Tag Archives: ελληνική

Το identikit του Αγίου Ιερωνύμου #2

Ενώ στην προηγούμενη ανάρτηση προσπάθησα να σκιαγραφήσω το γενικό ταυτοτικό identikit του Ιερωνύμου, στη σημερινή θα εστιάσω ειδικότερα στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τις γλώσσες της εποχής του. Οι περισσότερες σελίδες που θα παραθέσω προέρχονται από το παρακάτω βιβλίο:

Susan Weingarten, The Saint’s Saints: Hagiography and Geography in Jerome (Brill 2005) Continue reading

5 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Η θέση της Ελληνικής στην ΙΕ οικογένεια #4

Όπως εξήγησα και στην προηγούμενη ανάρτηση, στo πρώτο μέρος της σημερινής ανάρτησης θα περιγράψω τους ΙΕ παραθετικούς βαθμούς των επιθέτων και στο δεύτερο θα παραθέσω τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα σειρά αναρτήσεων (βλ. τις προηγούμενες αναρτήσεις #1, #2, #3). Continue reading

13 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η θέση της Ελληνικής στην ΙΕ οικογένεια #3

Στην προηγούμενη ανάρτηση περιέγραψα το ρηματικό σύστημα Cowgill-RixΑ. Ρήμα») της Ύστερης ΠΙΕ (LPIE). Στη σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω συνοπτικά την LPIE ονοματική κλίση και θα ολοκληρώσω το θέμα της σειράς στην επόμενη και τελευταία ανάρτηση όπου θα εξηγήσω τα ΙΕ παραθετικά επιθήματα των επιθέτων και θα παραθέσω τα τελικά συμπεράσματα για την θέση της Ελληνικής στην ΙΕ οικογένεια. Continue reading

16 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η θέση της Ελληνικής στην ΙΕ οικογένεια #2

Στην προηγούμενη ανάρτηση επιχείρησα να εξηγήσω πως οι γλωσσολόγοι εκτιμούν την φυλογενετική συγγένεια των (συγγενικών) γλωσσών και γιατί υπάρχει σχετική ομοφωνία για το σχήμα της διάσπασης της ΠΙΕ: ο αρχαϊκός ανατολιακός κλάδος αποσχίστηκε πρώτος, ο Τοχαρικός δεύτερος, η εναπομείνασα ΠΙΕ απέκτησε τα όψιμα χαρακτηριστικά της Ύστερης ΠΙΕ που κληρονόμησαν οι υπόλοιποι θυγατρικοί κλάδοι, η αρκετά πιθανή ύπαρξη ενός «βραχύβιου» Ιταλο-Κελτικού κλάδου και, τέλος, η ιδιαίτερη συγγένεια που συνδέει την Ελληνική με τον Ινδο-Ιρανικό κλάδο, η οποία είναι ενδεικτική της γεωγραφικής γειτνίασης των προδρόμων τους στις αρχές της τρίτης π.Χ. χιλιετίας.

Στη σημερινή ανάρτηση κι την επόμενη θα κάνω μια παρουσίαση της αναδομημένης γραμματικής της Ύστερης ΠΙΕ (Late PIE, LPIE), γιατί η τελευταία είναι η αφετηρία που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ποια στοιχεία των θυγατρικών γλωσσών συνιστούν αρχαϊσμούς (διατήρηση του αρχικού «σχήματος») και ποια αποτελούν νεωτερισμούς (καινοτομική αλλαγή) και, με φόντο την LPIE γραμματική και κάποια άλλα στοιχεία, θα προσπαθήσω να δείξω την θέση της Ελληνικής στην ΙΕ οικογένεια. Στην παρούσα ανάρτηση θα ασχοληθώ με το ΙΕ ρήμα, αφήνοντας τα υπόλοιπα για την επόμενη ανάρτηση. Continue reading

4 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Το εμφατικά αρνητικό φράσημα *{ne h2oyu kwid} του Βαλκανικού ΙΕ ομίλου

Σε μια παλαιότερη ανάρτηση παρέθεσα την ευρέως αποδεκτή άποψη του μεγάλου ΙΕστή Warren Cowgill ότι το ελληνικό αρνητικό μόριο «όχι» (αρχ. οὐκ, οὐκί, οὐ, οὐχί) ανάγεται στο ΙΕ εμφατικό αρνητικό φράσημα *{ne h2oyu kwid} = not in this lifetime! (όχι σ΄αυτή τη ζωή!) και μάλλον είναι ΙΕ συγγενής του αρμενικού αρνητικού μορίου očʿ. Continue reading

27 Comments

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η θέση της Ελληνικής στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Η σημερινή ανάρτηση, η πρώτη για το 2016, είναι στην ουσία απάντηση σε μερικά ερωτήματα του σχολιαστή October490 (το σχόλιό του είναι το 19ο εδώ).

Ρωτάει ο Οκτώβρης490:

Γιατί δηλαδή να μη δεχτούμε το Ρωμαίο, από την αυτοκρατορική περίοδο κι έπειτα, ως πολιτικό όρο, που δηλώνει τον κάτοικο δηλαδή της Αυτοκρατορίας που έχει δικαιώματα Ρωμαίου πολίτη κι όχι κατ’ ανάγκη τον απευθείας απόγονο του Ρωμύλου. Γιατί δηλαδή να μην εικάσουμε, ότι αν πετύχαινες εκείνον το Βυζαντινό στο καφενείο, μετά αφού είχε γράψει εκείνη την αράδα και τον ρωτούσες τι εννοεί, να σου απαντούσε : «Παιδάκι μου, Έλληνας/Ρομά/Μυσός/Δάκας γεννήθηκα, αλλά είμαι και Ρωμαίος/Ευρωπαίος/Αμερικανός πολίτης ! Και μάλιστα, ψιλοντρέπομαι για την ελληνική=εθνική καταγωγή της γιαγιάς μου, αφού το ελληνικό, άναρχο και φιλελευθερο πνεύμα έχει λοιδωροιθεί τα μάλα από τους Χριστιανούς, γι αυτό διαλαλώ όπου σταθώ τη …Ρωμαϊκότητά = Χριστιανικότητά μου!»
Αν οι κάτοικοι πάλι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχαν την Λατινική ως επίσημη και δεν αισθάνονταν Έλληνες, τότε γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τον 6-7ο (;) αιώνα μιλάει επίσημα την Ελληνική κι η Λατινική εξαφανίζεται; Ενώ ας πούμε διαιωνίζεται στη Δακία, την Ιταλική και Ιβηρική χερσόνησο και στη Γαλατία, έστω και σαν διάλεκτοι μιας μητρικής γλώσσας;

Λοιπόν, φίλε Οκτώβρη490, χωρίζω τα ερωτήματά σου σε δύο θέματα:

  1. Γιατί η Ελληνική γλώσσα επιβίωσε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αν οι ελληνόφωνοι δεν αισθάνονταν εθνοτικοί Έλληνες και σε κάποια φάση η Λατινική έδωσε τη θέση της στην Ελληνική ως επίσημη γλώσσα του κράτους;
  2. Γιατί η ρωμαϊκή ταυτότητα των “Βυζαντινών” δεν ήταν «μόνον πολιτική» ή «μόνον Ορθόδοξη Χριστιανική» (γράφεις Ρωμαϊκότητα = Χριστιανικότητα);

Σήμερα θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση και θ΄αφήσω για την επόμενη ανάρτηση την απάντηση στην δεύτερη ερώτηση, στην οποία θέλω να εστιάσω περισσότερο, για να δείξω πόσο εσφαλμένες είναι οι θεώρησεις «μόνο πολιτικά Ρωμαίοι» και «Ρωμαίοι = Ορθόδοξοι Χριστιανοί».

