου Μυρέων

Σχολιάζοντας ορισμένους στίχους του Σταυρινού (βηστιάρης του βοεβόδα της Βλαχίας Μιχαήλ του Γενναίου από το χωριό Μαλτσιάνη/Maliçan κοντά στους Αγίους Σαράντα) όπου οι αρχαίοι Μακεδόνες παρουσιάζονται ως πρόγονοι των Ρωμαίων της εποχής του, ο Dinu καταλήγει στο συμπέρασμα «το παρόν χωρίο είναι αξιοσηµείωτο επειδή µαρτυρεί την ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, έστω και σε υποτυπώδη µορφή Continue reading

51 Comments

Filed under Εθνολογία

Εθνολογικές παρατηρήσεις στα Γιαννιώτικα Χρονικά του 15ου αιώνα #2: Το Χρονικό των Ιωαννίνων

Όπως ανέφερα ήδη στην προηγούμενη ανάρτηση, το θέμα της σημερινής ανάρτησης είναι ο εθνολογικός σχολιασμός του επονομαζόμενου Χρονικού των Ιωαννίνων, το οποίο συγγράφηκε γύρω στο 1440 και περιγράφει την ιστορία των Ιωαννίνων και της Ηπείρου κατά την περίοδο 1359-1399. Continue reading

53 Comments

Filed under Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Η ιστορία του όρου «Βλάχος»

Η σημερινή ανάρτηση προέκυψε έκτακτα από τις συζητήσεις που είχαμε στο σχόλια τις τελευταίες ημέρες. Στην ετυμολογία του όρου «Βλάχος» και στις διάφορες σημασίες του όρου έχω αναφερθεί σε αρκετές παλαιότερες αναρτήσεις και, συνεπώς, στη σημερινή ανάρτηση θα φροντίσω να αναφέρω μερικά πράγματα που δεν έτυχε να περιγράψω μέχρι τώρα. Continue reading

36 Comments

Filed under Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Εθνολογικές παρατηρήσεις στη Νέα Ιστορία του Ζωσίμου #3

Στην προηγούμενη ανάρτηση της σειράς περιέγραψα το σκοπό του Ζωσίμου στη συγγραφή της Νέας Ιστορίας, την ανάπτυξη της πολεμικής φειδούς που θα κληρονομήσουν οι Βυζαντινοί Ρωμαίοι, και, τέλος, προσπάθησα να αποσαφηνίσω τη σημασία των όρων «ἔθνος», «τέλος», «αὐτόμολοι/σύμμαχοι», «ἐκμέλεια», «Σκύθαι», «Γερμανοί», «Κελτοί» και «Γαλάται». Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία