Προς γραικωρύχους: «ο καθ΄ημάς Αχιλλεύς» του Γενέσιου ήταν Αρμένιος

Επειδή αυτές τις ημέρες ανακεφαλαιώνουμε με τον Περτίνακα λίγο πολύ όλα τα δεδομένα, θυμήθηκα μία άλλη «απόδειξη» της «διηνεκούς ελληνικότητας των Βυζαντινών» που έχει κατατεθεί στα σχόλια του ιστολογίου.

Υποτίθεται ότι ο Ιωσήφ Γενέσιος μίλησε για τον «δικό μας Αχιλλέα», άρα αυτό κάνει τους «Βυζαντινούς» «Έλληνες», επειδή θεωρούσαν έναν ομηρικό ήρωα «δικό τους».

Στο νήμα που έχουν ξεκινήσει προς τιμήν μου οι νεαροί γραικωρύχοι στο phorum.gr, ένας απ΄αυτούς γράφει σχετικά με την ανάρτησή μου «Ο Ρώσος Αχιλλεύς και οι Ρωσο-Βούλγαροι Μυρμιδόνες»:

achilles

Μόνο που «ὁ καθ΄ἡμᾶς Ἀχιλλεύς» που σφετερίστηκαν οι Αγαρηνοί (Άραβες) είναι ο Μανουήλ ο Αρμένιος. 🙂 🙂 🙂

Απλώς ο Γενέσιος τον παρομοιάζει σε ανδρεία και πολεμική αρετή με τον ομηρικό Αχιλλέα, αποκαλώντας τον «ὁ καθ΄ἡμᾶς Ἀχιλλεύς».

Το χωρίο του Γενέσιου από το βιβλίο του Βασιλείαι:

[3.9] Προσπεσόντων δὲ ἀλλήλοις τῶν στρατοπέδων ἄλλοτε καὶ τῶν ἐξ Ἰσμαὴλ ὑπερσχόντων, τοῦ βασιλέως τε παραὐτῶν κυκλωθέντος, τὰ πρὸς κατάληψιν διηπείλητο, καὶ δὴ παρὰ μικρὸν ἦν δορυάλωτος καὶ πᾶσιν ἐπίχαρτος γενησόμενος, εἰ μὴ τοὺς σὺν αὐτῷ Μανουὴλ ὡσεὶ τοιοῦτον φήσας ἐθαρσαλέωσεν· ἀνέρες ἐστὲ φίλοι, καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε, τὰς μελίσσας αἰδούμενοι, αἳ τοῦ βασιλέως αὐτῶν θανάτου ἕως ἀνέχονται. μεθὧν τὴν φάλαγγα διατεμὼν τῶν Ἀγαρηνῶν, πεπαλαγμένος λύθρῳ πολλῷ τε καὶ αἵματι, τοῦτον ἐξείλκυσεν. τρὶς γὰρ τοῦτο διαπραξάμενος τῆς ἐμπερισχέσεως αὐτῷ προσελθὼν ἐξελύτρου· ἐσκοτοδινία γὰρ ἐφεστηκότι τῷ Μανουὴλ εἰς ἀνάρρυσιν, κἂν παρόδου εὐρείας ἐτύγχανεν. διὸ τοῦτο μέχρι τρίτου συμβέβηκεν, κἂν τάχα τῷ χαλινῷ τοῦ βασιλικοῦ ἵππου ἐπιδεθέντος ἱμάντος καὶ προσαναρτηθέντος τινί γε τοῦ Μανουήλ, ὃν καθἵππον ἀμπίσχετο· ἀλλοὐχ οὕτως ἐξῄει, ἕως τὸ τέταρτον αὐτῷ προσιέναι καὶ ξίφει θανεῖν ἀποφήνασθαι, εἰ οὐ τούτῳ συνέψοιτο καὶ μὴ πανωλεθρίαν ἐκ τούτου διωθοῖτο, ἕως ἐξήγαγεν. τούτου σωτὴρ μέγας ἐπεμφανίζεται, καὶ τῇ βασιλίδι παλιμ πετὲς μετατίθεται, καὶ τοῦτον τιμαῖς καὶ προσηκούσαις δωρεαῖς ἐπαμείβεται, τὸν εὔνουν ἀποδεχόμενος. ἡ δὲ τοῦ φθόνου πρὸ τούτου παράταξις καταὐτοῦ παροπλίζεται διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἐναντίων, καὶ ἐπιλοιδοροῦσι ψευδῶς καθοσίωσιν στρατηγεύοντι· ἧς ἐνηχηθεὶς οὗτος τὰ πρὸς ἀποστασίαν ἐπιτετόλμηται, καὶ φυγαδείᾳ πρὸς Ἀγαρηνοὺς μετοικίζεται, καὶ δόξαις περιφανέσι πρὸς αὐτῶν ποτνιᾶται καὶ ὑπαντήσεσι, καταλιπὼν βασιλέα μετάμελον τῆς πρὸς αὐτὸν ὑποπτεύσεως.