Η Ελληνική γλώσσα επιβίωσε στο Ανατολικό μέρος της ενιαίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επειδή είχε αποκτήσει αδιασάλευτο κοινωνικό κύρος και επειδή ανάμεσα στις αρετές που χαρακτηρίζαν τους Ρωμαίους κατακτητές ήταν η πρακτικότητα. Με άλλα λόγια, οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανέναν λόγο να αντικαταστήσουν την καθιερωμένη lingua franca (Ελληνιστική Κοινή) της ελληνιστικής Ανατολής με την Λατινική, αφού η Ελληνική τους βόλευε διοικητικά μια χαρά. Η άποψη ότι πρέπει να φτάσουμε στους διαδόχους του Ηρακλείου «ώστε η Ελληνική να πάρει τη θέση της Λατινικής ως επίσημη γλώσσα της διοίκησης» στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην πραγματικότητα δεν είναι εντελώς ακριβής. Ήδη κατά το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα ο λατινόφωνος αυτοκράτορας Κλαύδιος συνεχάρη έναν βάρβαρο (= καταγόμενο από το Barbaricum = μέρη εκτός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας) για το ότι έμαθε «και τις δύο γλώσσες μας, Λατινικά και Ελληνικά» (δηλαδή και τις δύο [επίσημες] γλώσσες της Ρωμαϊκής μας αυτοκρατορίας, “Graece ac Latine … cum utroque sermone nostro sis paratus“, uterque = αμφότερος, noster = δικός μας). Στην Σύγκλητο της Ρώμης, ο Κλαύδιος πάντα, συχνά έκανε εκτενείς λόγους στην Ελληνική και όταν δίκαζε συχνά απαντούσε ελληνιστί απαγγέλλοντας ομηρικούς στίχους! Εκτός αυτού έγραψε στην Ελληνική ολόκληρα βιβλία Ιστορίας (20 βιβλία Ετρουσκικής/Τυρρηνικής Ιστορίας και 8 βιβλία Καρχηδονιακής Ιστορίας)!

[Suetonius, Divus Claudius, 42.1]

Nec minore cura Graeca studia secutus est, amorem praestantiamque linguae occasione omni professus. cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti: ‘cum utroque,’ inquit, ‘sermone nostro sis paratus; et in commendanda patribus conscriptis Achaia, gratam sibi prouinciam ait communium studiorum commercio; ac saepe in senatu legatis perpetua oratione respondit. multum uero pro tribunali etiam Homericis locutus est uersibus. quotiens quidem hostem uel insidiatorem ultus esset, excubitori tribuno signum de more poscenti non temere aliud dedit quam: «ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ
Denique et Graecas scripsit historias, Tyrrhenicon uiginti, Carchedoniacon octo.

Αγγλική Μετάφραση:

He applied himself with no less attention to the study of Greek literature, asserting upon all occasions his love of that language, and its surpassing excellency. A barbarian once holding a discourse both in Greek and Latin, he addressed him thus: ” Since you are skilled in both our tongues.” And recommending Achaia to the favour of the senate, he said, ” I have a particular attachment to that province, on account of our common studies.” In the senate he often made long replies to ambassadors in that language. On the tribunal he frequently quoted the verses of Homer. When at any time he had taken vengeance on an enemy or a conspirator, he scarcely ever gave to the tribune on guard, who, according to custom, came for the word, any other than this:

ἄνδρ᾽ ἐπαμύνασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ
” “‘Tis time to strike when wrong demands the blow.
” To conclude, he wrote some histories likewise in Greek, namely, twenty books on Tuscan affairs, and eight on the Carthaginian;

Ο Geoffrey Horrocks, στο μνημειώδες βιβλίο του «Ελληνικά: Ιστορία της Γλώσσας και των Ομιλητών της» 1η έκδοση υπάρχει μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας για όποιον ενδιαφέρεται, ενώ την δεύτερη «βελτιωμένη» αγγλική έκδοση την έχω παραθέσει για κατέβασμα εδώ) σχολιάζει αυτό το χωρίο όπου ο Κλαύδιος μιλάει «για τις δύο γλώσσες μας: Λατινικά και Ελληνικά» (Graece ac Latine … utroque sermone nostro) γράφοντας:

Horrocks-Claudius

Ο στωϊκός [λατινόφωνος] αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος (2ο μισό 2ου μ.Χ. αιώνα) κρατούσε το προσωπικό ημερολόγιο στην Ελληνική και έγραψε στην Ελληνική ολόκληρο φιλοσοφικό πόνημα. Ο Ρωμαίος ποιητής Ιουβενάλις (~100 μ.Χ.) μας πληροφορεί ότι οι αριστοκράτισσες της Ρώμης της εποχής του, χρησιμοποιούσαν την ελληνομάθειά τους για να τονίσουν την κοινωνική τους θέση: κουτσομπόλευαν μεταξύ τους ελληνιστί και πάνω στο σεξ φώναζαν ελληνιστί «ψυχή μου! ζωή μου!»

kaldellis-greek

Juvenal

Juvenalis

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό γιατί η Ελληνική γλώσσα στην Ελληνιστική Ανατολή δεν απειλήθηκε ποτέ από την Λατινική των Ρωμαίων κατακτητών. Η Ελληνική διατήρησε το κοινωνικό της κύρος και, επομένως, δεν υπήρχε κοινωνική πίεση γλωσσικής αντικατάστασης όπως υπήρχε στο δυτικό μισό και στην βαλκανική ενδοχώρα (όπου οι Κελτικές, Θρακο-Ιλλυρικές κλπ γλώσσες θεωρήθηκαν κοινωνικά κατώτερες και, σταδιακά, έδωσαν την θέση τους στην Λατινική). Εξ αρχής στην Ελληνιστική Ανατολή οι αποφάσεις της Συγκλήτου και των αυτοκρατόρων εκδίδονταν μεταφρασμένες στα Ελληνικά. Όταν σε κάποια φάση σταμάτησαν να υπάρχουν λατινόφωνοι αυτοκράτορες και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί (όπως ο Ιουστινιανός και ο Βελισάριος, αμφότεροι εκλατινισμένοι «Βέσσοι») τότε δεν είχε νόημα να συνέχιζε η Λατινική ως γλώσσα του στρατού, της διοίκησης και της αυλής. Όταν πρωτοργανώθηκαν τα πρώτα μεγάλα Θέματα στην Μικρά Ασία κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, οι δύο βασικές γλώσσες των στρατιωτών ήταν τα Ελληνικά και τα Αρμενικά. Η Ρωμαϊκή Αυλή προσαρμόστηκε γλωσσικά, ακριβώς όπως, λίγο αργότερα, προσαρμόστηκε και θρησκευτικά όταν αποφάσισε να υιοθετήσει τις ανεικονικές (εικονοκλαστικές) συνήθειες των ακριτικών περιοχών, για να ισχυροποίησει τους δεσμούς συνάφειάς της με τους ακρίτες που σταμάτησαν την εξάπλωση των Αράβων στην οροσειρά του Ταύρου.

Βέβαια το ότι η Ελληνική γλώσσα διατήρησε το κοινωνικό της κύρος δεν έχει καμία σχέση με το αν οι ομιλητές της αισθάνονταν ή όχι εθνοτικά Έλληνες, ακριβώς όπως η επιβίωση της Αγγλικής στην Αμερική δεν έχει καμία σχέση με το αν οι Αμερικάνοι αισθάνονται ή όχι εθνοτικά/εθνικά Άγγλοι.

Οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί του Ανατολικού μισού διατήρησαν μεν την γλωσσική τους ταυτότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επανεθνοτίστηκαν σταδιακά κατά την ύστερη αρχαιότητα. Όπως νομίζω ότι έδειξα στην προηγούμενη ανάρτηση, η γλωσσική συνέχεια/ασυνέχεια δεν έχει καμία σχέση με την εθνοτική συνέχεια/ασυνέχεια.

Οι Αμερικάνοι διατήρησαν την Αγγλική τους γλώσσα, αλλά έπαψαν να είναι Άγγλοι άποικοι, ενώ οι «Ελληνιστές» Ιουδαίοι του Λουκά είχαν χάσει την «πάτριο» Εβραϊκή γλώσσα (και την συγγενική της Αραμαϊκή που είχαν υιοθετήσει οι περισσότεροι Ιουδαίοι ως μητρική, επειδή είχε καταλήξει να είναι η lingua franca του σημιτικού κόσμου) και, από ένα σημείο και μετά, μιλούσαν μόνον Ελληνικά, διατηρώντας όμως την εβραϊκή τους συνείδηση (Ιουδαϊκή θρησκεία και αίσθηση εβραϊκής καταγωγής).

Οι ελληνόφωνοι υπήκοοι της Ρωμαϊκής ανατολής διατήρησαν την γλώσσα τους, αλλά έχασαν την αρχαία εθνοτική τους ταυτότητα. Όταν οι πηγές αρχίζουν να τους περιγράφουν πάλι ως διακριτή εθνοτική ομάδα από τον 10ο αιώνα και έπειτα είναι πια εθνοτικοί Ρωμαίοι και όχι «εθνοτικοί Έλληνες που είναι μόνον πολιτικά ή θρησκευτικά Ρωμαίοι». Δεν θέλουν να έχουν καμία απολύτως σχέση με τους «δυσσεβείς Έλληνες» και όταν θέλουν να διαχωριστούν από τα «ετερόγλωσσα γένη» της αυτοκρατορίας, το κάνουν προβάλλοντας την εθνοτική τους ρωμαϊκή ταυτότητα (Ρωμαίοι = μόνον οι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι). Τα «ετερόγλωσσα γένη» (Αρμένιοι, Σλάβοι, Αλβανοί, Βλάχοι, Μαρδαΐτες κλπ) είναι πολιτικοί Ρωμαίοι και, κατά κανόνα χριστιανοί ορθόδοξοι (εκτός από τους Αρμένιους που ήταν χωρισμένοι θρησκευτικά σε μιαφυσίτες και «τατσάτους» = Αρμένιοι που προσχώρησαν στο Χαλκηδονικό Δόγμα = την δική μας Ορθοδοξία), αλλά δεν είναι εθνοτικοί Ρωμαίοι.

Ο Νικήτας Χωνιάτης είναι ξεκάθαρος όταν περιγράφει την διαφορά ανάμεσα στα «ἑτερόγλωττα γένη» που στερούνται παιδείας απάσης και της φωνής Ελληνίδος, χαρακτηριστικά που διαθέτει ο «εὐγενής Ῥωμαῖος ἀνήρ».

[ΝΧωνιάτης, 204-5] ἀλλὰ δὴ καὶ τοῖς ἀπὸ γενῶν ἑτερογλώττων ὑποβαρβαρίζουσιν ὑπηρέταις, ὧν ὁ σίελος τοῦ λόγου προηκοντίζετο, […] καὶ ταῦτα παιδείας ἁπάσης ἐστερημένοις καὶ φωνῆς Ἑλληνίδος τὰ ἴχνη μεταδιώκουσιν ὡς αἱ σκοπιαί τε καὶ αἱ πέτραι πρὸς τὰ τῶν ποιμένων αὐλήματα τὸ τῆς ἠχοῦς ὑστερόφωνον. […]  εἰ δέ που καὶ παρεζεύγνυτό τις αὐτοῖς εὐγενὴς Ῥωμαῖος ἀνήρ,

Αλλά επιστρέφω στην Ελληνική γλώσσα γιατί η εθνοτική Ρωμαϊκή ταυτότητα θα είναι το θέμα της επόμενης ανάρτησης.

Η αξιοθαύμαστη συντηρητικότητα της Ελληνικής, δηλαδή το γεγονός ότι η Ελληνική υπέστη μικρή σχετικά αλλαγή κατά τα τελευταία 2000 χρόνια και δεν διασπάστηκε σε ελληνογενείς γλώσσες (όπως η Λατινική διασπάστηκε σε λατινογενείς/ρωμανικές γλώσσες), οφείλεται στο ότι η Ελληνική είχε την τύχη να είναι η γλώσσα των «άπτωτων» Ρωμαίων, δηλαδή των Ρωμαίων που παρέμειναν όλοι «μαντρωμένοι» στην ίδια πολιτική οντότητα κατά την περίοδο 400-1200, στην οποία υπήρχαν ενεργοί μηχανισμοί γλωσσικής σύγκλισης (παθητική έκθεση των αμόρφωτων μαζών στην Ελληνιστική Κοινή των Γραφών κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, «δημώδης» μεσαιωνική Κοινή που ο απλός κόσμος χρησιμοποιούσε στον στρατό και στις εμπορικές του συναλλαγές, ίδια πρότυπα εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας κλπ). Γράφει ο Horrocks για τις αιτίες της συντηρητικότητας της Ελληνικής:

Horrocks-slow-change

Παραθέτω την Ελληνική μετάφραση των Σταύρου-Τζεβελέκου της πρώτης έκδοσης του χωρίου αυτού:

[σλδ 474-5] Αν και είναι σαφές ότι η ομιλούμενη ελληνική άλλαξε σημαντικά κατά την μεσαιωνική περίοδο – με μια αξιοσημείωτη αύξηση της κατά τόπους ετερογένειας ανάμεσα στους αναλφάβητους ομιλητές των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων-, η συνεχιζόμενη παρουσία του βυζαντινού κράτους και των θεσμών του (πρωτίστως του εκπαιδευτικού συστήματος, της διοίκησης και της ορθόδοξης Εκκλησίας) εξασφάλισε ότι η εξέλιξη γενικά της προφορικής γλώσσας υπόκεινταν στους περιορισμούς που σχετίζονταν με τη γνώση της λόγιας γραπτής γλώσσας στις ποικίλες της μορφές, ή έστω με την έκθεση στην γραπτή γλώσσα (κυρίως τη γλώσσα της θείας λειτουργίας, η οποία είχε καθολική επιρροή). Ακόμη και ο τελείως αναλφάβητος δεν μπορούσε να ξεφύγει από την (παθητική) πρόσληψη της εκκλησιαστικής ελληνικής ή από τις εξομοιωτικές συνέπειες της θητείας του στον αυτοκρατορικό στρατό, ενώ οι ανώτερες τάξεις, συγκεντρωμένες στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξακολουθούσαν όχι μόνο να διατηρούν τις μεταξύ τους σχέσεις μέσα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, αλλά επίσης να μαθαίνουν- και μάλιστα να χρησιμοποιούν ἐμπρακτα- τους παραδοσιακούς τύπους της γραπτής ελληνικής, διαδικασία η οποία επηρέασε το λόγο τους και αναχαίτισε την εξέλιξη σημαντικών τοπικών αποκλίσεων σε λόγιες ποικιλίες, πέρα από το φωνολογικό επίπεδο.

Έτσι, τα πρώιμα μεσαιωνικά ελληνικά, αντίθετα από τα λατινικά, δεν διασπάστηκαν σε τοπικές διαλέκτουςοι οποίες αργότερα θα αποκτούσαν επίσημο χαρακτήρα και θα εξελίσσονταν σε ξεχωριστές γλώσσες ανεξάρτητων κρατών.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Ελληνική δεν άλλαξε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Χωρίς κατάλληλη προετοιμασία δεν μπορούμε αυθόρμητα να κατανοήσουμε την Αττική του Θουκυδίδη, πόσο μάλλον την γλώσσα του Ομήρου. Αλλά το αξιοθαύμαστο με την Ελληνική είναι ότι εμείς σήμερα μπορούμε αυθόρμητα και χωρίς προετοιμασία να καταλάβουμε την δημώδη Ελληνική της Κωνσταντινουπόλεως στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρίκιου (~600 μ.Χ.)! Επειδή ο Μαυρίκιος είχε επιβάλλει «μέτρα λιτότητας» για να σώσει την οικονομικά εξασθενισμένη αυτοκρατορία, είχε γίνει αντιπαθής στον απλό λαό. Ο Θεοφάνης ο Ομολογητής διέσωσε ένα σκωπτικό δημώδες ποιηματάκι που οι Κωνσταντινοπολίτες είχαν βγάλει για τον Μαυρίκιο.

maurice1

maurice2

Όπως καταλαβαίνετε αμέσως, ο μέσος ελληνόφωνος σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην κατανόηση του ποιήματος αυτού που συντέθηκε 1400 χρόνια πριν! Η μόνη διαφορά στην φωνολογία είναι το ότι τα «υ,οι» προφέρονταν ακόμα ως /y/=/ü/ και δεν είχε ολοκληρωθεί ο ιωτακισμός τους.

Εὔρηκε τὴν δαμαλίδα | ἁπαλήν καὶ τρυφεράν = βρήκε την δαμαλίδα απαλή και τρυφερή

καὶ ὡς τὸ καινόν ἀλεκτόριν | ταύτῃ <ἐ>πεπήδηκεν = και σαν το νεαρό κοκόρι την επήδηξε

καὶ ἐποίησε παιδία | ὡς τὰ ξυλοκούκουδα = και έκανε παιδιά σαν τα ξυλοκούκουδα

καὶ οὐδεὶς τολμᾷ λαλῆσαι | ἀλλ΄ὅλους ἐφίμωσεν = και ουδένας τολμάει να λαλήσει, αλλ΄ όλους τους εφίμωσε

Βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο 2 άγνωστες λέξεις (ἀλεκτρυών/ἀλέκτωρ > ἀλεκτόριον > αλεκτόρι(ν) = «κοκόρι», ξυλοκούκουδον = «καρπός με ξύλινο/σκληρό φλοιό» και δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τον σημερινό όρο δάμαλις/δαμαλίς > δαμάλα = «νεαρή αγελάδα»). Βλέπουμε, επίσης, ότι στην δημώδη Ελληνική του 600 μ.Χ. το απαρέμφατο παραμένει ακόμα ενεργό (τολμᾷ λαλῆσαι και όχι τολμᾷ ἵνα λαλήσει > τολμάει να λαλήσει), αν και ήδη από τον 3ο μ.Χ. αιώνα, σε δημώδη κείμενα των αιγυπτιακών παπύρων, η περίφραση ἵνα+υποτακτική αρχίζει σιγά σιγά να αντικαθιστά το αρχαίο απαρέμφατο, ότι το επίθετο ὅλος (που αρχικά σήμαινε «ολόκληρος, ακέραιος») έχει ήδη αποκτήσει την νεοελληνική του σημασία, αντικαθιστώντας το αρχαίο επίθετο πᾶς, βλέπουμε την τυπική νεοελληνική ουδετεροποίηση (δηλαδή προσθήκη του ουδέτερου επιθήματος -ιον > -ιν, ἀλεκτρυών/ἀλέκτωρ > ἀλεκτόριον > ἀλεκτόρι(ν) = κοκόρι, όπως νῆσος > νησίον > νησί και γέφυρα > γεφύριον > γεφύρι), βλέπουμε ότι το ρήμα (επι-)πηδάω έχει την νεοελληνική σημασία πηδάω = «γαμάω», ότι δεν είχε ακόμη γίνει η συνίζηση παιδία > παιδιά (λ.χ. ελευθερία > λευτεριά) και βλέπουμε ότι ο αόριστος επ-επήδηκεν έχει σχηματιστεί με το επίθημα του αρχαίου παρακειμένου -κα (λ.χ. το νεοελληνικό ζεύγος έδωσα ~ έδωκα) λόγω της συγχώνευσης παρακειμένου και αορίστου που συνέβη στην πορεία της Ελληνικής (κάτι που τελικά οδήγησε αργότερα στον σχηματισμό ενός νέου περιφραστικού παρακειμένου με το βοηθητικό ρήμα έχω, λ.χ. δέδωκα > έχω δώσει). Ο δεύτερος στίχος διατηρεί το μέτρο του μόνο αν το «καὶ ὡς» διαβαστεί ως μονοσύλλαβο «κι΄ως» (πράγματι ο Horrocks το διαβάζει ως c’os = /kyos/). Τα «ξυλοκούκουδα» είναι οι καρποί όπως το καρύδι με σκληρό, ξυλινο φλοιό. Ο όρος κούκουδον (< κόκκουδον) είναι μάλλον ομόρριζος το νεοελληνικού όρου κόκαλο (< κόκκαλον).

Το δημώδες αυτό ποίημα είναι γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο μέτρο που αποτελείται από δύο ημίστιχα 8+7 (στο τέλος του 8ου στίχου έχω προσθέσει το σύμβολο [|]). Αυτό το δεκαπεντασύλλαβο μέτρο είναι η ραχοκοκαλιά της μεσαιωνικής και νεοελληνικής ποίησης, τόσο της δημώδους όσο και της λόγιας και ήταν σίγουρα ήδη διαμορφωμένο κατά την ύστερη αρχαιότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Jeffreys (1974), η απαρχή αυτού του «πολιτικού» (= δημώδους) 15σύλλαβου στίχου είναι οι λαϊκές έμμετρες επευφημίες στους θριάμβους στην Ρώμη της [ύστερης] «Δημοκρατικής» Περιόδου, δηλαδή στην Ρώμη της εποχής του Καίσαρα!

Βρε κοίτα να δεις κάτι περίεργα πράγματα!

Η μεσαιωνική και νεότερη ελληνική ποιητική παράδοση που ήταν γνωστή σε κάθε αγράμματο από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο και από την Πελοπόννησο μέχρι την Τραπεζούντα, αν ευσταθεί η θεωρία του Jeffreys, δεν ανάγεται στους αρχαίους Έλληνες, αλλά στους Ρωμαίους κατακτητές των Ελλήνων!

Φυσικά, ένας «Βυζαντινός» δεν θα έβρισκε καθόλου περίεργο το ότι ένα νήμα ποιητικής συνέχειας «μήκους» 2200 ετών συνδέει τους «νῦν» με τους «πάλαι» Ρωμαίους και ότι αυτή η συνήθεια μεταφέρθηκε κατά την translatio Urbis (μεταφορά της Πόλεως).

Δεκαπεντασύλλαβο μέτρο με σπάσιμο 8+7, λοιπόν, από την Ρώμη του Καίσαρα στην Νέα Ρώμη του Μαυρικίου και από τον Μαυρίκιο στο δημοτικό τραγούδι από την Αράχωβα της ύστερης Τουρκοκρατίας «Ο Χάρος κι ο Τσοπάνης» που παρουσιάζει παρακάτω ο Horrocks:

kharos-horrocks

Κι ο Χάρος τον εβίγλισεν | από ψηλή ραχούλα

[…]

Άσε με, Χάρο μ΄, άσε με | τρεις μέρες και τρεις νύχτες

[…]

πόχω γυναίκα παρανιά | και χήρα δεν της πρέπει

(παρανιά = παρανέα = πολύ νέα, λ.χ. παραψήθηκε = ψήθηκε πολύ)

Αν μετρήσετε τις συλλαβές (kyo-χà-ros-ton-e-vi-γli-sen | a-pò-psi-lì-ra-χù-la) θα δείτε την ίδια μετρική δομή 15=8+7.

Η γλώσσα του ποιήματος και η έννοια του Χάρου είναι κληρονομιά από την αρχαία Ελλάδα (Χάρων > Χάρος, Νηρηίδες > Νεράιδες κλπ), ενώ το μέτρο του ποιήματος (αν ευσταθεί η θεωρία του Jeffreys) και το ρήμα βιγλίζω/βιγλεύω = (κατα)σκοπεύω (βίγλα = σκοπιά < λατ. vigilia) είναι κληρονομιά από την αρχαία Ρώμη.

Γράφει ο Λέων ο Σοφός στα Τακτικά του:

[12.97] Περὶ βίγλας καὶ φυλακῆς βάνδου ἐν καιρῷ μάχης

Δύο δὲ σκουλκάτωρας ἤγουν κατασκόπουςβιγλάτωρας χρησίμους καὶ ἀγρύπνους καὶ ἀνδρείους ἐπιλέγεσθαι καὶ δύο μανδάτωρας.

[12.42] Πρὸς τούτοις κελεύομέν σοι, […] καθ’ἑκάστην τοῦρμαν σκουλκάτωρας ἤγουν βιγλεύοντας ἀφορίσῃς,

[14.12] […] τὸ ὀφεῖλον βιγλεύειν καὶ τὰς πόρτας τοῦ φοσσάτου φυλάττειν ἤγουν τοῦ περιφραγμένου ἀπλίκτου,

(σκουλκάτωρες < exculcatores = «πρόσκοποι», γι΄αυτό σκούλκα = βίγλα)

Για να καταλάβετε πόσο ασυνήθιστο είναι να μπορεί κάποιος να κατανοεί αυθόρμητα την μορφή της γλώσσας του πριν από 1400 χρόνια, σας παραθέτω το Πάτερ Ημών στην Παλαιά Αγγλική του 10ου αιώνα (δηλαδή «μόλις» 1000 χρόνια πριν), την οποία κανένας τωρινός αγγλόφωνος δεν μπορεί πια να κατανοήσει αυθόρμητα.

Παλαιά Αγγλική, 995 μ.Χ.:

Fæder ūre, ðū ðē eart on heofonum,

Sī ðīn nama gehālgod.

[…]

Urne gedægwhamlīcan hlāf syle ūs tōdæg.

Βικτωριανή Αγγλική, ~ 1800 μ.Χ.:

Our Father, which art in heaven;

Hallowed by thy Name.

[…]

Give us this day our daily bread.

Τωρινή Αγγλική:

Our Father in heaven,

hallowed be your name,

[…]

Give us today our daily bread.

Αν θέλετε μια γεύση από τα Παλαιά Αγγλικά του ~800 μ.Χ. (δηλαδή τα Αγγλικά πριν από 1200 χρόνια) μπορείτε να διαβάσετε το Παλαιοαγγλικό ποίημα Beowulf και, παρόλο που γνωρίζετε Αγγλικά, δεν θα καταλάβετε τίποτε!

[Στίχοι, 53-60]

Þā wæs on burgum Bēowulf Scyldinga,
lēof lēod‐cyning, longe þrāge
folcum gefrǣge (fæder ellor hwearf,
aldor of earde), oð þæt him eft onwōc
hēah Healfdene; hēold þenden lifde,
gamol and gūð‐rēow, glæde Scyldingas.
Þǣm fēower bearn forð‐gerīmed
in worold wōcun, weoroda rǣswan,

[τωρινή Αγγλική]

Now Beowulf bode in the burg of the Scyldings,
leader belovéd, and long he ruled
in fame with all folk, since his father had gone
away from the world, till awoke an heir,
haughty Healfdene, who held through life,
sage and sturdy, the Scyldings glad.[1]
Then, one after one, there woke to him,
to the chieftain of clansmen, children four:

Θα κάνω εδώ και μια γλωσσολογική παρατήρηση στο fēower bearn = four children (= τέσσερα παιδιά).

Ο παλαιός αγγλικός όρος bearn = «παιδί» προέρχεται από το πρωτογερμανικό *barną = «παιδί», λέξη ομόρριζη με το αγγλικό birth = «γέννα» (αμφότερα από την ΙΕ ρίζα *bher- «φέρω, κυοφορώ», IE *bhr.-tis > πρωτογερμανικό *burþiz > αγγλικό birth). Ο όρος αυτός επιβιώνει ως αρχαϊσμός στην Σκωτσέζικη Αγγλική.

Έτσι στην ταινία “Made of Honor” όπου μια αμερικάνα πάει στην Σκωτία για να παντρευτεί έναν Σκωτσέζο, η θεία του Σκωτσέζου την ρωτάει σε Σκωτσέζικα Αγγλικά αν έχουν “bearns” και, επειδή η αμερικάνα δεν κατάλαβε τι την ρώτησε, ο αρραβωνιαστικός της συμπληρώνει “bearns means children” (“bearns” είναι τα παιδιά) και απαντάει στην θεία του “no, no auntie, we haven’t had any “bearns” yet” (Όχι θείτσα, δεν κάναμε ακόμα παιδιά).

Η αμερικάνα λέει στην Θεία “I’m so sorry, I’m having hard time understanding your accent” (Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω την προφορά σας).

[00:07-00:19]

Και το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει αν δώσουμε σε έναν Βούλγαρο ή Σλαβομακεδόνα να διαβάσει την προγονική του Εκκλησιαστική Παλαιοσλαβωνική (OCS), την οποία οι Κύριλλος και Μεθόδιος κωδικοποίησαν τον 9ο αιώνα από τις σλαβόφωνες περιοχές γύρω από την Θεσσαλονίκη. Η σημερινή πρότυπος Βουλγαρική και ο πρότυπος Σλαβομακεδονική απέχουν χρονικά από την OCS 1100 χρόνια. Παραθέτω την παλαιοσλαβωνική μετάφραση από ένα χωρίο του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου.

OCS-Luke

[Κατά Λουκάν, 2.4-7] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυῒδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυῒδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικὶ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

i rodi synŭ svoi prĭvěnĭcĭκαὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον

roditi = τίκτω (< τί-τκ-ω < διπλασιασμένο ρήμα από την ρίζα *τεκ- «γεννάω», λ.χ. Θεο-τόκος = Bogo-rodica)

synŭ = υἱός (αμφότερα από την ρίζα *seuH- «γεννάω», όπως και το αγγλικό son)

prĭvěnĭcĭ  = πρωτότοκος (εξελίχθηκε στο σερβικό prvenac, παράγωγο του prĭvŭ  = «πρώτος»)

Όποιος γνωρίζει κάποια σύγχρονη νοτιοσλαβική γλώσσα μπορεί να μας πει τι καταλαβαίνει όταν διαβάζει το παραπάνω χωρίο από την Εκκλησιαστική Παλαιοσλαβωνική.

Αν η Ελληνική δεν είχε την τύχη να είναι η γλώσσα των «άπτωτων» Ἑῴων Ῥωμαίων, θα είχε σίγουρα διασπαστεί σε πολλές νεοελληνικές γλώσσες, όπως συνέβη με την Λατινική στην «πεπτωκυῖα» Δύση.

Θα παραθέσω επίσης και το πρώτο γνωστό κείμενο της Αλβανικής (Gjon Buzuku, 16ος αιώνας), το οποίο όμως, αντίθετα με την σύγχρονη Πρότυπο Αλβανική που κωδικοποιήθηκε από τις τοσκικές διαλέκτους, είναι γραμμένο στη μεσαιωνική Γκεγκική. Επομένως, εκτός από την «χρονική» απόσταση 500 ετών, όποιος επιχειρήσει την σύγκριση πρέπει να λάβει υπόψη και την «επιχωρική» απόσταση που χωρίζει την Τοσκική από την Γκεγκική διάλεκτο. Η Γκεγκική δεν έχει υποστεί τον Τοσκικό ρωτακισμό του μεσοφωνηεντικού -n-, διατηρεί τα έρρινα φωνήεντα της ύστερης πρωτοαλβανικής, διατηρεί το αλβανικό απαρέμφατο και σχηματίζει τον μέλλοντα με το ρήμα «έχω», ενώ η Τοσκική έχει υποστεί ρωτακισμό, έχει τρέψει τα έρρινα φωνήεντα σε schwa, έχει χάσει το απαρέμφατο λόγω επαφής με την μεσαιωνική Ελληνική (λ.χ. τολμᾷ λαλῆσαι > τολμάει να λαλήσει παραπάνω, όπως και η Βουλγαρική και η Σλαβομακεδονική και εν μέρει η Σερβική) και σχηματίζει τον μέλλοντα με το ρήμα «θέλω». Το τελευταίο χαρακτηριστικό το έχει και η Βουλγαρική, η Σλαβομακεδονική και η Ανατολική Βαλκανική Ρωμανική (Βλαχική/Αρουμανική και Ρουμανική). Έχει δηλαδή ενδιαφέρον ότι η Γκεγκική Αλβανική δεν συμμετέχει σε αυτόν τον κοινό νεοτερισμό, αλλά συμφωνεί με τις ρωμανικές ποικιλίες που παρέμειναν εκτός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο μέλλοντας με βοηθητικό ρήμα το «θέλω» σε αυτές τις βαλκανικές γλώσσες οφείλεται σε υστερομεσαιωνική Ελληνική επίδραση, διότι η πρώιμη μεσαιωνική Ελληνική σχημάτιζε τον μέλλοντα με τα ρήματα «έχω/μέλλω» και, μετά τον 11ο αιώνα, άρχισε να τον σχηματίζει με το ρήμα «θέλω» (λ.χ. θέλει ἵνα > θενα > θανα > θα). Γράφει ο Horrocks, γι΄αυτά τα θέματα του Βαλκανικού Sprachbund:

sprachbund1

sprachbund2

Αφού λοιπόν εξήγησα τις βασικές διαφορές μεταξύ της Τοσκικής και της Γκεγκικής Αλβανικής, παραθέτω το πρώτο αλβανικό κείμενο στην μεσαιωνική Γκεγκική, για όποιον ενδιαφέρεται να συγκρίνει την μορφή της γλώσσας πριν από 500 χρόνια.

Buzuku

Leave a comment

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Εθνολογία, Ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Μεσαίωνας, Σλαβικές γλώσσες

Η ΙΕ ανατομική ορολογία του άνω άκρου στην Ελληνική

Στην σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω ετυμολογικά την ελληνική ορολογία ΙΕ καταγωγής για τα ανατομικά μέρη του άνω άκρου, δηλαδή του τμήματος του σώματος που εκτείνεται από τον ώμο μέχρι τα νύχια.

