Ο «Μπουμπούκος» αρνητής της ΙΕ θεωρίας

Εκτός από το «πλουτς-πλουτς», ο Μπουμπούκος έχει κάνει και άλλη γλωσσολογική μπουμπουκάδα: αρνήθηκε την «ΙΕ θεωρία» και την φοινικική καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου. Η συγκεκριμένη τυπική συμπεριφορά του ελλαδικού (και εν γένει βαλκανικού) είδους των Ουρλιακτήρων (= Howler) Αλουαττών πρέπει κάποτε να εξεταστεί από τους Ηθολόγους (γιατί ηθολόγοι-ζωολόγοι χρειάζονται παρά ψυχολόγοι).

Ουρλιακτήρες Αλουάττες Νοτίου Αμερικής:

Ουρλιακτήρ Αλουάττης Ελλάδος:

Στο παραπάνω βίντεο, ο καημένος καθηγητής γλωσσολογίας Χριστόφορος Χαραλαμπάκης χρειάστηκε να υπομείνει το δογκιχωτικό ουρλιαχτό του Μπουμπούκου. Όπως ο Δον Κιχώτης τα έβαζε με ανεμόμυλους τους οποίους φανταζόταν ως εχθρικούς Τιτάνες (εξού και η αγγλική φράση “tilting at windmills” = «εξακοντίζομαι κατά ανεμόμυλων» που χρησιμοποιείται, για όποιον πολεμά ανύπαρκτους εχθρούς), έτσι και ο Μπουμπούκος ἐξηκοντίσθη κατὰ τῆς ΙΕ θεωρίας.

taw

Γιατί εξακοντίστηκε εναντίον της ΙΕ θεωρίας; Όπως είπα, μόνον ένας Ζωολόγος εξειδικευμένος στην Ηθολογία μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί κάποια έμβια όντα συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Μπουμπούκος είχε το ακριτόμυθο και αμετροεπές θράσος του ομηρικού Θερσίτη να ρωτήσει τον Χαραλαμπάκη «γιατί είναι κακό να υπάρχει καθηγητής (προφανώς εννοείται φιλόλογος) στην Μέση Εκπαίδευση που να μην πιστεύει στην ΙΕ θεωρία»;

Το τέλος του Θερσίτη το ξέρετε; Στο έργο Ἀχιλλεὺς Θερσιτοκτόνος του Χαιρήμωνος του έκοψε το λαρύγγι ο Αχιλλέας  επειδή, ως ο αρχετυπικός ακριτόμυθος και αμετροεπής της Ιλιάδος, έκανε αυτό που δεν έπρεπε την στιγμή που δεν έπρεπε (επίσης, στην Ιλιάδα, ο Οδυσσέας τον χτύπησε με το σκήπτρο  στην πλάτη όταν πέταξε κοτσάνα ενώ δεν ήταν ούτε η σειρά του να μιλήσει – μίλησε χωρίς να του έχει δoθεί το σκήπτρο- ούτε βέβαια και η θέση του μιας και ήταν συνέλευση βασιλέων και αυτός δεν ήταν βασιλεύς). Ο Πλάτων στην Πολιτεία γράφει ότι ο γελωτοποιός Θερσίτης μετενσαρκώθηκε σε πίθηκο (φαντάζομαι σε πίθηκο αρνητή της ΙΕης θεωρίας:smt005 ).

[Πολιτεία 620a-c] αἱ ψυχαὶ ᾑροῦντο τοὺς βίους: ἐλεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ θαυμασίαν. κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτε Ὀρφέως γενομένην κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ γυναικείου γένους διὰ τὸν ὑπ᾽ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν γενέσθαι: ἰδεῖν δὲ τὴν Θαμύρου ἀηδόνος ἑλομένην: ἰδεῖν δὲ καὶ κύκνον μεταβάλλοντα εἰς ἀνθρωπίνου βίου αἵρεσιν, καὶ ἄλλα ζῷα μουσικὰ ὡσαύτως. εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν ἑλέσθαι λέοντος βίον: εἶναι δὲ τὴν Αἴαντος τοῦ Τελαμωνίου, φεύγουσαν ἄνθρωπον γενέσθαι, μεμνημένην τῆς τῶν ὅπλων κρίσεως. τὴν δ᾽ ἐπὶ τούτῳ Ἀγαμέμνονος: ἔχθρᾳ δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διὰ τὰ πάθη ἀετοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν μέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν Ἀταλάντης ψυχήν, κατιδοῦσαν μεγάλας τιμὰς ἀθλητοῦ ἀνδρός, οὐ δύνασθαι παρελθεῖν, ἀλλὰ λαβεῖν. μετὰ δὲ ταύτην ἰδεῖν τὴν Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως εἰς τεχνικῆς γυναικὸς ἰοῦσαν φύσιν: πόρρω δ᾽ ἐν ὑστάτοις ἰδεῖν τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίθηκον ἐνδυομένην. κατὰ τύχην δὲ τὴν Ὀδυσσέως λαχοῦσαν πασῶν ὑστάτην αἱρησομένην ἰέναι, μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων φιλοτιμίας λελωφηκυῖαν ζητεῖν περιιοῦσαν χρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς ἰδιώτου ἀπράγμονος, καὶ μόγις εὑρεῖν κείμενόν που καὶ παρημελημένον

Ο καημένος ο Χαραλαμπάκης προσπαθεί να εξηγήσει πως δουλεύει η επιστήμη και συγκεκριμένα η γλωσσολογία, αλλά «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»: είναι πιο πιθανό να καταλάβει την ΙΕ θεωρία ο παρακάτω αξιαγάπητος χιμπατζής που μας επιδεικνύει την καταπληκτική βραχεία μνήμη του παρά ο Μπουμπούκος.

Για φανταστείτε να γινόταν η ερώτηση «γιατί είναι κακό να υπάρχει μαθηματικός στην Μέση Εκπαίδευση που να μην πιστεύει στην ισχύ του Πυθαγορείου Θεωρήματος»;

Αμέσως βέβαια αναρωτιέστε αν είναι δυνατόν να υπάρχει πτυχιούχος μαθηματικός που να μην πιστεύει στην ισχύ του πυθαγορείου θεωρήματος.

Τι κάνεις για ν΄αποδείξεις το πυθαγόρειο θεώρημα; Μία αλληλουχία απλών λογικών βημάτων.

1) Έστω ότι υπάρχει ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές α,β, υποτείνουσα γ και γωνίες φ,θ για τις οποίες εξυπακούεται ότι φ+θ=π/2 (90 μοίρες).

2) Θεωρείς το τετράγωνο με πλευρά μήκους (α+β) και σημειώνεις τα σημεία πάνω στις πλευρές που χωρίζουν το μήκος της πλευράς σε ευθύγραμμα τμήματα μήκους α και β αντίστοιχα. Ενώνεις αυτά τα σημεία και σχηματίζεται το εγγεγραμμένο τετράπλευρο του παρακάτω σχήματος.

pytheorem

3) Το εσωτερικό τετράπλευρο είναι τετράγωνο επειδή οι 4 πλευρές του είναι υποτείνουσες σε 4 ίσα ορθογώνια τρίγωνα και οι γωνίες ανάμεσα στις πλευρές του είναι όλες ορθές. Αν η εσωτερική γωνία του εσωτερικού τετράπλευρου είναι ζ τότε έχουμε:

φ+θ = π/2

φ+θ+ζ= π

Άρα ζ=π/2 (90 μοίρες).

4) Το εμβαδόν του μεγάλου τετραγώνου είναι ίσο με το άθροισμα των τμηματικών εμβαδών που περιέχει. Δηλαδή:

(α+β)*(α+β) = γ*γ + 4*αβ/2  =>  α^2+β^2+2αβ = γ^2+2αβ

Ο όρος 2αβ που υπάρχει και στα δύο μέλη απλοποιείται και αυτό που μας μένει είναι το πυθαγόρειο θεώρημα:

α^2 + β^2 = γ^2

Για φανταστείτε να γινόταν η ερώτηση «γιατί είναι κακό να υπάρχει Βιολόγος/(Βιο)χημικός στην Μέση Εκπαίδευση που να μην πιστεύει στην εξίσωση ενζυμικής κινητικής του τύπου Michaelis-Menten»;

Τι λέει αυτή η κινητική; Ότι όταν το προϊόν της ενζυμικής αντίδρασης απομακρύνεται σχεδόν ακαριαία ώστε η συγκέντρωσή του να παραμένει αμελητέα, τότε η ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης ως προς την συγκέντρωση του υποστρώματος (S) έχει την γραφική παράσταση υπερβολής που φτάνει ασυμπτωτικά σε κορεσμό.

V=Vmax*S/(S+K) , όπου Vmax η μέγιστη ταχύτητα κορεσμού και K η λεγόμενη σταθερά των Michaelis-Menten που καθορίζει το πόσο απότομα ή ήπια έρχεται σε κορεσμό η ενζυμική αντίδραση.

Πως το αποδεικνύουμε αυτό;

1) Θεωρούμε τα μεγέθη S= συγκέντρωση υποστρώματος, E= συγκέντρωση ενζύμου, [ES] = συγκέντρωση μεταβατικού συμπλέγματος ενζύμου-υποστρώματος, P = συγκέντρωση προϊόντος.

Η ταχύτητα ενζυμικής αντίδρασης είναι ο ρυθμός παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή V=dP/dt.

Οι αντιδράσεις που έχουμε είναι: E+S <-> [ES] -> E+P

H πρώτη αμφίδρομη αντίδραση έχει σταθερά ισορροπίας k1= E*S/ES και η δεύτερη θεωρητικά μονόδρομη αντίδραση (η συνθήκη είναι αυτή της ακαριαίας απομάκρυνσης του προϊόντος) έχει ταχύτητα:

V= dP/dt = k2*[ES]

H τρίτη εξίσωση που χρειαζόμαστε είναι η αρχή διατήρησης του καταλύτη (δηλαδή του ενζύμου) μιας και αυτός ούτε καταστρέφεται ούτε παράγεται άρα:

E+[ES] = σταθ. = ε

Από τον πρώτο τύπο προκύπτει ότι k1*[ES] = E*S => k1*[ES] = (ε-[ES])*S , από την χρήση και του τελευταίου. Λύνοντας ως προς [ES] παίρνουμε:

[ES] = ε*S/(k1+S)

Με βάση των παραπάνω ο τύπος της ταχύτητας γίνεται:

V= k2*[ES] = k2*ε*S/(k1+S) 

Mε άλλα λόγια, αποδείξαμε το ζητούμενο με Vmax = k2*ε και k1=K = η σταθερά Michaelis-Menten  που είναι ίση με εκείνη την συγκέντρωση υπoστρώματος όπου έχω το μισό της μέγιστης ταχύτητας (αν βάλετε S=K στον τύπο το αποτέλεσμα είναι V=Vmax/2).

MMK

E φανταστείτε τώρα ότι ένας Ινδο-Ευρωπαϊστής σας λέει ότι το ρήμα λιμπάνω είναι προϊόν ρινικής ενθέσεως (nasal infix) του θέματος του ρήματος λείπω.

Τι κάνετε για να διαπιστώσετε ότι λέει την αλήθεια; Ανοίγετε ένα βιβλίο Ιστορικής Γλωσσολογίας πάνω στο λήμμα «ρινική ένθεση» (nasal infix) και βρίσκετε τον ορισμό: τύπος ΙΕ ενεστώτα που προκύπτει από την προσθήκη ενός *n μέσα στον μηδενικό βαθμό ablaut ενός συμφωνόληκτου ΙΕ θέματος, όπως στα λατινικά παραδείγματα:

Ρίζα *weik- «μάχομαι» > ρινικό ένθημα στον μηδενικό βαθμό *wik- > wi-n-k- > vincō = «νικάω».

Ρίζα *g’heu- «χέω» > επαυξημένη ρίζα *g’heu-d- (λ.χ. αγγλικό gut) > ρινικό ένθημα στον μηδενικό βαθμό *g’hu-d- > *g’hu-n-d- > λατινικό fundō

Ρίζα *yeug- «ζεύγνῡμι» > ρινικό ένθημα στον μηδενικό βαθμό *yug- > *yu-n-g- > λατινικό iungō

στο αγγλικό παράδειγμα stand: IE *steh2- «στέκομαι» > επαυξημένο *steh2-t- > ρινικό ένθημα στον μηδενικό βαθμό *sth2-t- ~ *stat- > *sth2-n-t- ~ *stant- > stand-> πρωτο-γερμανικό standaną > αγγλικό stand

και στο αλβανικό παράδειγμα ΙΕ *skeut- > sku-n-t-a > shkund

shkund

Έχοντας αυτά τα παραδείγματα κατά νου πιάνουμε τώρα τα ελληνικά λείπω και λιμπάνω. Το λείπω προέρχεται από την ΙΕ ρίζα *leikw- με μηδενικό βαθμό *likw– (λ.χ. λείπω > ἔλιπον και *en-likw-es- > ελλιπής).

Άρα το αποτέλεσμα του ρινικού ενθήματος είναι όντως *likw- > li-n-kw-an-ō > λιμπάνω, όπως συνέβη με το αντίστοιχο:

*dheugh- > τεύχω με μηδενικό βαθμό *dhugh- (λ.χ. τύχη) που μετά το ρινικό ένθημα έγινε *dhu-n-gh-an-ō > τυγχάνω.

dheugh

και με τα *h1reug- > ἐρεύγομαι > *h1ru-n-g-an- > ἐρυγγάνω και *leh2-dh- > λήθη (< λᾱθ-) > *lh2-n-dh-an- > λανθάνω

no-tilting-at-windmills

Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τον ανεμόμυλο που λέγεται «ΙΕ θεωρία» και κατά της οποίας εξακοντίζονται ηλιθιωδώς οι τσαρλατάνοι, οι αγύρτες και οι λοβοτομημένοι καλικάντζαροι των Βαλκανίων θα βρείτε συγκεντρωμένα θέματα ανάγνωσης σε αυτήν εδώ την ανάρτηση.

Advertisements

36 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα, Μυθοθρυψία

36 responses to “Ο «Μπουμπούκος» αρνητής της ΙΕ θεωρίας

 1. Ψέκας

  ναι αλλα η ΙΕ θεωρίες στο παρελθόν μας έλεγαν ότι οι Έλληνες κατέβηκαν απο το βορρά με την διάδοση του Σιδήρου.
  Ο τότε σμερδάλεος θα έλεγε τα ίδια σε έναν Αδωνη της εποχής;
  προβοκατορικο

  • Πριν αποφασίσεις να σχολιάσεις καλό είναι πρώτα να γνωρίζεις πάνω σε τι σχολιάζεις.

   Αυτό που έγραψες δεν είναι η ΙΕ θεωρία, αλλά ένα από τα πολλά ιστορικά σενάρια εξάπλωσης των ΙΕ γλωσσών που έχουν προταθεί. Εσύ μιλάς για τις ιστορικές προεκτάσεις του γλωσσολογικού δεδομένου της κοινής καταγωγής των ΙΕ γλωσσών.

   Η ΙΕ θεωρία είναι μια καθαρά γλωσσολογική θεωρία και έγκειται στην εφαρμογή της Συγκριτικής Μεθόδου για τον προσδιορισμό τόσο των αντίστοιχων θυγατρικών συγγενών όσο και του κοινού τους προγόνου.

   ΙΕ θεωρία είναι να μπορείς να εξηγήσεις γιατί η ομηρική έκφραση «κλέος ἄφθιτον» και η σανσκριτική έκφραση «sravas aksitam» είναι συγγενικά φρασήματα που πληρούν τον κανόνα της αντιστοιχίας και έχουν κοινή καταγωγή.

   Από την εποχή του Adalbert Kuhn (ο πρώτος που συνέκρινε τα δύο φρασήματα που ανέφερα) μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει οι γενικές αρχές που μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε τον προγονικό τύπο *k’lewes n.-dhgwhi-tom από τον οποίο κατάγονται τα δύο φρασήματα.

   Τώρα το πως κατέληξαν οι ομιλητές της Σανσκριτικής στην Ινδία και πως κατέληξαν οι ελληνόφωνοι στην Ελλάδα, αυτό είναι ιστορικό θέμα όχι αυτό καθ΄αυτό γλωσσολογικό, γι΄αυτό και η προσέγγιση που γίνεται σήμερα είναι διεπιστημονική (γλωσσολόγοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί κλπ).

  • Για να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβεις την διαφορά των δύο πραγμάτων.

   Το πως έφτασαν τα κύτταρα όλων των οργανισμών να διαθέτουν ένα πρωτο-γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη κυττόχρωμα-C (Cyt-C) και πότε ακριβώς έγιναν οι μεταλλάξεις που προκάλεσαν την σημερινή ποικιλία που υπάρχει στους τωρινούς απογόνους αυτού του πρωτο-γονιδίου αυτό δεν θα το ξέρουμε με ακρίβεια ποτέ. Οι χρόνοι που έχουμε κατά νου είναι απλώς «έλλογες εκτιμήσεις» (όπως το πότε και πως ακριβώς έγινε η διασπορά των ΙΕ γλώσσών).

   Αλλά το ότι όλα τα κυττοχρώματα-C όλων των κυτταρικών μορφών ζωής (μονοκύτταροι οργανισμοί, ζώα, φυτά) έχουν έναν κοινό προγόνο αυτό μπορεί να το καταλάβει κάθε άνθρωπος που ξέρει να κάνει πολλαπλασιασμό και διαίρεση όταν συγκρίνει την αλληλουχία αμινοξέων τους. Το Cyt-C αποτελείται από λίγο περισσότερα από 100 αμινοξέα.

   Στην παρακάτω εικόνα σου δείχνω την αμινοξεακή αλληλουχία των Cyt-C των διαφόρων οργανισμών (human = άνθρωπος, dog = σκύλος, horse = άλογο, tunna = τόννος (ψάρι), wheat = σιτάρι (φυτό) κλπ).

   http://postimg.org/image/5pfdz240r/

   Ο άνθρωπος και ο χιμπατζής έχουν ολόιδιες Cyt-C (δηλαδή 100/100 !!!)
   Αυτή του Καγκουρό διαφέρει από την παραπάνω μόνο σε 8 θέσεις (δηλαδή 92% όμοια), του αλόγου σε 12 θέσεις (88% όμοια) κοκ. Αν κάτσεις και μετρήσεις την ομοιότητα μεταξύ της CytC ανθρώπου-χιμπατζή και σιταριού ή τόνου (πόσα ίδια γράμματα έχουν στην ίδια θέση) θα καταλάβεις γιατί το σιτάρι είναι μακρινός μας συγγενής στο δένδρο της ζωής.

   Γνωρίζοντας το ποσοστό ομοιότητας μπορούμε να κάνουνε «έλλογες εκτιμήσεις» για το πότε έγινε πάνω κάτω ο διαχωρισμός των διαφόρων γονιδίων (η ποικιλία τους προέκυψε λόγω τυχαίων μεταλλάξεων) και προκύπτει το κλαδόγραμμα που βλέπεις στο κάτω μέρος της εικόνας που σου έδωσα. Οι χρόνοι/αποστάσεις που παρατίθενται είναι μέσες τιμές εκτιμήσεων που πάντοτε συνοδεύονται από μια τυπική απόκλιση.

   Ο αντίστοιχος Μπουμπούκος σε αυτό το θέμα είναι οι λεγόμενοι … Creationists που δεν πιστεύουν στην «Θεωρία της Βιολογικής Εξέλιξης», αλλά πιστεύουν ότι κάποιος Θεός έπλασε όλα τα ζώα που υπάρχουν σήμερα εξαρχής στην τωρινή τους μορφή και ο Νώε τα έβαλε στην κιβωτό για να σωθούν από τον κατακλυσμό.

   http://postimg.org/image/5hc69t6ox/

   Αντίθετα με τον Χαραλαμπάκη, που απάντησε ευγενέστατα στον «Μπουμπούκο» (όπως και πρέπει βἐβαια), ο Richard Dawkins έχει την άνεση να είναι πιο «ευθύς/αγενής» προς Μπουμπούκους σε συνεντεύξεις, διότι είναι υπεραναλυτικότατος τόσο στα επιστημονικά τουβιβλία όσο και σε αυτά προς εκλαΐκευση, αλλά και στα ντοκυμαντέρ του, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτά που λέει είναι η Βιολογική Ορθοδοξία που διδάσκεται σε κάθε πανεπιστήμιο του Πλανήτη και κάθε άνθρωπος με κοινή λογική μπορεί να κατανοήσει αν αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο πάνω από τα σωστά βιβλία:

   [00:40]

   «Η επιστήμη είναι ενδιαφέρουσα, όσοι δεν συμφωνείτε άντε και γ*μηθείτε !!!»
   “Science is interesting, but if you don’t agree you can fuck off !!!”.

   Ο Ανευλαβής είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούσε … 🙂


 2. Kostas

  Το χα δει αυτο το βίντεο και μου στειχιώνει τα όνειρα ώρες ώρες!
  Τις προάλλες είχα κάνει μια συζήτηση για το πόσο παρακμιακή θεωρώ την ελλάδα και έφερα ακριβώς αυτό το βίντεο για παράδειγμα! Τι ίδιο σκέφτηκα και γω πρώτο πράγμα. “Πειράζει ένας εκπαιδευτικός φυσικός να μην πιστεύει στο νόμο του Νευτωνα? Ασ΄ μην είμαστε και δογματικοί, λιγο ανοιτχτό μυαλό δεν πειράζει!” 😛
  Γενικώτερα πάντως οι “αρνητές” της “ΙΕ θεωρίας” γενικότερα δεν ξέρουν καν για τι πράγμα μιλάνε (βλ. Ψέκας) και απασχολούνται μόνο με εθνικοεθνικιστικές προεκτάσεις της (οι οποίες πράγματι υπάρχουν) γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει η γλωσσολογία. Η αναλογία με τους creationists που κάνεις είναι πολύ καλή (και γω την κάνω) κα θα λεγα ότι το ίδιο ισχύει ως προς και αυτό (εξελιξη->social darwinism). Αν και ο social darwinism πράγματι υπάρχει, δεν είναι το ίδιο με την θεωρία της εξέλιξης και αυτή δεν προυποθέτει αυτόν (αλλά αυτός προυποθέτει αυτήν). Το ίδιο με τα περί ΙΕ.

  Φυσικά όπως θα δεις στο λινκ υπάρχουν και χειρότερα οπότε πάλι καλά να λες!

  http://akommatistoi.blogspot.gr/2010/07/blog-post_05.html

  ΥΓ: Αυτόν τον ανευλαβή πρώτη φορά τον βλέπω, πλάκα έχει!

  • Πειράζει ένας εκπαιδευτικός φυσικός να μην πιστεύει στο νόμο του Νευτωνα? Ασ΄ μην είμαστε και δογματικοί, λιγο ανοιτχτό μυαλό δεν πειράζει!

   Ή πειράζει φυσικός να μην πιστεύει στην Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας και του Φορτίου και να διδάσκει κυκλώματα και νόμους Kirchhoff (δηλαδή η ΑΔE και η ΑΔΦ με άλλo ειδικό όνομα); 🙂 🙂

  • Εντωμεταξύ, στη σελίδα με την αλληλουχία του κυττοχρώματος-C ακόμα και ο τελευταίος μύκητας (τελευταίο δείγμα) έχει πάνω από 40% ομοιότητα με την ανθρώπινη ποικιλία.

   Δεδομένου ότι υπάρχουν 20 αμινοξέα, η πιθανότητα να είναι προϊόν τυχαίας συμπτώσεως αυτή η «μικρή» ομοιότητα 40 θέσεων είναι (1/20)^40 …

   Φυσικός είσαι Κώστα καταλαβαίνεις για τι νούμερο μιλάμε 🙂 🙂

  • ΥΓ: Αυτόν τον ανευλαβή πρώτη φορά τον βλέπω, πλάκα έχει!

   Μορφάρα !!! Εξαίρετος Πνευμονολόγος, απλώς ολίγον αθυρόστομος προς Μπουμπούκους. 🙂

   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%82

   • Simplizissimus

    Κάτι που δεν σημειώνει η Βικιπαίδεια είναι ότι ο Ανευλαβής έχει μεταφράσει Τζέιμς Τζόυς! Οδυσσέα και Αγρύπνια των Φίνεγκαν, παρακαλώ.

   • Νώντας

    Περιττό ίσως να αναφέρω ότι ο κ. Ανευλαβής -λίαν αθυρόστομος βεβαίως και “σκατολογος” συχνάκις ” τύπος”…
    Ήταν εξαίρετος επιστήμονας -Δι/ντης στο ΕΣΥ (τωρα συνταξιούχος) και…κρατηθειτε…ΦΥΣΙΚΑ έχει μεταφρασει Τζόϋς στα ελληνικά και μαλιστα το πιο δύσκολό του έργο “Η αγρύπνια των Φινεγκαν”-εκδ. Πάπυρος
    http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=443395 .
    Εχει μεταφρασει δηλαδή κατι που δεν μπορούν να μεταφέρουν μήτε οι Ιρλανδοί …στα αγγλικά γιατί τα Φινεγκιανά έιναι λογια ένός μεθυσμένου σε delirium που πεθαίνει μετα απο πτωση γιατί εχει υποστεί κάποιο αιμάτωμα στον εγέφαλο (πληρως διαταραγμένος λογος-αργκο ιρλανδέζικη ενος μεθυσμένου ετοιμοθανατου= “πιασ΄τ΄αυγό και κουρευτο”..)
    Το έργο αυτό θεωρείται το πιο ακαταλαβιστικο του Τζόϋς και γράφτηκε σε 17 χρόνια..
    Η πρωτη προπονηση στα Φινεγκιανά του Ανευλαβή ήταν αυτή μετον αδωνι στη Ζουγκλα που πού την χάρηκα..
    Αφησε τον Τριανταφυλ. με την εκλεκτή του παρέα να χαίρονται τον Σπυρίδωνα -Αδωνι (μ@λ@κ@ κατα Ανευλαβή) και μ΄ενα αει σιχτίρ “την έκανε”…

  • Ψέκας

   Μη λειτουργείς ανέμελα σαν χαζός
   Δεν αμφισβητώ την επιστημονικότητα της μeθοδολογίας της γλωσσολογίας. Αλίμονο.
   Ρώτησα τον Σμερδάλεο για να δω αν θεωρεί την πολιτικη ως παράμετρο της “διεπιστημονικότητας”.
   Απότι κατάλαβα μόνο εγώ εδω μέσα θεωρώ ότι έχει εμπλακεί η πολιτική σε ορολογίες και σε κατευθύνσεις.
   Ωραία καταδικάστε με ως συνωμοσιολόγο.
   Πάντως φαίνεται οτι ο Αδωνης δεν μπορει να κατανοήσει αυτό που λέει ο Σμερδ λόγω καποιου βαθμού χαζομάρας, Σαυτο συμφωνώ.

   • Απότι κατάλαβα μόνο εγώ εδω μέσα θεωρώ ότι έχει εμπλακεί η πολιτική σε ορολογίες και σε κατευθύνσεις.
    Ωραία καταδικάστε με ως συνωμοσιολόγο.

    Λογικό δεν είναι βρε να είσαι μόνο εσύ, όταν μέχρι χθες δεν ήξερες καλά καλά τι είναι αυτό που στην Ελλάδα μόνο ονομάζεται «ΙΕ θεωρία». Στον υπόλοιπο κόσμο που δεν εξακοντίζεται κατά ανεμόμυλων είναι απλώς μια υποκατηγορία της Γλωσσολογίας (ΙΕ linguistics), όπως η Πνευμονολογία (μιας και μιλήσαμε για τον Ανευλαβή) είναι μια ειδικότητα της Ιατρικής.

    Στην αγγλική wikipedia το λήμμα έχει τίτλο Indo-European Languages (ΙΕ γλώσσες) και η πρώτη γραμμή γράφει:

    The Indo-European languages are a family of several hundred related languages and dialects.
    «Οι ΙΕ γλώσσες είναι μια οικογένεια εκτοντάδων γλωσσών και διαλέκτων …»

    Το Γαλλικό λήμμα γράφει:

    En linguistique, les langues indo-européennes (appelées autrefois « langues indo-germaniques ») forment une famille de langues étroitement apparentées ayant pour origine ce qu’on est convenu d’appeler l’indo-européen commun1.

    «Στην γλωσσολογία, οι ΙΕ γλώσσες αποτελούν μία οικογένεια γλωσσών …»

    Ιταλικό wiki:

    Con lingue indoeuropee in linguistica si intende una famiglia di lingue con origine comune parlate oggi in gran parte del globo.

    «Ως ΙΕ γλώσσες στην γλωσσολογία εννοείται μια οικογένεια γλωσσών κοινής καταγωγής που σήμερα μιλιούνται σε μεγάλο μέρος του κόσμου».

    Πάμε τώρα και στον τριτοκοσμικό ουρλιακτήρα Αλουάττη που έγραψε το ελληνικό άρθρο:

    Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αποτελούν, κατά μία θεωρία, γλωσσική οικογένεια τα μέλη της οποίας ήταν, στην αρχαιότερή τους μορφή, διάλεκτοι μιας ενοποιημένης γλώσσας, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν σταδιακά εξαιτίας των αλλεπάλληλων μεταναστεύσεων και των επαφών των Ινδοευρωπαίων με άλλα γλωσσικά ιδιώματα.

    Έτσι πως έχει γραφτεί δίνει την εντύπωση στους Αλουάττες που το διαβάζουν ότι οι ΙΕ γλώσσες δεν είναι μια καθολικά αναγνωριζόμενη γλωσσική πραγματικότητα, αλλά «κατά μια θεωρία».

    Ο βαθμός τριτοκοσμικής ηλιθιότητος είναι της τάξεως: «Η ελεύθερη πτώση είναι, κατά μια θεωρία, η ευθύγραμμη τροχιά προς τα κάτω που θ΄ακολουθήσει ένα σώμα αν αφεθεί να πέσει ελεύθερο στο κενό».

    Είναι πιο σοβαρό το άρθρο της Φρικηπαίδειας παρά η εισαγωγή στην ελληνική σελίδα της βικιπαίδειας.

    «Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία είναι μια ανθελληνική θεωρία που υποστηρίζουν ψευδοεπιστημονικοί κύκλοι παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της θεωρίας και των υποστηρικτών της είναι η απόκρυψη της αλήθειας για την καταγωγή της ελληνικής γλώσσας, η οποία, ως γνωστόν, παρά τα όσα υποστηρίζουν οι ψευδοεπιστήμονες, δεν προήλθε από καμία άλλη, αλλά αντιθέτως είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Η ινδοευρωπαϊκή “θεωρία” συγγενεύει με την επίσης ανθελληνική θεωρία περί της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου από το φοινικικό, η οποία όμως έχει καταρριφθεί χάρη στην σπουδαία ανακάλυψη της Πινακίδας του Δισπηλιού.»

    🙂 🙂 🙂

    Το μόνο άλλο εξίσου τριτοκοσμικό (ή πίσω απ΄τον κόσμο) παράδειγμα που συναγωνίζεται την ελληνική σελίδα στις ΙΕ γλώσσες είναι οι σκοπιανές σελίδες της βικιπαίδειας για τον Τσάρο Σαμουήλ:

    Цар Самоил[4] или цар Самуил (958 – 6 октомври 1014) — средновековен македонски владетел кој на преминот од X кон XI век формирал пространо царство на територијата на Балканскиот Полуостров.

    «Ο Τσάρος Σαμουήλ ήταν μεσαιωνικός Μακεδόνας ηγεμόνας …»

    Στην αγγλική βικιπαίδεια που οι Αλουάττες κλειδώνονται σε κλουβί καιδεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον ζωολογικό κήπο διαβάζεις:

    Samuel[1] (also Samuil, representing Bulgarian Самуил, pronounced [samuˈil]) was the Tsar (Emperor) of the First Bulgarian Empire from 997 to 6 October 1014.[2] From 977 to 997, he was a general under Roman I of Bulgaria, the second surviving son of Emperor Peter I of Bulgaria, and co-ruled with him, as Roman bestowed upon him the command of the army and the effective royal authority.

    Ο Σαμουήλ ήταν Τσάρος της Πρώτης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας …

 3. Νώντας

  Sorry δεν έιχα δει το προηγουμενο σχόλιο του Simplizissimus

 4. Ψέκας

  <<<>>>
  έλα μωρέ με το χθες μου λες και είμαι ο Τουταγχαμωνν
  την υπόθεση Γκιμπούτας εννοεί όταν λέει ΙΕ Θεωρία.
  Αν του πείς ότι αντί για Ουκρανία ήταν η Ελλάδα και αντι για ΙΕ λεγονται Ελληνοευρωπαίοι θα συμφωνήσει με ολόκληρο το πακέτο.
  Το θέμα είναι αν λέει ΙΕ θεωρία και εννοεί την πιο αποδεκτή ΙΕ υπόθεση;
  Γιαυτό τον κατηγορείς;

  Για το θέμα της γραφής πρόσφατα άκουσα συνέντευξη καθηγητη αρμόδιου για τα Γιούρα του Σαμψών και λέει ότι υπάρχουν χιλιάδες ευρήματα ανάλογα με τις Καστοριάς στον Βαλκανικό χώρο που δείχνουν ότι η ελληνική γραφή δεν ήρθε απο την Φοινίκη.
  (Φαντάζομαι πως ξέρει ότι οι αρχαίοι τα γράμματα τα έλεγαν φοινίκεια και ότι η ελληνική γλώσα γράφτηκε πρώτα σε γραμμική β και όχι σε ελληνική γραφή, άρα κάτι άλλο εννοεί)

  • την υπόθεση Γκιμπούτας εννοεί όταν λέει ΙΕ Θεωρία.

