Οι μελανειμονούντες παραβαλανείς

Στην σημερινή ανάρτηση θα παραθέσω μερικές σκηνές από την ταινία «Αγορά» (2009) για να χαρεί λιγάκι το «κῡδάλιμον κῆρ» του «Απολωλότος Αμνού» Βατάλου.

Βέβαια πρώτα πρέπει να εξηγήσω την ομηρική φράση «κῡδάλιμον κῆρ» = «ένδοξη καρδιά/ψυχή».

[Ιλιάδα, 10.16]

πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας
ὑψόθ᾽ ἐόντι Διί, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.

——

πολλές τραβούσε και ξερίζωνε της κεφαλής του τρίχες,
Στο Δία ψηλά τα μάτια ασκώνοντας, και σπάραζε η καρδιά του.

[Ιλιάδα, 18.33]

Ἀντίλοχος δ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.

——

θρηνούσε κι απ᾿ την άλλη ο Αντίλοχος, πνιγμένος μες στο κλάμα,
τον Αχιλλέα στα χέρια πιάνοντας—κι αυτός βαριά εβογγούσε
τι έτρεμε μπας και με το σίδερο θερίσει το λαιμό του.

(Μετάφραση Κακριδή-Καζαντζάκη)

Όπως βλέπετε, η στερεότυπη φράση «ἔστενε κυδάλιμον κῆρ» = «αναστέναζε η ένδοξη καρδιά/ψυχή του» χρησιμοποιείται σε στιγμές ψυχικού σπαραγμού.

Το θέμα της ταινίας «Αγορά» είναι η ζωή της φιλοσόφου Υπατίας (την υποδύεται η Rachel Weisz) και οι διαμάχες πολυθεϊστών και χριστιανών στην Αλεξάνδρεια της εποχής της. Η ταινία ξεκινάει το 391 μ.Χ. και τελειώνει με το λιντσάρισμα της Υπατίας το 415/6 μ.Χ., δηλαδή περιγράφει τα χρόνια μετά το Έδικτον της Θεσσαλονίκης του 380 στο οποίο ο Μέγας Θεοδόσιος προβίβασε τον Χριστιανισμό σε μόνη Επίσημη Θρησκεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η ταινία, όπως όλες άλλωστε, δεν είναι ιστορικό ντοκυμαντέρ, αλλά υπερβάλλει όσον αφορά την ένταση και συχνότητα των διαμαχών μεταξύ πολυθεϊστών και Χριστιανών.

Ωστόσο περιέχει έναν σημαντικό κόκκο αλήθειας. Ο «χουλιγκανικός χριστιανισμός» που περιγράφει ήταν ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό της Αιγύπτου.

Οι «μελανειμονοῦντες» (= μαυροντυμένοι, αν πάλι δεν θέλετε τον μετοχικό τύπο που χρησιμοποιεί ο Θεμίστιος, υπάρχει και ο όρος «μελανείμονες») ταραχοποιοί της ταινίας είναι οι λεγόμενοι παραβαλανείς, που ήταν τα ταλιμπανο-χρυσαβγά που ζούσαν στην Αίγυπτο της εποχής.

Αυτοί μάλλον ήταν οι «συμμορίτες ταλιμπανο-χριστιανοί» (στον Potter “gangs of thugs” = «συμμορίες κακοποιών/μπράβων») που, δεκαετίες πριν γεννηθεί η Υπατία, χρησιμοποίησε ο «Άγιος και Μέγας» Αθανάσιος Αλεξανδρείας για τον ξυλοδαρμό των «ασεβέστατων Αρειανών» επισκόπων.

Athanasius-gangs

Ο πατέρας της Υπατίας ήταν ο μαθηματικός και διευθυντής της Βιβλιοθήκης Θέων. Στην ταινία δεν φαίνεται τόσο η Βιβλιοθήκη, αλλά το Σεραπείον που περιείχε και μια πτέρυγα της Βιβλιοθήκης.

Το Σεραπείον ήταν ο ναός του Σεράπεως, που ήταν η δημοφιλέστερη (πολυθεϊστική) θεότητα της Αιγύπτου.

Η Υπατία έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της με τον Θεόφιλο ως Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Όταν ο Θεόφιλος πέθανε το 412 τον διαδέχθηκε ο «σκληροπυρηνικός» ανιψιός του Κύριλλος Α΄ που -εξαιτίας της μη ανεκτικής στάσης του προς πολυθεϊστές και Ιουδαίους- είναι ο ηθικός αυτουργός του λιντσαρίσματος της Υπατίας.

Προλαβαίνω τον Βάταλο σε αυτό το σημείο, γράφοντας πως για το λιντσάρισμα της Υπατίας δεν ευθύνεται in toto ο Χριστιανισμός, αλλά ο Κύριλλος και οι κατευθυνόμενες υπ΄αυτού συμμορίες Παραβαλανέων.

Ο Κύριλλος ήταν ο πνευματικός πρόγονος του «Μουτζαχεντίν Θεσσαλονίκης και Πάσης Ελλάδος Ανθίμου» που απειλεί ότι θα γεμίσει 40-50 πούλμαν με πιστούς και θα τα κάνει γυαλιά-καρφιά στην Μελίτη.

Η διαφορά είναι ότι ενώ ο Άνθιμος είναι μόνον αισχρορρήμων, ο Κύριλλος ήταν και αισχροπράγμων.

Ο τίτλος «Αγορά» της ταινίας έχει επιλεχθεί για την υποτιμητική σημασία του όρου ως «όχλος» (λ.χ. δείτε τους ορισμούς ΙΙ του επιθέτου ἀγοραῖος = ὀχλικός ~ “vulgar, low fellows, the baser sort, agitators” κλπ).

Όσοι δείτε την ταινία θα παρατηρήσετε ότι οι παγανοί/πολυθεϊστές στα αγγλικά ονομάζονται pagans και heathen. Ωστόσο, όποιος θέλει να μπει στο πνεύμα της εποχής, πρέπει να γνωρίζει ότι ο μόνος όρος που χρησιμοποιούνταν τότε από τους ελληνόφωνους χριστιανούς για τους πολυθεϊστές ήταν «Ἕλληνες». Αρκεί να διαβάσετε το έργο Βίος και Πολιτεία του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου που έγραψε ο Άγιος/Μέγας Αθανάσιος Αλεξανδρείας πάνω κάτω όταν γεννήθηκε η Υπατία και θα το καταλάβετε (όλο για «πλανηθέντες Έλληνες» και «ασεβέστατους Αρειανούς που ουδέν διαφέρουσι ἐθνικῶν» θα διαβάσετε στον Βίο του Αγίου που αντικατοπτρίζει τις ιδέες του Αθανασίου).

Πρῶτον τοίνυν τοῦτο γινώσκωμεν, ὅτι οἱ δαίμονες οὐ καθ’ ὃ δαίμονες καλοῦνται, οὕτω γεγόνασιν· οὐδὲν γὰρ κακὸν ἐποίησεν ὁ Θεός· ἀλλὰ καλοὶ μὲν γεγόνασι καὶ αὐτοί, ἐκπεσόντες δὲ ἀπὸ τῆς οὐρανίου φρονήσεως, καὶ λοιπὸν περὶ τὴν γῆν καλινδούμενοι, τοὺς μὲν Ἕλληνας ἠπάτησαν ταῖς φαντασίαις, ἡμῖν δὲ τοῖς Χριστιανοῖς φθονοῦντες, πάντα κινοῦσι, θέλοντες ἐμποδίζειν ἡμᾶς τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου·

Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο γνώρισμα ὑμῖν ἔστω· ὅτ’ ἂν τοίνυν ἐπιμένῃ δειλιῶσα ἡ ψυχή, παρουσία τῶν ἐχθρῶν ἐστιν. Οὐ γὰρ ἀφαιροῦνται τὴν δειλίαν τῶν τοιούτων οἱ δαίμονες, ὥσπερ πεποίηκεν ὁ μέγας ἀρχάγγελος Γαβριὴλ τῇ Μαρίᾳ καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ, καὶ ὁ φανεὶς ἐν τῷ μνημείῳ ταῖς γυναιξίν· ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν ἴδωσι δειλιῶντας, αὐξάνουσι τὰς φαντασίας, ἵνα μειζόνως αὐτοὺς καταπτήξωσι· καὶ λοιπὸν ἐπιβάντες, προσπαίζωσι λέγοντες· Πεσόντες προσκυνήσατε. Τοὺς μὲν οὖν Ἕλληνας οὕτως ἠπάτησαν· οὕτως γὰρ ἐνομίσθησαν παρ’ αὐτοῖς ψευδώνυμοι θεοί· ἡμᾶς δὲ οὐκ ἀφῆκεν ὁ Κύριος ἀπατηθῆναι παρὰ τοῦ διαβόλου, ὁπηνίκα τὰς τοιαύτας αὐτῷ ποιοῦντι φαντασίας ἐπιτιμῶν εἴρηκεν·

Καὶ φρόνιμος δὲ ἦν λίαν· καὶ τὸ θαυμαστόν, ὅτι, γράμματα μὴ μαθών, ἀγχίνους ἦν καὶ συνετὸς ἄνθρωπος. Ποτὲ γοῦν φιλόσοφοι δύο ἦλθον πρὸς αὐτὸν Ἕλληνες, νομίζοντες δύνασθαι τὸν Ἀντώνιον πειράσαι· ἦν δὲ ἐν τῷ ὄρει τῷ ἔξω· ὁ δὲ ἐκ τοῦ προσώπου συνεὶς τοὺς ἀνθρώπους, ἐξελθὼν πρὸς αὐτούς, ἔφη δι’ ἑρμηνέως·

Οὕτω συνέστη τὰ τῶν Ἑλλήνων μαντεῖα, καὶ οὕτως ἐπλανήθησαν παρὰ τῶν δαιμόνων τὸ πρίν· ἀλλὰ καὶ οὕτω πέπαυται λοιπὸν ἡ πλάνη.

Ἡμεῖς τοίνυν οἱ Χριστιανοὶ οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγων Ἑλληνικῶν ἔχομεν τὸ μυστήριον· ἀλλ’ ἐν δυνάμει πίστεως ἐπιχορηγουμένης ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ παρὰ Θεοῦ. Καὶ ὅτι ἀληθής ἐστιν ὁ λόγος, ἰδοὺ νῦν, μὴ μαθόντες ἡμεῖς γράμματα, πιστεύομεν εἰς τὸν Θεόν, ἐπιγινώσκοντες διὰ τῶν ποιημάτων αὐτοῦ τὴν εἰς πάντα πρόνοιαν. Καὶ ὅτι ἐνεργής ἐστιν ἡ πίστις ἡμῶν, ἰδοὺ νῦν ἡμεῖς ἐπερειδόμεθα τῇ πίστει τῇ εἰς τὸν Χριστόν, ὑμεῖς δὲ σοφιστικαῖς λογομαχίαις. Καὶ τὰ μὲν παρ’ ὑμῖν τῶν εἰδώλων φάσματα καταργεῖται, ἡ δὲ παρ’ ἡμῖν πίστις ἐπεκτείνεται πανταχοῦ. Καὶ ὑμεῖς μὲν συλλογιζόμενοι καὶ σοφιζόμενοι, οὐ μεταπείθετε ἀπὸ Χριστιανισμοῦ εἰς Ἑλληνισμόν· ἡμεῖς δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν διδάσκοντες, ψιλοῦμεν ὑμῖν τὴν δεισιδαιμονίαν, ἐπιγινωσκόντων πάντων τὸν Χριστὸν εἶναι Θεόν, καὶ τοῦ Θεοῦ Υἱόν.

Καὶ ψευσαμένων δέ ποτε τῶν Ἀρειανῶν, ὡς ἐκείνοις τὰ αὐτὰ φρονοῦντος, ἠγανάκτει καὶ ἐθυμοῦτο κατ’ ἐκείνων. Εἶτα παρακληθεὶς παρά τε τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἀδελφῶν πάντων, κατῆλθεν ἀπὸ τοῦ ὄρους· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, τοὺς Ἀρειανοὺς ἀπεκήρυξεν· αἵρεσιν ἐσχάτην λέγων εἶναι ταύτην, καὶ πρόδρομον τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐδίδασκέ τε τὸν λαὸν μὴ εἶναι κτίσμα τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, μηδὲ ἐξ οὐκ ὄντων γεγενῆσθαι· ἀλλ’ ὅτι ἀΐδιός ἐστι τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας Λόγος καὶ Σοφία. Δι’ ὃ καὶ ἀσεβές ἐστι λέγειν· Ἦν ὅτε οὐκ ἦν· ἦν γὰρ ἀεὶ ὁ Λόγος συνυπάρχων τῷ Πατρί· ὅθεν μηδὲ μίαν ἔχετε κοινωνίαν πρὸς τοὺς ἀσεβεστάτους Ἀρειανούς· Οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος. Ὑμεῖς μὲν γὰρ εὐσεβοῦντες Χριστιανοί ἐστε· ἐκεῖνοι δέ, κτίσμα λέγοντες τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγον, οὐδὲν διαφέρουσιν ἐθνικῶν, λατρεύοντες τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα Θεόν. Πιστεύσατε δέ, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις πᾶσα ἀγανακτεῖ κατ’ αὐτῶν· ὅτι τὸν κτίστην καὶ Κύριον τοῦ παντός, ἐν ᾧ τὰ πάντα γέγονε, τοῦτον τοῖς γενητοῖς συναριθμοῦσιν.

Επομένως, οι φράσεις “Be quiet pagan” (παραβαλανεύς προς Θέωνα [01:10]), “pagan filth” (παραβαλανεύς ενώ σκίζει τον πάπυρο [01:28]) και heathen whore” (παραβαλανείς προς Υπατία στο τέλος) στο παρακάτω βίντεο, στην ορολογία της εποχής μεταφράζονται «σκάσε Έλληνα», «Ελληνικές βρωμιές» και «Ελληνίδα πόρνη» αντίστοιχα.

Ας περάσουμε λοιπόν στο βίντεο με στιγμιότυπα από την ταινία που αφιερώνω στον Βάταλο.

Το βίντεο ξεκινάει με τους «Ἕλληνες» στο Σεραπείον να μαθαίνουν ότι στην αγορά οι Χριστιανοί εξευτελίζουν τα αγάλματα των θεών και αποφασίζουν -ηλιθιωδώς- να τους επιτεθούν με όπλα.

Η επόμενη σκηνή είναι στην αγορά όπου οι Χριστιανοί ντοματιάζουν το άγαλμα της Αθηνάς και ο Πατριάρχης Θεόφιλος λέει:

«Την ακούτε να παραπονιέται; Αυτή εδώ πρέπει να έχασε την φωνή της! Τα στόματά τους δεν μιλάνε, τα μάτια τους δεν βλέπουν, οι μύτες τους δεν οσφραίνονται, αλλά οι «Έλληνες» τα προσκυνούνε!»

Όταν φτάνουν οι οπλισμένοι «Έλληνες» και αρχίζουν να σφάζουν κόσμο ξεσπάει γενικευμένη στάση και οι χριστιανοί επειδή ήταν περισσότεροι ανάγκασαν τους «Έλληνες» να υποχωρήσουν στο Σεραπείον. Εκεί ο Ορέστης (πολυθεϊστής μαθητής της Υπατίας στα νιάτα του και, αργότερα, χριστιανός Ύπαρχος Αιγύπτου και εραστής της Υπατίας) βλέποντας προς τα έξω λέει κατατρομαγμένος «Έρχονται οι Παραβαλανείς!!!» (και σκάνε τα μελανειμονούντα ταλιμπανο-χρυσαβγά φωνάζοντας «ο Θεός είναι μαζί μας!»).

Μετά η κάμερα πάει επάνω στα τείχη του Σεραπείου όπου δύο «Έλληνες» αγναντεύουν την χριστιανική λαοθάλασσα που τους πολιορκεί και ο ένας λέει «μα πότε έγιναν τόσο πολλοί οι Χριστιανοί;»

Ο ίδιος «Έλλην» αργότερα κοροϊδεύει τους πολιορκητές παραβαλανείς ρωτώντας τους «ε Χριστιανοί, τι κάνει τώρα ο ξυλουργός θεός σας;» και λαμβάνει την απάντηση από κάποιον παραβαλανέα «Σας ετοιμάζει τα φέρετρα καθίκια!»

Στην συνέχεια, έρχεται ο Ύπαρχος (Praefectus) Αιγύπτου με τις εντολές του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Ο Θεοδόσιος συγχώρεσε τους «Έλληνες» που ξεκίνησαν την στάση, αλλά τους διέταξε να εγκαταλείψουν το Σεραπείο και να το παραδόσουν στους Χριστιανούς.

Μόλις ο Θέων άκουσε ότι οι Χριστιανοί θα πάρουν το Σεραπείον (και την πτέρυγα της Βιβλιοθήκης που ήταν συστεγασμένη με αυτό) λέει στην Υπατία «Αμάν, να σώσουμε τα βιβλία (= πάπυροι)!»

Η επόμενη σκηνή δείχνει τους παραβαλανείς να μπουκάρουν στην Βιβλιοθήκη και να τα κάνουν όλα «γυαλιά-καρφιά» που λέει και ο Άνθιμος.

Το βίντεο κλείνει με το Σεραπείον να μετατρέπεται σε μάντρα με γαϊδουράκια και προβατάκια και -μετά τον θάνατο του Θεοφίλου- ο μουτζαχεντίν διάδοχός του Κύριλλος να χαιρετάει την λαοθάλασσα οπαδών.

Για να δούμε τι θα μας πει για τα γιουτουμπάκια ο «απολωλώς αμνός» Βάταλος. 🙂

Advertisements

12 Comments

Filed under Γιουτιουμποπαίδεια, Διάφορα

12 responses to “Οι μελανειμονούντες παραβαλανείς

 1. Ανάρτηση αφιερωμένη στον Βάταλο, χωρίς σχόλιο Βατάλου;

  Μου φαίνεται τελικά ότι ο «δώτωρ» είναι κρυφτοχριστιανούλης που απλά παριστάνει τον οπαδό της «πατρώας θρησκείας» και απλά παριστάνει τον πολέμιο των «Γαλιλαίων».

  Καλά μου τα πε εμένα εξαρχής ο Σκορπιός της Μιθραϊκής Ταυροκτονίας … «δεν είναι δικός μας αυτός, χριστιανούλης είναι» μου είπε.

  Μάλλον ο αγαπητός βάταλος είναι πνευματικό παιδί του Μεταλληνού 🙂

 2. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι

  Κάτσε θα τον τσιγκλήσω εγώ :

  ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ
  «Αυτός [ο Θεόφιλος] ελευθέρωσε την Αλεξάνδρεια από την πλάνη των ειδώλων. :mrgreen: Όχι μόνο ανέσπασε από τα βάθρα τους τα είδωλα των ναών, αλλά και εξέθεσε τα τεχνάσματα των ιερέων με τα οποία εξαπατούσαν τον κόσμο. 😈 Αυτοί κατασκεύαζαν αγάλματα από μπρούντζο και ξύλο κούφια από μέσα τους και είχαν την πίσω όψη τους στους τοίχους του ναού αφήνοντας στο σημείο αυτό του τοίχου ανοίγματα που δεν φαίνονταν από τον κόσμο. Τότε, ερχόμενοι από μυστικές οδούς έμπαιναν στα αγάλματα, και μέσα από αυτά μίλαγαν στον κόσμο, 😆 ο οποίος πιανόμενος κορόιδο υπάκουε. 😀 Αυτά τα τεχνάσματα κατέλυσε ο σοφότατος 😎 αρχιερέας εκθέτοντάς τα δημόσια. Όταν μπήκε στον ναό του Σάραπη, ο οποίος, όπως έλεγαν μερικοί ήταν ο μέγιστος και κάλλιστος στον κόσμο, είδε το παμμεγέθες ξόανο, το οποίο τρόμαζε 🙄 τους θεατές με το μέγεθός του. Υπήρχε επίσης φήμη ότι εάν κανείς το πλησίαζε, θα γινόταν σεισμός και όλοι οι άνθρωποι θα σκοτώνονταν. 😆 Αλλά ο επίσκοπος θεωρώντας τις φήμες αυτές παραληρήματα γριών που είχαν μεθύσει, 😆 διέταξε κάποιον που είχε μαζί του πέλεκυ να τον ρίξει κατά του αγάλματος. Εκείνος υπάκουσε και τότε όλος ο κόσμος εβόησε 😮 φοβούμενο την φημολογούμενη καταστροφή. Αλλά δεχόμενος ο Σάραπης το πλήγμα ούτε πόνεσε, 🙂 αφού ήταν ξύλινος, ούτε άφησε φωνή, αφού ήταν άψυχος. 🙂 Επειδή κόπηκε το κεφάλι του αγάλματος, ποντίκια βγήκαν και έτρεχαν, 😆 😆 😆 γιατί ο αιγυπτιακός θεός ήταν κατοικία ποντικών. 😆 Ο Σάραπης διαμελίστηκε σε μικρά κομμάτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ η κεφαλή μεταφέρθηκε σε όλη την Αλεξάνδρεια, για να βλέπουν οι λάτρεις του Σάραπη και να γελάσουν με την αδυναμία αυτού τον οποίον προσκυνούσαν»

  http://www.portaaurea.gr/istoria_meletes/sarap.htm

  • Κάτσε θα τον τσιγκλήσω εγώ
   —–

   Για τσίγκλησέ τον. Αλλιώς να φωνάξω τον διδυμοσχενδυλήτορα Σκορπιό από το πλησιέστερο Μιθραίο να του σχενδυλήσει (σχενδύλη = «τανάλια, πένσα, δαγκάνα») λίγο τα δίδυμα μπας και μας απαντήσει. Στον ορχιπεδισμό δεν τον φτάνει κανένας τον μπαγάσα τον μιθραϊκό Σκορπιό.

 3. Βάταλος

  Σοφολογιώτατε κ. Σμερδαλέε,

  Μία ασθένεια της εβδομηκοντούτιδος γραίας Βατάλαινας ευθύνεται διά την 24ωρον αργοπορίαν μου να απαντήσω εις την παρούσαν ανάρτησίν σας. Προτού, όμως, σας καταχεριάσω, επιτρέψατέ μοι να ενημερώσω υμάς και τους αποβλακωμένους (από τας χριστιανικάς παρλαπίπας) Ρωμιούς αναγνώστας σας, ότι σήμερον 4η Νοεμβρίου 2015 ημείς οι οπαδοί της Πατρώας Θρησκείας πανηγυρίζομεν…

  ΙΔΟΥ διατί: Εν τω μέσω της Ιερουσαλήμ ευρέθη προ ολίγων ωρών το θρυλικόν φρούριον του Αντιόχου Δ΄ του Επιφανούς, ον μισούν θανασίμως οι Ιουδαιοχριστιανοί, επειδή (μεταξύ άλλων…) εξόντωσε τους ακροδεξιούς Μακκαβαίους, τους οποίους εορτάζει ως αγίους (1η Αυγούστου) και προστάτας των Πολυτέκνων η Αγία Εκκλησία μας!..

  http://www.protothema.gr/world/article/524216/ierousalim-anakalufthike-arhaioelliniko-frourio-kato-apo-parking-autokiniton/

  Όπως βλέπετε εις το δημοσίευμα, εντιμώτατε κ. Σμερδαλέε, ευρέθη ακόμη και η θρυλική τρίαινα του Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς με την οποίαν ανεσκολώπιζε τους Σιωνιστάς Μακκαβαίους και τους έστελλε μίαν ώραν αρχύτερα εις τον αγαπημένον των Γιαχβέ, τουτέστιν τον Ραββίνον Χριστόν, πριν ενσαρκωθή…

  Και έρχομαι τώρα εις την παρούσαν ανάρτησίν σας…

  1) Διά ποίον με επεράσατε, αγαπητέ κ. Σμερδαλέε; Είναι δυνατόν ο γέρων Βάταλος, η μετενσάρκωσις του θείου Ιουλιανού, να μη έχη ιδή την «Αγοράν»; Είναι μονίμως εις τον υπολογιστήν μου και την βλέπω δεκάκις της ημέρας αυνανιζόμενος, όπως υμείς οι Γαλιλαίοι βλέπετε τας τσόντας. Συνεπώς, περιττός ο κόπος σας να μοι αναρτήσετε τα σχετικά βίδεο, εκτός και αν το κάματε διά τους αστοιχειώτους αναγνώστας σας, οπότε σας συγχαίρω…

  2) Σάς συγχαίρω, κυρίως, διά το ξεθάψιμον της λέξεως «παραβαλανείς», μπάς και αντιληφθή κάποιος από τους Ρωμιούς αναγνώστας σας με τι ειρηνικούς τρόπους επεκράτησε η παρανοϊκή θρησκεία του «Γλυκύτατου Ναζωραίου». Επίσης, σας συγχαίρω διά την παράθεσιν των διαλόγων της «Αγοράς», και κυρίως διά το σημείον όπου οι Γαλιλαίοι παραβαλανείς απαντούν εις τους Εθνικούς τι κάμνει ο Εβραίος ξυλουργός των:

  «Ο ίδιος «Έλλην» αργότερα κοροϊδεύει τους πολιορκητές παραβαλανείς ρωτώντας τους «ε Χριστιανοί, τι κάνει τώρα ο ξυλουργός θεός σας;» και λαμβάνει την απάντηση από κάποιον παραβαλανέα «Σας ετοιμάζει τα φέρετρα καθίκια!»»

  Όσας φοράς και αν ίδω αυτήν την σκηνήν, ξεσπώ εις τρανταχτά γλυκόπικρα γέλια, αναλογιζόμενος ότι μόνον εις έναν Λαόν καλόν, μορφωμένον και φιλάνθρωπον ως ο Ελληνικός θα ηδύνατο να ευδοκιμήση η Συφιλιδική Θρησκεία των Γαλιλαίων…

  3) Με τα υπόλοιπα που αναφέρετε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αν και είναι πασίγνωστα δι’ ειδήμονας ως εγώ, επιπέδου νηπιαγωγείου θα έλεγα… Ωστόσον, εξόχως χρήσιμα διά τους αδαείς Ρωμιούς που σας διαβάζουν και – συνεπώς – σας ευχαριστώ θερμώς διά τον κόπον σας, μπάς και ξεστραβώσωμε κάποιον φουκαράν….

  4) Επιτρέψατέ μοι να ανταποδώσω διά την διαφήμισιν που μού κάμνετε, τόσον εδώ, όσον και εις το Σαραντάκειον Ιστολόγιον (ίσως σας απαντήσω εκεί, ολίγον μετά το μεσονύκτιον απόψε): Θα προσφέρω 4 μνημειώδη βιβλία που (αν τα διαβάσετε) θα σας αλλάξουν την ζωήν:

  Α. Το πρώτον είναι η Αντιπαγανιστική Νομοθεσία μέσα από τον Θεοδοσιανόν και Ιουστινιάνειον Κώδικα (εκδόσεις «Κατάρτι», εισαγωγή + μετάφρασις Αφροδίτη Καμάρα) που ασφαλώς θα έχετε εις την βιβλιοθήκην σας, κ. Σμερδαλέε… Το προσφέρω μπάς και εξυπνήση κάποιος από τους αποβλακωμένους αναγνώστας σας. Εδώ θα εύρετε την πρώτην καταγραφήν της συμμορίας των παραβαλανέων

  http://www.docdroid.net/QJlD6iP/-.pdf.html

  Β. Το δεύτερον βιβλίον είναι το αριστουργηματικόν «Violence in ancient Christianity» (εκδόσεις «Brill» 2014) που αποκλείεται να έχητε υπόψιν σας, εντιμώτατε κ. Σμερδαλέε

  http://www.docdroid.net/calWJCP/violence-in-ancient-christianity-brill-2014.pdf.html

  Εδώ γίγνεται πολύς λόγος διά τους παραβαλανείς (σελ. 115 και σελ. 127-131), όπου αποκαλύπτεται διατί ο βρωμερός χριστιανός ιστορικός Σωκράτης ο Σχολαστικός δεν αναφέρει λέξιν διά τους παραβαλανείς.

  Επίσης, ο γέρων Βάταλος ενημερώνει το εκλεκτόν κοινόν του Σμερδαλείου Ιστολογίου ότι ψάχνει μανιωδώς (πληρώνω αδρώς…) το μνημειώδες σύγγραμμα του G.W. Bowersock,«Parabalani: A Terrorist Charity in Late Antiquity» (2010) και υπόσχεται να το προσφέρη και αυτό δωρεάν από το παρόν Ιστολόγιον. Με την ευκαιρίαν, καταγγέλλω τον αγαπητόν κ. Σμερδαλέον που δεν έκαμε μνείαν εις την παρούσαν ανάρτησίν του διά την ύπαρξιν αυτού του μνημειώδους συγγράμματος που έσπευσαν να εξαφανίσουν οι Γαλιλαίοι. Συμπεραίνω πως είτε είναι ανενημέρωτος, είτε τον εξηγόρασαν αυτοί οι αγύρται…

  Ωστόσον, αυτό που ο γέρων Βάταλος εκλιπαρεί τον κ. Σμερδαλέον είναι να αναγνώση το εκπληκτικόν 4ον κεφάλαιον αυτού του βιβλίου (σελ. 76 έως 89) με τον εύγλωττον τίτλον «Avenging Julian. Violence against
  Christians during the Years 361–363»), προκειμένου να μη ξανατολμήση να ισχυριστή ότι ο Θείος Ιουλιανός έκαμε διωγμούς εναντίον των Χριστιανούληδων. Το κεφάλαιον αυτό έχει όλα τα επιχειρήματα που αποστομώνουν οριστικώς τους μισέλληνας Γαλιλαίους

  Γ. Το 3ον και το 4ον βιβλίον που θα προσφέρη απόψε ο γέρων Βάταλος θα αφήσουν αναύδους ακόμη και ειδικούς της κλάσεως του κυρίου Σμερδαλέου: Πρόκειται διά δύο βιβλία που εκυκλοφόρησαν το σωτήριον έτος 2015, αφορούν τον περίφημον ελληνόψυχον εφοπλιστήν Μαρκίωνα και αποτελούν συντριπτικά κτυπήματα εις το δόξα πατρί της μισελληνικής θρησκείας των Γαλιλαίων. Οιοσδήποτε έντιμος αναγνώστης τα ξεφυλλίσει, θα αντιληφθή το μέγεθος της Απάτης που αποκαλούμε Χριστιανισμόν. Ο γέρων Βάταλος τα προυμηθεύθη προ ολίγων εβδομάδων από την «Αμαζόνα» και τα προσφέρει απόψε (διά 2 μόνον εβδομάδας) από το Σμερδάλειον Ιστολόγιον, με έν και μοναδικόν αντάλλαγμα: Να μοί επιτρέψη ο φίλος κ. Σμερδαλέος, ολίγον πρίν την εορτήν του Ανικήτου Ηλίου (25 Δεκεμβρίου) να αναρτήσω ενταύθα τα συμπεράσματά μου από την ανάγνωσιν των δύο βιβλίων, χωρίς την παραμικράν λογοκρισίαν.