[3.10] Χρόνου δὲ πολλοῦ παριππεύσαντος καὶ τῶν ἐξ Ἄγαρ ταῖς νίκαις κατορχουμένων ἡμῶν, οἷα σφετερισαμένων τὸν καθἡμᾶς Ἀχιλλέα, πρὸς εἰρηνικὰς συμβάσεις ὁ βασιλεὺς τοὺς Ἰσμαηλίτας μνηστεύεται, ἐκπέμπων πρέσβυν τὸν μοναχὸν Ἰαννῆν, τότε τοῖς Ἀγαρηνοῖς καὶ ἡμῖν κατὰ πρεσβείαν φανέντα γε ἐπιτήδειον.

Ο Μανουήλ ο Αρμένιος, που έσωσε τη ζωή του βασιλέα Θεόφιλου στην μάχη του Δαζίμου (Ιούλιος 838), νωρίτερα (829) είχε αναγκαστεί -λόγω συνομωσίας εναντίον του- να καταφύγει για λίγο στους Αγαρηνούς οι οποίοι, κατά αυτό το διάστημα, πέτυχαν μια σειρά νικών εναντίον «μας», επειδή είχαν σφετεριστεί τον «Αχιλλέα μας» (Μανουήλ). Αργότερα, επέστρεψε στους Ρωμαίους όπου ο Θεόφιλος τον έκανε Δομέστικο των Σχολών.Όπως ήδη ανέφερα, το 838 έσωσε την ζωή του βασιλέα στην μάχη του Δαζίμου, όπου και πέθανε.

Ο Αντώνης Καλδέλλης έχει μεταφράσει τον Γενέσιο στα Αγγλικά (1998) και μεταφράζει το [3.10] (σλδ 58):

Kaldellis-Achilles

Γράφει ο Juan Signes Codoñer στο πρόσφατο βιβλίο του The Emperor Theophilos and the East, 829-842: Court and Frontier in Byzantium during the Last Phase of Iconoclasm” (Birmingham Byzantine and Ottoman Studies, Routledge, 2016, έχει προηγηθεί μία πρώτη έκδοση του 2014):

Genesios-Achilles

Επομένως, η συμβουλή προς τους γραικωρύχους είναι να φροντίζουν να κατανοούν το γενικότερο πλαίσιο (πρόσωπα, συμβάντα κλπ) στο οποίο εμφανίζεται μια φράση γιατί, όπως λέει και ο Αριστοτέλης:

[Μεταφυσικά, 1086.β5] «… ἄνευ μὲν γὰρ τοῦ καθόλου οὐκ ἔστιν ἐπιστήμην λαβεῖν»

«…διότι χωρίς την ένταξη του μεμονωμένου σε γενικότερο πλαίσιο δεν υπάρχει πρόσληψη επιστήμης [πραγματική γνώση του φαινομένου]»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Λοιπόν, προσθέτω αυτό το συμπλήρωμα, γιατί είναι ενδεικτικό του διανοητικού επιπέδου του μέσου γραικωρύχου (βλέπε Λοβοτομημένος Καλικάντζαρος των Βαλκανίων).

Απάντηση γραικωρύχου στην επισήμανση του Περτίνακα για το σφάλμα του στην ερμηνεία της φράσης «ὁ καθ΄ἡμᾶς Ἀχιλλεύς»:

graikorychos

Αυτό που εμείς ονομάζουμε «αρβανίτικο/αγύριστο κέφάλι», οι Bούλγαροι το ονομάζουν «Σιόπικο ξύλινο κεφάλι» (Šopska dərvena glava) και λένε το εξής ανέκδοτο για τους Σιόπηδες.

There is a saying throughout Bulgaria that the Shopi’s heads are wooden (дървена шопска глава, dǎrvena šopska glava), meaning they are too stubborn.

Once a Shop went to the zoo and saw the giraffe. He watched it in amazement and finally said: “There is no such animal!” (Е, те такова животно нема!)

So even seeing the truth with his own eyes, he refuses to acknowledge it.

Ένας Σιόπης, λένε οι Βούλγαροι, διαφωνούσε με τους φίλους του, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν καμηλοπαρδάλεις. Αφού είδαν και απόειδαν οι φίλοι του να τον μεταπείσουν, τον έβαλαν στο τρένο και τον πήγαν στο ζωολογικό κήπο, στο κλουβί με την καμηλοπάρδαλη. Για λίγα δευτερόλεπτα, ο Σιόπης κοιτούσε αμίλητος κατάματα την καμηλοπάρδαλη και, τελικά, απάντησε «βρε δεν υπάρχει καμηλοπάρδαλη λέμε!»

Να δείτε που ο γραικωρύχος θα μας βγάλει στο τέλος και τον Eddie Murphy «Έλληνα» επειδή στο The Nutty Professor χαρακτηρίζει το παιδάκι «ο μικρός Ηρακλής μας!!!» (Μy little Hercules! […] Hercules! Hercules! Hercules!).

ΥΓ: Προσέξτε ότι ο γραικωρύχος συνεχίζει να παρερμηνεύει τα λόγια του Γενέσιου, λογικό αφού ο Γενέσιος έγραψε σε μία ακατανόητη για τον γραικωρύχο γλώσσα.

Ο Γενέσιος ΔΕΝ γράφει ότι ο Βασίλειος ο Μακεδών κατάγεται από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο (όχι ότι θα είχε καμία σημασία στην Βυζαντινή ταυτότητα αν το έκανε), αλλά λέει ότι ο Βασίλειος κατάγεται από τους Αρσακίδες. Επειδή όμως οι Αρσακίδες γενέτορές του εγκαταστάθηκαν στο θέμα της Μακεδονίας (Αδριανούπολη, καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου), και αυτός γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Μακεδονία (Αδριανούπολη, «τραφεῖς τε νεανικῶς») –λόγω συναστροφής με τους «Μακεδόνες»- απέκτησε και «μακεδονικές» αρετές (τις οποίες ο Γενέσιος ανάγει στον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο), όπως ο Αχιλέας απέκτησε κάποιες αρετές συναναστρεφόμενος με τον Κένταυρο Χείρωνα (ὡς εἴ τις Ἀχιλλεὺς Χείρωνι τῷ Κενταύρῳ).

Το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Γενέσιος για να συνδέσει τον Βασίλειο με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο είναι το «ἐξέχω» (ο ορισμός [1] σημαίνει μεν κάτι σαν «εκφύομαι, ξεπροβάλλω από» (project from), αλλά ο ορισμός [ΙΙ], από την άλλη, σημαίνει «προσκολλώμαι, παραμένω πιστός στις παραδόσεις» = “to be attached to, cling to”).

 [4.24] Ὑπῆρχε δὲ ὁ Βασίλειος ἐκ γένους μὲν πρεσβυτέρου Πάρθου Ἀρσάκου αὐχῶν, τοῦ περιθεμένου τὴν Ἀσσυρίων ἀρχὴν ἑαυτῷ ἐκ ψυχικῆς καὶ σωματικῆς καρτερότητος, καθεξῆς δὲ καὶ Τηριδάτου τοῦ βασιλέως τῆς αὐτῆς σειρᾶς ἐξημμένου· ἀλλὰ μὴν καὶ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τῶν ἀρίστων ἡγεμόνων ἐξείχετο. ὃς Μακεδόνων τῆς γῆς ἐκφυεὶς γεννητόρων ἦν κατὰ γενεὰν οὐκ ἀσήμων, τραφείς τε νεανικῶς, ὡς εἴ τις Ἀχιλλεὺς Χείρωνι τῷ Κενταύρῳ, παρ’ αὐτῶν τοῖς ἀνδρικοῖς ἐγεγύμναστο φρονήμασί τε καὶ πράγμασι,

Όσο «πρόγονοι» του «Αρσακίδη» Βασιλείου είναι για τον Γενέσιο οι Μακεδόνες βασιλείς Φίλιππος και Αλέξανδρος, άλλο τόσο είναι για τον Γενέσιο «πρόγονος» του Πηλεΐδη Αχιλλέα ο δάσκαλός του Κένταυρος Χείρων.

Περιττό δε να πω ότι οι «χυδαίοι» Αρμένιοι πρόγονοι του Βασιλείου δεν είχαν καμία σχέση με τον ευγενή οίκο των Αρσακιδών, ότι το θέμα Μακεδονίας στην Αδριανούπολη δεν είχε καμία σχέση με την Μακεδονία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Όσο για την «ανατροφή» του Βασιλείου, θυμίζω πως ο Βούλγαρος Κρούμος μετεγκατέστησε τους προγόνους του Βασιλείου από το θέμα της Μακεδονίας στην «υπερδουνάβια Μακεδονία [στην σημερινή Μολδαβία]» που ίδρυσε ο Κρούμος στα τότε  Βουλγαρο-Ουγγρικά σύνορα, από την οποία ο Βασίλειος, με τη βοήθεια του βυζαντινού στόλου, επέστρεψε στην Αδριανούπολη, όταν ήταν 23/4 χρονών. Άρα μάλλον πρέπει να μιλάμε για την «σκυθική» ανατροφή του αρμενογενούς Βασιλείου, μιξοβάρβαρη κατάσταση την οποία ο Γενέσιος προσπαθεί να ωραιοποιήσει και να εξευγενίσει.

Βασίλειος Α΄:

One story asserts that he [Basilhad spent a part of his childhood in captivity in Bulgaria, where his family had, allegedly, been carried off as captives of the Khan Krum (r. 803–814) in 813. Basil lived there until 836, when he and several others escaped to Byzantine-held territory in Thrace

Αλλά ο γρακωρύχος τον χαβά του!

Basil-Danube

 

Advertisements

11 Comments

Filed under Ιστορία, Μυθοθρυψία, Μεσαίωνας

11 responses to “Προς γραικωρύχους: «ο καθ΄ημάς Αχιλλεύς» του Γενέσιου ήταν Αρμένιος

 1. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

  Χαχα. Εγώ νόμιζα ότι θα το πας αλλού.

  Στα ελληνιστικά χρόνια δημιουργήθηκε η παράδοση ότι οι Αρμένιοι κατάγονταν από την Λάρισα.

  Ο αξιωματούχος του Αλεξάνδρου Μήδιος από την Λάρισα έγραψε βιβλίο όπου έλεγε ότι οι Αρμένιοι κατάγονται από την Θεσσαλία, γιατί Αρμένιοι και Θεσσαλοί είχαν ίδιο τρόπο ζωής.

  Άρα.

  Θεσσαλοί=Αρμένιοι=Μανουήλ Αρμένιος=Αχιλλέας.