Η πρότυπος ανατομική θέση του άνω άκρου είναι αυτή με την αντίχειρα προς τα έξω, γιατί σε αυτήν την θέση υπτιασμού (supination ~ «ανάσκελα») του πήχεος η κερκίδα και η ωλένη (τα δύο μακρά οστά του πήχεος) είναι παράλληλες και αχίαστες. Σε αυτήν την ανατομική θέση, η κερκίδα βρίσκεται προς τον αντίχειρα, δηλαδή σε πλευρική θέση ως προς την ωλένη. Η άλλη θέση με τον αντίχειρα προς τα μέσα και τα οστά του πήχεος χιασμένα ονομάζεται πρηνισμός (pronation ~ «μπρούμυτα»).

pronosupination

Καθώς κατεβαίνουμε από τον ώμο προς τα δάχτυλα, μετά τον ώμο βρίσκονται, κατά σειρά, ο βραχίονας, ο αγκώνας, ο πήχυς, ο καρπός, η παλάμη και τα δάχτυλα, στην άπω ραχιαία θέση των οποίων βρίσκονται τα νύχια.

anatomy

Οστεολογικά, ο βραχίονας αποτελείται από το βραχιόνιο οστό, ο πήχυς από την κερκίδα και την ωλένη, ο καρπός αποτελείται από 8 μικρά οστά, η παλάμη από 5 μετακάρπια οστά και τα δάκτυλα από τις φάλαγγες (εγγύς, μέση και άπω, με την μέση φάλαγγα να λείπει στον αντίχειρα).

Ο ώμος

Η ελληνική λέξη ὦμος προέρχεται από τον αναδομημένο ΠΙΕ όρο *Homsos ~ «ώμος» (H = h1 ή h3). Μετά την απώλεια του αρκτικού λαρυγγικού στον όρο *òmsos η πρώιμη εφαρμογή της Πρώτης Αναπληρωματικής Εκτάσεως (AE1) έδωσε *òmsos > *òmmos > ōmos = ὦμος. Η ΑΕ1 εδώ εφαρμόστηκε αρκετά πρώιμα, γιατί και στην Αττικο-Ιωνική το προϊόν εκτάσεως ήταν «ω», δηλαδή το ίδιο με αυτό της ΙΕ εκτάσεως του Szemerényi (λ.χ. *seh2ge-mons > ἡγεμών) και όχι η μεταγενέστερη αττικο-ιωνική νόθος δίφθογγος «ου» που αντιστοιχεί στο δωρικό «ω» (λ.χ. *gwols-eh2 > *gwollā > αιολικό βολλά ~ αττικο-ιωνικό βούλή ~ δωρικό βωλά).

Οι βασικοί συγγενείς του ελληνικού όρου ὦμος είναι το σανσκριτικό áṃsa = «ώμος», το λατινικό *Ηοmsos > *Ηοmesos > *omezos > umerus = «ώμος/βραχίονας», το αρμενικό us = «ώμος» και το γοτθικό ams = «ώμος» (< πρωτο-γερμανικό *amsaz).

omos

Ο σανσκριτικός συγγενής áṃsa απαντά στο επίθετο της κόμπρας vy-áṃsa = «δίχως ώμους». Παραβάλλω την σελίδα 45 από το How to Kill a Dragon του Calvert Watkins.

vyamsa

Το λατινικό umerus θα το βρείτε «δασυμένο» ως humerus και στην μεταγενέστερη ανατομική ορολογία ο όρος δηλώνει ειδικά το βραχιόνιο οστό. Η δάσυνση οφείλεται σε μεταγενέστερη συνήθεια των ελληνιζόντων λογίων Λατίνων που υιοθέτησαν την ελληνική συνήθεια καθολικής δασύνσεως του «υ». Ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι το επίθετο *wegw-/ugw- > ūvidus ~ ūmidus > hūmidus (~ ελληνικό *ugw-ros > γρός).

Το λατινικό umerus έχει ρωμανικούς απογόνους, όπως λ.χ. το ιταλικό omero, το ιβηρικό (ισπανο-προτογαλο-γαλικικό) αντί-στοιχο (h)ombro, το ρουμανικό umăr και το βλαχικό/αρουμανικό umir[u] ~ an-umir[u] (με ένα περίεργο πρόθημα an- που δεν αποκλείεται να είναι το ελληνικό άνω).

Ο βραχίονας

Ο όρος βραχίων (με μακρό /ῑ/) προέρχεται από το επίθετο βραχύς (< IE *mr.ghus) και μάλλον περιέχει το επίθημα Hoffmann *-ih3onh2 > -īōn. Η σχέση με το επίθετο «βραχύς» προέκυψε προφανώς επειδή ο βραχίονας είναι βραχύτερος του πήχεος.

Στην Ιλιάδα, ο εγγύς βραχίων (δηλαδή ο άνω βραχίονας προς τον ώμο) ονομάζεται ποιητικά «πρυμνός βραχίων», δηλαδή η κεφαλή του βραχιόνιου οστού παρομοιάζεται με την πρύμνη (= πίσω άκρο) ενός πλοίου.

[Ιλιάδα, 13.533]

αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα.
Μηριόνης δ᾽ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος,

[Ιλιάδα, 16.323]

ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν,
ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
δρύψ᾽ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ᾽ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·

Ο όρος βραχίων εισήλθε στην Λατινική ως ουδέτερο bracchium που, με τη σειρά του, εξελίχθηκε στο ιταλικό braccio που επέστρεψε ως αντιδάνειο στην Ελληνική σαν μπράτσο. Το βλαχικό brats[u] και το ρουμανικό braț συνεχίζουν απευθείας το λατινικό bracchium.

Από το bracchium σχηματίστηκαν τα ρωμανικά ~ υστερολατινικά ρήματα με τη σημασία «αγκαλιάζω» ad-bracciō > ιταλικό abbraccio και ισπανικό abrazar, καθώς και το in-bracciō > imbraccio > άγγλικό embrace (< γαλλικό embrasser), ρουμανικό îmbrățișa και βλαχικό ambratsu.

Η ρωμανική χρησιμοποίησε τον όρο bracchium για να φτιάξει δύο σύνθετους όρους για τον «πήχυ»: ante-brachium και avanti-braccio > Ιταλικό avambraccio.

Ο αγκώνας

Ο όρος ἀγκών ανάγεται στο ΙΕ *h2enk-on-s και περιέχει την ρίζα *h2enk- «λυγίζω, κάμπτω» που έδωσε τα ελληνικά ἄγκος, ἀγκύλος και ἄγκιστρον (λόγω του κεκαμμένου σχήματος), το λατινικό uncus = «αγκίστρι» και το σανσκριτικό áṅkas ~ «κάμψη». Με άλλα λόγια, ο ἀγκών είναι «το τμήμα του άνω άκρου που «λυγίζει/κάμπτεται».

Μία παρόμοια ρίζα *h2eng- που μάλλον προέκυψε από την προαναφερθείσα *h2enk- με ηχηροποίηση του /k/ μετά από το /n/ (nk>ng λ.χ. συν+κοινωνία > συγκοινωνία, αρμενικό *penkwe> *p’inke > hing) έχει δώσει την λατινική και σλαβική «γωνία»:

angulus ~ ǫgŭlŭ

Ο λατινικός αγκώνας είναι cubitum και επιβιώνει στις περισσότερες δυτικές ρωμανικές γλώσσες, λ.χ. ιταλικό gomito, βλαχο-ρουμανικό cot[u] και στο αλβανικό kut . Οι δύο τελευταίοι όροι δείχνουν την εφαρμογή του λεγόμενου «ρυθμικού κανόνα» (όπως ονομάζεται στην Αλβανική), που εφαρμόστηκε και στο «άλογο» caballus.

cabàllus > kavàllu > cal[u]/kalë

cubitum > kùvitu/kòvito > cot[u]/kut

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο «ρυθμικός κανόνας» στην Αλβανική είναι η τριβοποίηση (b,d,g > v,δ,γ) και αποβολή (v,δ,γ > h>Ø) μαζί με το γειτνιάζον άτονο φωνήεν των μεσοφωνηεντικών ηχηρών κλειστών b,d,g που περιέχονται σε πολυσύλλαβες λέξεις. Ο «ρυθμικός κανόνας» ήταν ενεργός μέχρι την είσοδο των πρώιμων σλαβικών δανείων στην γλώσσα (~650 μ.Χ.). Παράδειγμα:

*bhleHid- > *blHid-uros > *blaidura > bleδura > blehura > blehurë

λατινικό mèdicus > mjèdik > mjeδik > mjèhik > mjek (αποβλήθηκε το d>δ>h μαζί με το γειτνίαζον άτονο /i/)

*sreh2g-ùsa > *srāgùsa > *srogùša > *rroγùša *srohùša > rrush

Rhythmic rule

Εξού και στα Αγγλικά η fossa cubitalis > Cubital fossa = η πρόσθια και μαλακή καμπή/κοιλότητα του αγκώνα, σε αντίθεση με το οπίσθιο, σκληρό και προεξέχον ὠλενόκρᾱνον ~ ὠλέκρᾱνον > αγγλικό Olecranon (= «κρανίον της ωλένης» = η «μύτη» του αγκώνα).