   Επικοινωνείς βρε;

   Έχεις δει το βίντεο που έχω παραθέσει και που έχουν δει όλοι οι άλλοι επισκέπτες;

   Δεν μιλάει πουθενά ούτε για την αρχαιολόγο Γκιμπουτάς ούτε για τις στέπες της Ουκρανίας.

   Μιλάει καθαρά για γλωσσολογικά θέματα λ.χ. για το «γνήσιο»(πρωτο-ελληνικό) ΙΕ καταγωγής λεξιλόγιο και για τα προελληνικά δάνεια και αναφέρει ως παράδειγμα το μη ελληνικό στην καταγωγή θεωνύμιο Αθηνά.

   Δεν πάει σε αρχαιολογικά ζητήματα όπως το μοντέλο Κουργκάν της Γκιμπουτάς, για το οποίο ἐνας αρχαιολόγος παρά ο γλωσσολόγος Χαραλαμπάκης είνα ισε θέση να πει περισσότερα.

   Είσαι σε θέση να καταλάβεις ότι η αρχαιολογία και η γλωσσολογία είναι δύο εντελώς διαφορετικές επιστήμες;

   Η Γκιμπούτάς ήταν ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ όχι ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ.

   Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ εξετάζει τον υλικό πολιτισμό παρελθοντικών λαών … δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την μελέτη των ΓΛΩΣΣΩΝ παρουσών και παρελθοντικών.

   Η μελέτη των γλωσσών είναι δουλειά του ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥ. Οι «ΙΕ γλώσσες» είναι Γ-Λ-Ω-Σ-Σ-Ε-Σ δεν είναι αγγεία ούτε τάφοι.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics
   http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology

   Ο Πολιτικός Μηχανικός σχεδιάζει και επιβλέπει την ανέγερση κτιρίων, ο Ενδοκρινολόγος είναι ο γιατρός που εξετάζει και θεραπεύει τις παθήσεις του ενδοκρινικού συστήματος (δηλαδή των ενδοκρινών αδένων), ο Φυσικός έχει σαν αντικείμενό του τις γενικές αρχές που εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο κοκ.

   Από εκεί και μετά αν δεν έχεις -προφανώς λόγω ηλικίας- την στοιχειώδη νοημοσύνη για να καταλάβεις ότι το ελληνικό αλφάβητο έχει ξεκάθαρη απώτερη φοινικική καταγωγή και πρωτοεμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο κατά τον 8ο αιώνα και νομίζεις ότι οι μουτζούρες της Καστοριάς στο Dupyak της Βυζαντινής Βουλγαρίας και του Οθωμανικόυ βιλετιού του Μοναστηρίου (νῦν Δισπηλιό Δυτικής ελληνικής Μακεδονίας) έχουν κάποια σχέση με την ελληνική αλφαβητική γραφή τράβα να το συζητήσεις μέ κανέναν άλλο συνομίλικό σου.

   Οι μουτζούρες της Καστοριάς και οι μουτσούρες του πολιτισμού Vinča της Σερβίας ή οι ανάλογες γραφές στην Ρουμανία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με την ελληνική γλώσσα, ούτε με την Γραμμική Β (πρώτη γραπτή απάντηση της ελληνικής γλώσσας, 15ος π.Χ. αιώνας) ούτε με το μεταγενέστερο ελληνικό αλφάβητο (8ος π.Χ. αιώνας).

   http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet#History

  • Κάνε μια βόλτα αν θέλεις από το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου γιατί έχει γράψει πολλές αναρτήσεις για τέτοιου είδους «λερναιότητες».

   http://sarantakos.wordpress.com/2013/03/04/dispilio/

 5. Ψέκας


  η συνέντευξη που λέω είναι αυτή
  αν θέλεις σχολιασέ την

  αν αυτος ειναι μικρος και με χαμηλο IQ τοτε πρεπει εδω μεσα να φερω τον παππου μου;

  • Τι να σχολιάσω βρε και γιατί να χάσω να χρόνο μου με το βίντεο.

   Αν το έχεις δει εσύ πες μου σε παρακαλώ σε ποιο σημείο ακριβώς ισχυρίζεται ότι αυτή η «γραφή» αποδίδει την ελληνική γλώσσα και αν το λέει, από που καταλαβαίνει ότι η γλώσσα που αποδίδεται είναι η ελληνική;

   Γιατί «πρωτοελλαδική» γραφή δεν σημαίνει ελληνική γραφή, αλλά σημαίνει γραφή που βρέθηκε κατά την πρωτοελλαδική περίοδο.

 6. Γιαννάκης

  Γεια σου Σμερδελέε!

  Θέλω να μου εξηγήσεις πως οι επιστήμονες αποφάσιασν να δώσουν σε αυτή τη θεωρία το όνομα ινδοευρωπαική και πως γίνεται οι Έλληνες να κατάγονται από εκεί;

  Εμείς σήμερα τι κράμα είμαστε;Ινδοευρωπαίοι , Ρωμιοί ή Έλληνες;

  • Καλώς τον Γιαννάκη.

   Το όνομα Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες επιλέχθηκε επειδή η ομάδα γλώσσων εκτείνεται από την Ευρώπη ως την Ινδία.

   Ο όρος «ΙΕ θεωρία» δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου, ούτε στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όλοι οι ακαδημαϊκοί γλωσσολόγοι μας και όλες οι εκδόσεις του ΚΕΓ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) μιλάνε για «ΙΕ γλώσσες» και η μελέτη της είναι ένας κλάδος της Γλωσσολογικής επιστήμης, όπως λ.χ. η πνευμονολογία και η γαστρεντερολογία είναι ιατρικές ειδικότητες.

   Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος λέει ότι η Ελληνική ή η Αγγλική γλώσσα είναι ΙΕ δεν λέει ότι οι Έλληνες και οι Άγγλοι κατάγονται από κάποια ΙΕ «φυλή», αλλά λέει πως η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα είναι θυγατέρες μιας παλαιότερης μητρικής γλώσσας την οποία ονομάζουμε Πρωτο-Ινδο-Ευρωπαϊκή. Όπως η Λατινική είναι η μητέρα όλων των λατινογενών/ρωμανικών γλωσσών, έτσι και η ΠΙΕ είναι η μητέρα των θυγατρικών ΙΕ κλάδων.

   Τώρα, ρωτάς πάλι τι είμαστε;

   Κατά τη γνώση σου οι Αμερικάνοι σήμερα τι είναι;

   Η γλώσσα τους είναι η αγγλική των Άγγλων αποίκων. Αυτή η Αγγλική γλώσσα κατάγεται από την Αγγλο-Σαξονική την οποία έφεραν στην Αγγλία οι «βάρβαροι» Γερμανοί Αγγλο-Σάξονες τον 5ο μ.Χ. αιώνα όταν μετανάστευσαν από την Δανία στην Αγγλία.

   Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Άγγλοι είναι Αγγλο-Σαξονικής «καταγωγής», αλλά σημαίνει πως οι Αγγλο-Σάξονες κατάφεραν να επιβάλλουν την γλώσσα τους στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αφήνοντας μόνο τους κελτικούς θύλακες (Ουαλοί, Σκωτσέζοι κλπ).

   Όπως οι Άγγλοι δεν είναι αποκλειστικά βιολογικοί απόγονοι των Αγγλο-Σαξόνων, αλλά μιλάνε μια γλώσσα πυο κατάγεται από την Αγγλο-Σαξονική, έτσι και οι Αμερικάνοι μιλάνε αγγλικά, χωρίς να κατάγονται αποκλειστικά από τους Άγγλους αποίκους της Ηπείρου. Και, κατά την αμερικανική ανεξαρτησία, οι μέχρι τότε άγγλοι άποικοι αποφάσισαν να γίνουν Αμερικάνοι και να επαναστατήσουν (για οικονομικούς λόγους) κατά της Αγγλίας και έτσι προέκυψε ένα νέο αγγλόφωνο Αμερικανικό έθνος.

   Σήμερα ένας Αμερικάνος μπορεί να είναι Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Κινεζικής, Αφρικανικής, Μεξικανικής καταγωγής ωστόσο, όποιος έχει φτάσει στον πλήρη βαθμό αφομοίωσης στην Αμερικανική κοινωνία, η μητρική του γλώσσα είναι η Αμερικανική Αγγλική.

   Τώρα όση βιολογική σχέση έχει ο Μπάρακ Ομπάμα με τους Αγγλο-Σάξονες εισβολείς/εποίκους της Αγγλίας, άλλη τόση έχουμε εμείς οι Έλληνες ή κάθε άλλος σημερινός λαός που μιλάει μια ΙΕ θυγατρική γλώσσα με τους ανθρώπους που μιλούσαν την μητρική ΠΙΕ γλώσσα 6000 χρόνια πριν.

   Κατάλαβες;

   Εμείς σήμερα είμαστε Έλληνες, οι πιο άμεσοι πρόγονοί μας ήταν Ρωμιοί και οι γλωσσικοί πρόγονοι των Ρωμιών ήταν οι ελληνόφωνοι της Ελληνιστικής περιόδου, οι οποίοι αν και δεν καταγόταν από τους μητροπολιτικούς Έλληνες ωστόσο μιλούσαν την γλώσσα τους.

   Αυτό που θέλω να σου δώσω να καταλάβεις είναι πως άλλο πράγμα είναι η καταγωγή μιας γλώσσας, άλλο πράγμα είναι η καταγωγή των φορέων της και άλλο πράγμα είναι η εθνοτική ταυτότητα των τελευταίων.

   Αν θέλεις διάβασε αυτό το ζεύγος αναρτήσεων και αν έχεις απορίες τις συζητάμε.

   • Γιαννάκης

    Δεν μπορώ να καταλάβω πως σχετίζεται η Ινδία και η Ευρώπη σε έναν όρο όσο αφορά την προέλευση της πρωτοινδικής γλώσσας;

    Δηλαδή τα ελληνικά προέρχονται από την Ινδία;

    Όπως καταλαβαίνεις τέτοιες γλωσσολογικές έρευνες φέρνουν φυλετικά και ιστορικά ζητήματα στο προσκήνιο.

    “Αυτό που θέλω να σου δώσω να καταλάβεις είναι πως άλλο πράγμα είναι η καταγωγή μιας γλώσσας, άλλο πράγμα είναι η καταγωγή των φορέων της και άλλο πράγμα είναι η εθνοτική ταυτότητα των τελευταίων.”

    Η ελληνική κατάγεται από την ινδική ή τη φοινικική;

    Στο βίντεο λέει ότι κατάγεται από τη φοινικική και μετά οι έλληνες εισήγαγαν τα φωνήεντα.Άρα αυτό καταλαβαίνεις ότι άμεσα συνεπάγεται και την ιστορικότητα.Άρα οι φοίνικες είναι αρχαιότερος λαός , και ο πολιτισμός τους , από τους έλληνες.Καταλαβαίνεις ότι το ένα φέρνει το άλλο;

    Και μπορεί εγώ να μην έχω πρόβλημα με αυτό αλλα π.χ. οι ναζί της χρυσής αυγής έχουν.

   • Η ελληνική κατάγεται από την ινδική ή τη φοινικική;
    —-

    Από καμία από τις δύο. Απλώς είναι αδελφή με την Ινδική (έχουν κοινή μητέρα την κοινή Ελληνο-Άρια και κοινή γιαγιά την ΠΙΕ). Με τη φοινικική γλώσσα η Ελληνική δεν έχει καμία φυλογενετική συγγένεια (η φοινική δεν είναι ΙΕ γλώσσα, αλλά όπως και η Εβραϊκή και η Αραβική ανήκει στην Σημιτική οικογένεια γλωσσών).

    Έδώ μπέρδεψες το αλφάβητο με τη γλώσσα. Οι Έλληνες του 8ου αιώνα απλώς δανείστηκαν την φοινικική γραφή και την προσάρμοσαν (προσθέτοντας τα φωνήεντα) και έφτιαξαν το αλφάβητό τους.

    Η Ελληνική γλώσσα υπήρχε στην Ελλάδα από το 2000 π.Χ. πάνω κάτω. Απλώς πρωτο-καταγράφθηκε τον 15ο π.Χ. με την Γραμμική Β και, αργότερα, από τον 8ο αιώνα και μετά από το νεοσχηματισμένο ελληνικό αλφάβητο.