  🙂 🙂 🙂

  • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

   [12] ἀρχαιολογία δέ τίς ἐστι περὶ τοῦ ἔθνους τοῦδε τοιαύτη: ἄρμενος ἐξ Ἀρμενίου πόλεως Θετταλικῆς, ἣ κεῖται μεταξὺ Φερῶν καὶ Λαρίσης ἐπὶ τῇ Βοίβῃ, καθάπερ εἴρηται, συνεστράτευσεν Ἰάσονι εἰς τὴν Ἀρμενίαν: τούτου φασὶν ἐπώνυμον τὴν Ἀρμενίαν οἱ περὶ Κυρσίλον τὸν Φαρσάλιον καὶ Μήδιον τὸν Λαρισαῖον, ἄνδρες συνεστρατευκότες Ἀλεξάνδρῳ: τῶν δὲ μετὰ τοῦ Ἀρμένου τοὺς μὲν τὴν Ἀκιλισηνὴν οἰκῆσαι τὴν ὑπὸ τοῖς Σωφηνοῖς πρότερον οὖσαν, τοὺς δὲ ἐν τῇ Συσπιρίτιδι ἕως τῆς Καλαχηνῆς καὶ τῆς Ἀδιαβηνῆς ἔξω τῶν Ἀρμενιακῶν ὅρων. καὶ τὴν ἐσθῆτα δὲ τὴν Ἀρμενιακὴν Θετταλικήν φασιν, οἷον τοὺς βαθεῖς χιτῶνας οὓς καλοῦσιν Θετταλικοὺς ἐν ταῖς τραγῳδίαις, καὶ ζωννύουσι περὶ τὰ στήθη καὶ ἐφαπτίδας, ὡς καὶ τῶν τραγῳδῶν μιμησαμένων τοὺς Θετταλούς: ἔδει μὲν γὰρ [p. 746] αὐτοῖς ἐπιθέτου κόσμου τοιούτου τινός, οἱ δὲ Θετταλοὶ μάλιστα βαθυστολοῦντες, ὡς εἰκός, διὰ τὸ πάντων εἶναι Ἑλλήνων βορειοτάτους καὶ ψυχροτάτους νέμεσθαι τόπους ἐπιτηδειοτάτην παρέσχοντο μίμησιν τῇ τῶν ὑποκριτῶν διασκευῇ ἐν τοῖς ἀναπλάσμασιν: καὶ τὸν τῆς ἱππικῆς ζῆλόν φασιν εἶναι Θετταλικὸν καὶ τούτοις ὁμοίως καὶ Μήδοις. τὴν δὲ Ἰάσονος στρατείαν καὶ τὰ Ἰασόνια μαρτυρεῖ, ὧν τινα οἱ δυνάσται κατεσκεύασαν παραπλησίως ὥσπερ τὸν ἐν Ἀβδήροις νεὼν τοῦ Ἰάσονος Παρμενίων.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0197%3Abook%3D11%3Achapter%3D14%3Asection%3D12

 2. Λοιπόν, έχω προσθέσει συμπλήρωμα στην ανάρτηση, γιατί έχουμε τυπική απάντηση γραικωρύχου !!!

  • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

   Πάντως φαίνεται οι ίδιοι να την “πίστευαν” αυτή την καταγωγή, αλλιώς δεν θα ονόμαζε τον γιο του ¨Αλέξανδρο”, ο μόνος Βυζαντινός αυτοκράτορας με το όνομα “Αλέξανδρος”.

   • Δεν την «πίστευαν», απλώς προωθούσαν κάπως την σύνδεση.

    Ο Βασίλειος ήρθε αγράμματος αγρότης 24 χρονών στο θέμα της Μακεδονίας (Αδριανούπολη), από την «υπερδουνάβια Μακεδονία», όπου είχε μετεγκαταστήσει τους προγόνους του ο βούλγαρος Κρούμος (δες τελευταία σλδ που πρόσθεσα στην ανάρτηση).

    Πάντως βρήκα το θέμα της επόμενης ανάρτησης: Η Μακεδονία του Δούναβη στην Μολδαβία! 🙂 🙂 🙂

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

    Ναι ! Γι’αυτό έβαλα την “πίστευαν”. 🙂
    Δηλαδή οι λόγοι ήταν κοινωνικοί (δημιουργία ευγενικής καταγωγής) και όχι εθνικοί !

    Υπερδουνάβια Μακεδονία =Μολδαβία.
    🙂
    Μου θυμίζει το

    Παιονία=Πανονία ! 🙂

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι

    Εδώ ένα ζωροαστρικό κείμενο (9ος – 10ος αι.) αναφέρει στον Μέγα Αλέξανδρο ως “Ρωμαίο”.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Arda_Viraf

    ( the “evil” Alexander the Great is referred to as a Roman

    the accursed Alexander, the Rûman

    επεξήγηση:
    Alexander the Great was called “the Ruman” in Zoroastrian tradition because he came from Greek provinces which later were a part of the eastern Roman empire ).