Εκατέροθεν του ωλεκράνου υπάρχουν δύο μικρότερες προεξοχές του βραχιόνιου οστού που ονομάζονται επικόνδυλοι (μέσος και πλευρικός).

Ο όρος επικόνδυλος περιέχει τον όρο κόνδυλος που σημαίνει «μικρή προεξοχή, λοφίσκος» και προέρχεται από την ΙΕ ρίζα *(s)k’end- «φαίνομαι, ξεχωρίζω, προεξέχω» που έχει δώσει και τα ονόματα Κάσσανδρος = «ἀνδρῶν κέκαστος» (και τα θηλυκά αντίστοιχα Καστιάνειρα και Κασσάνδρα), Κάστωρ = «φανερός > λαμπερός», Ἰοκάστη/Ἐπικάστη και Ναυσικάα (υποκοριστική μορφή του ονόματος Ναυσικάστη = «κεκασμένη/κεκοσμημένη ταῖς ναυσὶ»).

*(s)k’n.d-t- > *καδ-τ- > καστ-/κασσ-.

skend

*(s)k’ond-ulos > κόνδυλος = «μικρή προεξοχή, λοφίσκος», όπως το αρχαίο τοπωνύμιο Κονδαία στους πρόποδες του Θεσσαλικού Ολύμπου δυτικά των Τεμπών, με εθνικό Κονδαιεύς/Κονδαιεῖς.

Kondaia

Ο πήχυς

Ο όρος πῆχυς είναι η αττικο-ιωνική εκδοχή του πρωτο-ελληνικού πᾶχυς, όρος που ανάγεται στο IE όρο *bheh2g’hus = «πήχυς».

Οι ΙΕ συγγενείς είναι το σανσκριτικό bāhú, το περσικό και παστουνικό bāzu και οι απόγονοι του πρωτογερμανικού *bōguz (λ.χ. αγγλικό bough). Το αρμενικό bazuk είναι ιρανικό δάνειο.

bheh2ghus

Ο όρος ὠλένη στην αρχαία Ελληνική σήμαινε γενικά τον πήχυ και όχι το ανατομικό οστό, γι΄αυτό και η Ήρα στον όμηρο λέγεται λευκώλενος = «με λευκό δέρμα στα χέρια που δεν τα μαύρισε ο ήλιος» (η καθώς πρέπει «κυρία» στην αρχαία Ελλάδα έμενε κλεισμένη στο σπίτι). Συγγενής της ωλένης είναι ο διαλεκτικός όρος (ἡ) ὠλνός > ὦλλός = «αγκώνας» (θυμίζω το ὠλέκρανον που αναφέρθηκε παραπάνω).

Η ΙΕ ρίζα της ωλένης είναι *Hōl-(en)- (<*Heh3l- ?) και άλλοι απόγονοι της ΙΕ ρίζας είναι:

Ο λατινικός όρος ulna = «πήχυς, ωλένη»

Το αγγλικό ell (< παλαιό αγγλικό eln ~ γοτθικό alīna) που περιέχεται στο eln-boga > elbow = «αγκώνας»

Tα κελτικά elin (Ουαλικό) και uillinn (ιρλανδικό)

Οι πάμπολλοι απόγονοι της Κοινής Βαλτο-Σλαβικής ρίζας *Hōl-k- > *olk- «αγκώνας, πήχυς» (βράχυνση λόγω του νόμου του Osthoff), όπως το πρωτοσλαβικό *olkŭtĭ (λ.χ. παλαιοσλαβωνικό lakŭtĭ), το λιθουανικό alkūnė και το λετονικό elkonis.

olkutu

Το άλλο οστεωνύμιο κερκίς αρχικά σήμαινε «καλάμι, σαϊτα αργαλειού, ραβδί, κνήμη». Δεν έχω βρει πουθενά κάτι σίγουρο για την ετυμολογία του όρου, αλλά μιας και περιγράφει «μακρόστενα αντικείμενα» σίγουρα σχετίζεται με τους όρους κέρκος = «ουρά, πέος, προεξοχή» και το λήμμα του Ησυχίου κορκούτης = «αἰδοῖον ἀνδρῶν (πέος)», τα οποία αναμφίβολα ανάγονται στην ΙΕ ρίζα *kerk΄-os = «λεπτός» (> «μακρόστενος» > «μακρός», λ.χ. tenuis/thin = «λεπτός», αλλά ταναός = «μακρός»).

krkos

Ο καρπός

Ο καρπός του χεριού (< *kwr.p-os) είναι μία από τις πιο εύστροφες/ευκίνητες αρθρώσεις του σώματος και προέρχεται από την ΙΕ ρίζα *kwerp- «στρέφομαι». Δεν έχει καμία ετυμολογική σχέση με τον καρπό του δένδρου (που ανάγεται στην ΙΕ ρίζα *(s)ker-p- «κόβω»).

Έχω περιγράψει την ΙΕ ρίζα *kwerp- «στρέφομαι» σε παλαιότερη ανάρτηση για την αλβανο-ρουμανική κληματίδα.

Το χέρι και η μάρη

Την βασική ΙΕ ρίζα για το χέρι *g’hes- ( *g’hes-r. > χείρ , ἰοχέαιρα και *g’hos-tos > ἀγοστός = «παλάμη») την έχω περιγράψει σε παλαιότερες αναρτήσεις (χείρ/ἀγοστός και ἰοχέαιρα).

Εδώ θα αναφέρω τον εναλλακτικό όρο μάρη = «χέρι» και το ρήμα μάρπτω = «αρπάζω, δράσσομαι» (και ίσως το επίθετο ἰομῶρος αν σημαίνει ἰοχέαιρα) που συνδέονται ετυμολογικά με το ετερόκλιτο ουδέτερο r/n *meh2r. (πλάγιο θέμα *meh2n-) «χέρι» που έδωσε το λατινικό manus και το αλβανικό ρήμα marr = «παίρνω, δράσσομαι».

Οι όροι εὐμαρής ~ εὔχειρ/εὐχείρωτος και εὐμάρεια ~ εὐχειρία μάλλον προέρχονται από την ίδια ρίζα.

meh2r

Η παλάμη, το θέναρ, η πυγμή και η χούφτα

Ο ελληνικός όρος παλάμη ανάγεται στον ΙΕ όρο *pl.h2-meh2. Συγγενείς του είναι ο λατινικός όρος palma (που πέρασε στα αγγλικά ως palm), ο ιρλανδικός όρος lám (θυμίζω ότι στον Κελτικό κλάδο το αρκτικό *p χάθηκε μέσα από την εξέλιξη *p>f>h>∅, λ.χ. *ph2tēr > *fatīr > *hathīr > athair) και το παλαιό αγγλικό folm (< πρωτογερμανικό *fulmō). Η απώτερη ΙΕ ρίζα είναι η *pelh2- των όρων πλάξ και πλατύς).

Ένας άλλος αρχαιοελληνικός όρος για την παλάμη είναι το ουδέτερο ετερόκλιτο ουδέτερο *dhen-(w)r. > θέναρ. Στην σημερινή ανατομική ορολογία ο όρος θέναρ (δείτε και εδώ) δηλώνει το μυικό προεξέχον «μαξιλαράκι» που υπάρχει στην βάση του αντίχειρα (το απέναντι μικρότερο προεξέχον μαξιλαράκι που βρίσκεται στην μεριά του μικρού δακτύλου είναι το υποθέναρ). Τα «μαξιλαράκια» που σήμερα ονομάζουμε θέναρ και υποθέναρ στην Ιλιάδα λέγονται «πρυμνόν θέναρ» (~ «πρύμνα» της παλάμης, πίσω μέρος της παλάμης) και εκεί τραυμάτισε ο Διομήδης την «Κύπριδα» Αφροδίτη που προσπάθησε να γλιτώσει τον γιο της Αινεία από την «λύσσα» του Τυδείδη (η Ραψωδία ονομάζεται «Διομήδους Αριστεία»). Από την πληγή της θεάς έτρεξε «ἄμβροτον αἷμα θεοῖο ἰχωρ».