  Το 1ον βιβλίον είναι το περίφημον (ήδη!) «MARCION and the Making of a Heretic – God and Scripture in the Second Century» της Εβραιοπούλας καθηγητρίας του Cambridge, Judith M. Lieu,

  http://www.docdroid.net/aqyDA58/judith-m-lieu-marcion-and-the-making-of-a-heretic-god-and-scripture-in-the-second-century-cambridge-university-press-2015.pdf.html

  και το 2ον η αποκατάστασις του κειμένου του Ευαγγελίου του Μαρκίωνος που εξηφάνισαν οι Μισέλληνες Γαλιλαίοι, συγγραφέν υπό του Dieter T. Roth: «The Text of Marcion’s Gospel»

  http://www.docdroid.net/1EausBy/dieter-t-roth-the-text-of-marcions-gospel-2015-1.pdf.html

  Μετά πάσης τιμής
  Γέρων Βάταλος

  • Μία ασθένεια της εβδομηκοντούτιδος γραίας Βατάλαινας ευθύνεται διά την 24ωρον αργοπορίαν μου να απαντήσω εις την παρούσαν ανάρτησίν σας.

   Άντε βρε Δώτορ και ανησυχήσαμε εδώ πέρα. Λέγαμε έχει γούστο να του την έπεσαν τίποτε μελανειμονούντες παραβαλανείς καθώς έβγαινε από το Σεραπείον. 🙂

   Περαστικά στην «γραῦν Βατάλαινα!»

   2) Διά ποίον με επεράσατε, αγαπητέ κ. Σμερδαλέε; Είναι δυνατόν ο γέρων Βάταλος, η μετενσάρκωσις του θείου Ιουλιανού, να μη έχη ιδή την «Αγοράν»; Είναι μονίμως εις τον υπολογιστήν μου και την βλέπω δεκάκις της ημέρας αυνανιζόμενος.
   —–

   α)Δεν μου λες «Τζούλιαν», μήπως έκανες ένα φεγγάρι και δήμαρχος Νέας Υόρκης;
   β) Με τον αυνανισμό μου θύμισες τον Διογένη τον Κυνικό, για τον οποίο ο Διογένης Λαέρτιος (υπερβάλλοντας τον κυνισμό του φιλοσόφου) γράφει πως «χειρουργούσε» δημοσίως, λέγοντας «μακάρι να μπορούσα να ικανοποιήσω και την πείνα μου τρίβοντας την κοιλιά μου!»

   εἰώθει δὲ πάντα ποιεῖν ἐν τῷ μέσῳ, καὶ τὰ Δήμητρος καὶ τὰ Ἀφροδίτης. καὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους: εἰ τὸ ἀριστᾶν μηδέν ἐστιν ἄτοπον, οὐδ᾽ ἐν ἀγορᾷ ἐστιν ἄτοπον: οὐκ ἔστι δ᾽ ἄτοπον τὸ ἀριστᾶν: οὐδ᾽ ἐν ἀγορᾷ ἄρα ἐστὶν ἄτοπον. χειρουργῶν τ᾽ ἐν τῷ μέσῳ συνεχές, “εἴθε ἦν,” ἔλεγε, “καὶ τὴν κοιλίαν παρατριψάμενον τοῦ λιμοῦ παύσασθαι” ἀναφέρεται δὲ καὶ ἄλλα εἰς αὐτόν, ἃ μακρὸν ἂν εἴη καταλέγειν πολλὰ ὄντα.

 4. Κουκόηλ'ς

  Καλημέρα! Είχα την ελπίδα ότι πάνω στα τσιγγλίσματα κάποιος θα έθιγε το θέμα της ταύτισης της Υπατίας με την Αγία Αικατερίνη αλλά τζίφος. Τελικά το θίγω εγώ. Σε ποιον “ανήκει” η φιλόσοφος; Στους εθνικούς (Υπατία) ή στους Χριστιανούς (Αγία Αικατερίνη). Ή αμφότερα;

  • Τώρα τι ρωτάς βρε Κουκόλη!

   Πρώτα απ΄όλα η Υπατία δεν μας άφησε δικά της γραπτά. Ό,τι ξέρουμε για την Υπατία και το λιντσάρισμά της είναι μικρές αναφορές 2-3 συγγραφέων που συνολικά είναι δεν είναι μια ντουζίνα γραμμές.

   Το βασικό συμπέρασμα του David Potter είναι ότι οι μορφωμένοι χριστιανοί και οι μορφωμένοι παγανιστές πίστευαν ότι μπορούσαν να συνυπάρξουν και ότι υπήρχαν περισσότερα που τους ένωναν και λιγότερα που τους χώριζαν. Ο Χριστιανός Συγγραφέας Σωκράτης ο Σχολαστικός στην Εκκλησιαστική του Ιστορία μας παραθέτει μια θετική περιγραφή της Υπατίας, την οποία θεωρεί ως παράπλευρη απώλεια της τάσης του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Κυρίλλου που, μέσα από τον έλεγχο των φανατισμένων χριστιανικών μαζών, ήθελε να δείξει ότι αυτός«έκανε κουμάντο στην Αλεξάνδρεια».

 5. Α, με πρόλαβε ο Simplizissimus!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.