    Παίζει η αναφορά τους σε βασιλική ευγενική κοινωνική καταγωγή από τον Μ.Αλέξανδρο να αφορά και την εθνική του καταγωγή . Όχι όμως φυσικά ως αρχαιοελληνική, αλλά ως καθαρά ρωμαϊκή όπως στη περίπτωση του Μ.Κωνσταντίνου.
    Δηλαδή αφού ο Βασίλειος από την πατρική του πλευρά καταγόταν από την Αρμενία/ανατολή δεν αποκλείεται να λογάριαζαν τον Μ.Αλέξανδρο για Ρωμαίο όπως παραπάνω οι Πέρσες.

   • Καλά, αυτό το είδος χρήσης του διπόλου «Πέρσες-Μακεδόνες» στις Σασανιδο-Ρωμαϊκές σχέσεις το έχω συζητήσει στις αναρτήσεις για την ύστερη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

   • Ανέφερα τέτοια παραδείγματα εδώ.

    Οι Ρωμαίοι αρέσκονται να παρουσιάζονται ως οι διάδοχοι των Μακεδόνων στον «αιώνιο πόλεμο» με τους Πέρσες και ο Σαπώρης Β΄ παίζει το ίδιο παιχνίδι ζητώντας πίσω τα εδάφη των Αχαιμενιδών «προγόνων» του μέχρι το Στρυμόνα.

    Τα λόγια του Potter γι΄αυτούς τους συμβολισμούς:

 3. Panagiotis Petrogiannis

  Σμερδαλέε γεια

  διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον το blog σου και την καλή δουλειά σου, πράγμα που
  εξηγείται εύκολα καθότι γυμναστής. Εκ της ιδιότητος μια παρατήρηση: γράφεις
  τον όρο αθλοφυσιολογία. Στην επιστήμη μου, εδώ και πολλά χρόνια,
  χρησιμοποιείται ο όρος Εργοφυσιολογία για να αποδοθεί το Exercise
  Physiology – πιστεύω επιτυχημένα. Υπάρχει ως βασικό εισαγωγικό μάθημα στα
  ΤΕΦΑΑ και κυκλοφορεί και διανέμεται το ομώνυμο βιβλίο του Κλεισούρα (1η
  έκδοση 1989). Και καθώς η χρήση κάνει τον κανόνα…
  Το κείμενό σου για την Άσκηση και Υγεία με παρακίνησε να παρακολουθώ το
  blog σου και υποθέτω ότι σε ενδιαφέρει μια σχετική ειδικότητα.
  Καλή συνέχεια στις σπουδές σου.

  Παναγιώτης Πετρογιάννης

  Στις 3 Απριλίου 2016 – 10:34 μ.μ., ο χρήστης smerdaleos έγραψε:

  > smerdaleos posted: “Επειδή αυτές τις ημέρες ανακεφαλαιώνουμε με τον
  > Περτίνακα λίγο πολύ όλα τα δεδομένα, θυμήθηκα μία άλλη «απόδειξη» της
  > «διηνεκούς ελληνικότητας των Βυζαντινών» που έχει κατατεθεί στα σχόλια του
  > ιστολογίου. Υποτίθεται ότι ο Ιωσήφ Γενέσιος μίλησε για τον ”
  >

  • Γειά σου Παναγιώτη!

   Σ΄ευχαριστώ για την διευκρίνιση για την εργοφυσιολογία.

   Έχεις δίκαιο, κάποτε με ενδιέφερε πολύ το θέμα, όταν έτρεχα 12χλμ σχεδόν καθημερινά. Δυστυχώς, έχω σταματήσει εδώ και δύο χρόνια, αυτό το πιο χρήσιμο και υγιεινό χόμπι που είχα. Είναι πάνω κάτω δύο χρόνια που όλο λέω να ξαναρχίσω και όλο το αντικαθιστώ με μια πιο «βολική» ποδηλατάδα «αραιά και πότε». 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.