[Ιλιάδα, 5.339]

ἐμμεμαώς: ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
γιγνώσκων ὅ τ᾿ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
τάων αἵ τ᾿ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
οὔτ᾿ ἄρ᾿ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾿ ἐκίχανε πολὺν καθ᾿ ὅμιλον ὀπάζων,

ἔνθ᾿ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
ἀβληχρήν: εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
πρυμνὸν ὕπερ θέναρος: ῥέε δ᾿ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο

ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν:

——

να φτάσει το Διομήδη θέλοντας᾿ κι εκείνος κυνηγούσε᾿
με ανέσπλαχνο χαλκό την Κύπριδα, τι ήταν δειλιάρα, κι όχι
σαν τις θεές ποτ ανακατώνουνται μες στων αντρών τις μάχες,
μήτε Αθηνά μηδέ και Χουγιαχτώ καστελοκαταλύτρα.
Κι ως κυνηγώντας την επρόφτασε μες στο πολύ το ασκέρι,
παίρνοντας φόρα ο γιος του αντρόκαρδου Τυδέα την κονταρεύει
μ᾿ ένα του πήδημα, καί ξώδερμα στο χέρι τη λαβώνει
το τρυφερό᾿ και το κοντάρι του μεμιάς στο δέρμα εμπήχτη
μέσ᾿ απ᾿ το θείο μαντί, που κάποτε της το ‘χαν φάνει οι Χαρές,
απάνω στον αρμό· και χύνουνταν το αθάνατο της αίμα,

ο ιχώρας, που μες στων τρισεύτυχων θεών κυλάει τις φλέβες·

(μετάφραση Κακριδή-Καζαντζάκη)

thenar

dhenr

Συγγενής του ελληνικού όρου θέναρ είναι το Παλαιό Άνω Γερμανικό tenar = «παλάμη».

Ο νεοελληνικός όρος χούφτα προέκυψε από τον όρο φούχτα με αντιμετάθεση. Η ετυμολογία του όρου φούχτα δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά ο όρος ταιριάζει σε μια ΙΕ ρίζα με τη σημασία «γροθιά». Η ρίζα αυτή δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά ο βασικός σκετελός της είναι *p(e)uk’ ~ «γροθιά» (κατά άλλους ο όρος είναι παράγωγο του *penkwe «πέντε» > «χέρι και με τα πέντε δάχτυλα κλειστά ~ γροθιά) και έχει δώσει:

Στην Ελληνική τους όρους *puk-(t)-s > πύξ, *puk-meh2 > πυγμή , πύκτης = πυγμάχος και πυκτομαχέω = πυκτεύω.

Στην Λατινική τον όρο pugnus = «πυγμή/γροθιά»

Στον Γερμανικό κλάδο τον πρωτογερμανικό όρο που δείχνει ρινική ένθεση *pu-n-k’-stis > *funhstiz > *fūhstiz = «γροθιά» (λ.χ. αγγλικό fist)

Στον Σλαβικό κλάδο τον πρωτοσλαβικό όρο *pęstĭ = «γροθιά» (είτε από το *pn.k’-tis είτε από το *penkw-stis)

Επομένως, μία πιθανότητα για τον νεοελληνικό όρο φούχτα είναι να προέρχεται από το αθέματο ἡ πύξ/τὴν πύκτα, το οποίο κατέληξε η πύχτα όπως ἡ νύξ έγινε η νύχτα.

To «ου» της φούχτας μπορεί να προέκυψε όπως το «ου» της τρύπας ~ τρούπας (y>i και i>u πριν από χειλικό σύμφωνο), ενώ η τριβοποίηση του π>f (νεοελληνικό φ) μπορεί να συνέβη όπως το κ>χ στο *kap-yōκάπτωκάφτω > χάφτω.

Επομένως, βασισμένος στην ετυμολογική πρόταση που βρήκα στο λεξικό της «Πύλης» προτείνω την εξής ετυμολογία για την φούχτα > χούφτα:

ἡ πύξ/τὴν πύκτα > η πύκτα > πύχτα > φύχτα > χύφτα > χούφτα το οποίο αναλογικά άλλαξε και το φύχτα σε φούχτα.

Τα δάκτυλα και τα νύχια

Ο ελληνικός όρος δάκτυλος μάλλον είναι συγγενής του λατινικού όρου digitus, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουμε να κάνουμε με έναν ΙΕ όρο ή με έναν κοινό μεσογειακό υποστρωματικό όρο. Ενώ η συμφωνική  αλληλουχία *d-g-t είναι κοινή στις δύο γλώσσες (στην Ελληνική μπορεί να συνέβη υποχωρητική απηχηροποίηση μετά από την απώλεια ενός ενδιαμέσου φωνήεντος gVt>gt>kt λ.χ. σφαγή, ἁρπαγή > σφακτός, ἁρπακτικός), τα φωνήεντα των δύο όρων δεν μπορούν να αναχθούν σε κοινό πρόγονο, εκτός αν βάλουμε μέσα ένα συλλαβικό /n./ και να υποθέσουμε ότι αυτό χάθηκε στην Λατινική (dn.get-os > δάγεt- > δαγτ- > δακτ- και *dn.get- > denget > dingit- > digit).

Θεωρητικά, η ρίζα *dek’- «παίρνω, δέχομαι» θα μπορούσε να δώσει με ρινική ένθεση το ζητούμενο *dek’- > *dn.k’-etos > *dn.get-os, αλλά όσο δεν βρίσκουμε κάτι άλλο στις άλλες ΙΕ γλώσσες ίσως είναι καλύτερο να θεωρήσουμε τα δάκτυλος και digitus «ενδεχομένως συγγενείς μεσογειακούς μη ΙΕ υποστρωματικούς όρους».

Είμαστε πιο τυχεροί με τον ελληνικό όρο ὄνυξ που έχει σαφέστατη ΙΕ καταγωγή, από την ρίζα *h3nogwh-.

Το λαρυγγικό h3 εξασφαλίζεται από τον ομηρικό όρο *sm.-h3nogwh-s > ὁ μῶνυξ / τοῦ μώνυχος («μώνυχες ἵπποι» για την μία τους μονοκόμματη οπλή).

Η τροπή o>u *h3nogwh- > ὀνυχ- οφείλεται στον νόμο του Cowgill (λ.χ. *nokwt-s > νύξ, *bholyom > φύλλον).

O Σανσκριτικός συγγενής του ελληνικού όρου ὄνυξ είναι ο όρος nakha = «νύχι»

Ο Λατινικός συγγενής είναι ο όρος unguis = «νύχι».

Ο Κελτικός συγγενής είναι το Παλαιό Ιρλανδικό ingia.

O Γερμανικός συγγενής είναι ο αγγλικός όρος nail (< πρωτογερμανικό *naglaz)

O Αρμενικός συγγενής είναι ο όρος ełunkn (προστέθηκε ένα προθετικό /L/ το οποίο απέκτησε ένα επιπλέον προθετικό /e/, αμφότερες γνωστές διαδικασίες στην Αρμενική).

Στον Βαλτο-Σλαβικό κλάδο βρίσκουμε:

Τον Λιθουανικό όρο *h3nogwh-os > nagas = «νύχι»

και τον Σλαβικό όρο *nogŭtĭ = «νύχι», καθως και την σημασιακή εξέλιξη «νύχι» > «ποδόνυχο/οπλή» > «πόδι» από την οποία προέκυψε ο βασικός σλαβικός όρος για το πόδι *h3nogwh-eh2 > noga !!!

noga

Τέλος, είναι πιθανόν ο αλβανικός όρος nyell = «τα σφυρά της ποδοκνημικής αρθρώσεως» να προέρχεται από την ίδια ρίζα, αλλά μπορεί να συγγενεύει και με το nyjë που έχει διαφορετική ετυμολογία.

Και έτσι φτάσαμε από τον ώμο στα νύχια και κλείνει και η σημερινή ανάρτηση.

2 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ινδοευρωπαϊκά θέματα