Συμβουλές προς ιλλυροδίφες #2

Μετά την πρώτη εισαγωγική ανάρτηση της σειράς, στη σημερινή δεύτερη ανάρτηση θα παραθέσω για όποιον ενδιαφέρεται την γλωσσολογική περιγραφή της «Ιλλυρικής» γλώσσας (τωόντι Ιλλυρική και Δαλματο-Παννονική) από τους Edgar Charles Polomé (1983) και Radoslav Katičić (1976).

Δεν έχω κάνει σχολαστική υπογράμμιση, επειδή έχω ήδη παρουσιάσει στην προηγούμενη ανάρτηση τα σημαντικά σημεία από το κεφάλαιο του Katičić (πόσο αμφίβολη είναι η υπόθεση ομογλωσσίας μεταξύ των τωόντι Ιλλυριών και των Δαλματο-Παννονίων). Το μόνο που έχω υπογραμμίσει στο κεφάλαιο του Polomé, επειδή θέλω να το προσέξετε, είναι η συνεχής χρήση του όρου «Ιλλυρική» γλώσσα σε εισαγωγικά (‘Illyrian’) ακριβώς για να τονίσει την αμφιβολία του για την ομογλωσσία των τωόντι Ιλλυριών και των Δαλματο-Παννονίων. Προσέξτε επίσης την αβεβαιότητα και την ύπαρξη διαφορετικών (και πολλές φορές αντικρουόμενων) ετυμολογικών υποθέσεων για την πλειοψηφία των «Ιλλυρικών» όρων που περιγράφονται (με την εξαίρεση 3-4 λημμάτων και 2-3 σχετικά βέβαιων ετυμολογιών [λ.χ. Teuta], δεν γνωρίζουμε καν τη σημασία των όρων που επιχειρούμε να ετυμολογίσουμε).

Προσέξτε επίσης την παρόμοια επισήμανση της αβεβαιότητας που συνεχώς αναφέρει και ο Katičić μαζί με το γενικό του συμπέρασμα ότι δυστυχώς οι ιλλυρικές ετυμολογικές υποθέσεις δεν φτάνουν τον πήχη των αντίστοιχων (και βεβαιότερων) θρακικών.

Θα περιγράψω και θα σχολιάσω τις ετυμολογικές υποθέσεις που παρατίθενται σ΄αυτά τα κεφάλαια στην επόμενη ανάρτηση.

Edgar Polomé:

Radoslav Katičić:

Ιστορικά (έχω υπογραμμίσει μόνο την διάκριση των αρχαίων συγγραφέων μεταξύ των τωόντι Ιλλυριών (Illyrii proprie dicti) και λοιπών «Ιλλυριών»):

Γλωσσολογικά (έχω υπογραμμίσει την συνεχή επισήμανση της αβεβαιότητας και άγνοιας έστω και της στοιχειώδους «ιλλυρικής» ισοτρικής φωνολογίας):

Ο Katičić προσθέτει στη συνέχεια ένα μικρό κεφάλαιο για την καταγωγή της Αλβανικής, αλλά το αφήνω για ξεχωριστή συζήτηση επειδή περιέχει πολλές λανθασμένες ετυμολογήσεις (λ.χ. Λυχνιδός > *Lochnid- > Ochrid, δήθεν με τοσκικό ρωτακισμό, κάτι που προφανώς δεν ισχύει επειδή ο τοσκικός ρωτακισμός συμβαίνει μόνο σε μεσοφωηεντικό -n-).

Αυτά για σήμερα. Θα περιγράψω και θα σχολιάσω τις ετυμολογικές υποθέσεις από αυτά τα δύο κεφάλαια στην επόμενη ανάρτηση.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα, Μυθοθρυψία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.