    Για νασου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Οι Γερμανικές γλώσσες εδώ και αιώνες χρησιμοποιούν το Λατινικό αλφάβητο. Φυσικά οι Γερμανικές γλώσσες δεν κατάγονται από την Λατινική γλώσσα, αλλά είναι ΙΕ αδελφές της Λατινικής. Πριν όμως υιοθετήσουν το λατινικό αλφάβητο, τα Γερμανικά φύλα έγραφαν την γλώσσα τους με άλλη γραφή, τις λεγόμενες «Ρούνες».

    Το αρχαίο γερμανικό όνομα Hlewagastiz είτε το έβρισκες γραμμένα με ρούνες είτε με Λατινικά ήτνα πάντα ένα Γερμανικό όνομα και σημαίνει «ξακουστός για την φιλοξενία του» (το hlewa- είναι αδελφάκι του ελληνικό Κλεό- και το gastiz είναι o πρόγονος τους αγγλικού guest και είναι αδελφάκι του σλαβικού gost = φιλοξενούμενος και μακρινός ξάδελφος του ελληνικού ξένος (ksenwos < ghs-en-wos).

    Αν θα μεταφράζαμε το γερμανικό όνομα Hlewagastiz στα Ελληνικά θα το αποδίδαμε ως Κλεόξενος.

   • Γιαννάκης

    Επίσης αυτό που δε μου αρέσει είναι ότι όλα είναι στον αέρα.Με αυτές τις θεωρίες δεν υπάρχει τίποτε σίγουρα,Έτσι όμως δε μπορεί να προχωρήσει μια επιστήμη.Όταν έχει για ένα θέαμ δεκάδες θεωρίες , τότε κλάφ΄τα Χαράλαμπε.Βρώμα η δουλειά!

   • Δεν υπάρχουν δεκάδες θεωρίες Γιαννάκη. Στα πανεπιστήμια μία «θεωρία» υπάρχει .. η πραγματικότητα.

    Οι γλωσσολογικές αποδείξεις της κοινής συγγένειας των ΙΕ γλωσσών είναι τόσο ισχυρές όσο και οι αποδείξεις της κοινής καταγωγής των έμβιων ειδών που διαχωρίστηκαν λόγω της εξέλιξης.

    Φυσικά για να καταλάβεις τις γλωσσολογικές αποδείξεις πρέπει πρώτα να μάθεις την γλωσσολογική θεωρία και την Συγκριτική μέθοδο (την ραχοκοκκαλιά της γλωσσολογικής επιστήμης).

    Αντίστοιχα, για να καταλάβεις τις βιολογικές αποδείξεις πρέπει πρώτα να κατανοήσεις κάποια πράγματα από τη βιολογία και την γενετική.

    Πες μου σε ποια τάξη βρίσκεσαι τώρα στο σχολείο για να σου κάνω ένα παράδειγμα από αυτά που μαθαίνεις στο σχολείο.

 7. Γιαννάκης

  Και επιτέλους να σταματήσει αυτό το παραμύθι ότι είμαστε Έλληνες επειδή μιλάμε ελληνικά.Αφού δεν είμαστε έλληνες πως ονομαζόμστε Ελλάδα;Μόνο η κουτπονηριά των νεοελλήνων ψευτολογίων θα μπορούσε να καταφέρει κάτι τέτοιο.Αφού όπως λες δεν έχει σχέση η γλώσσα μου μιλάει ένας λαός με την εθνοτική καταγωγή.Τελείωσε δεν είμαστε έλληνες.Μη λέμε άλλο παραμύθια στον κόσμο.Αυτό κάνει κακό.

  Άμεση αλλαγή του ονόματος της χώρας.Να πέσει επιτέλους το ψευτορωμέηκο.Αυτό το έκτρωμα που δημιούργησαν 5-10 ψευτολόγιοι.

 8. Γιαννάκης

  Δεν είμαι στο σχολείο.Στο πανεπιστήμιο είναι.Και χέστηκα αν δε σου αρέσουν οι απορρίες μου και δε μπορείς να απαντήσεις.Και πως να μπορείς.Αφο΄τ ο καθένας στο σύγχρονο κόσμος πετάει την παπαριά του.

  Άντε γαμηθείτε αντιεπιστήμονες

  • Ωραία, τι σχολή κάνεις λοιπόν στο πανεπιστήμιο;

   Πότε είπα ότι δεν μου αρέσουν οι απορίες σου (με ένα ρω οι απορίες) και ότι δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που σου λέω είναι ότι είναι φυσικότατο να μην μπορείς να τις καταλάβεις τις απαντήσεις μου, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνω αντιληπτός.

   Γι΄αυτό θέλω να μάθω σε ποια τάξη σχολείου ή σε ποιο έτος πανεπιστημιακής σχολής είσαι και σε ποια σχολή.

   • Γιαννάκης

    Όπου θέλω είμαι.

    Εγώ δε γνωρίζω για την ινδοευρωπαική θεωρία.όποιος γνωρίζει ας απαντήσει επιστημονικά με αριστοτελική λογική κι επιχειρήματα,Όχι με απαντήσεις του στυλ “είμαστε έλληνες επειδή έτσι θέλουμε”.Αυτό δεν είναι επιχείρημα.

    Να σβήσει επιτέλους το ψευτορωμέηκο που θέλει να ονομάζεται Ελλάδα “επειδή έτσι θέλει”.

   • Γιατί φοβάσαι να μου πεις τι σχολή κάνεις Γιαννάκη;

    Υποθέτω πως οι δικοί σου είναι υπερήφανοι που μπήκες στη σχολή που μπήκες. Γιατί ντρέπεσαι να πεις τι σχολή κάνεις;

   • Τέλος πάντων, για να μην μακροσκελούμε, μπορώ να θεωρήσω δεδομένο ότι έχεις κατανοήσει την χημεία του Γυμνασίου και του Λυκείου;

   • Γιαννάκης

    Δε θέλω να πω.Φοβάμαι μην φάω ξύλο.Επιλογή μου είναι.

    Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το θέμα.Να απαντήσει κάποιος με επιχειρήματα.

   • Λέγε βρε, τί μουγγάθηκες; Θέλω να σου κάνω ένα παράδειγμα από Χημεία.

    Μπορώ να θεωρήσω ότι έχεις διδαχθεί Χημεία Γυμνασίου και Λυκείου;

   • Γιαννάκης

    Δεν με ενδιαφέρει η χημεία.Εγώ θέλω να μάθω για την ινδοευρωμαική θεωρία.Να μου πει κάποιος δύο λόγια για αυτήν και πως οι έλληνες πήραν το αλφάβητό τους από τους φοίνικες.Σε τι πηγές βασίζονται αυτές οι θεωρίες κλπ.Συνεπάγεται αυτό ότι ο φοινικικός πολιτισμός και ο ινδικός είναι αρχαότερος από τον ελληνικό;

   • Σου έχω δώσει ανάρτηση για να διαβάσεις. Αν δεν μπορείς να την καταλάβεις τότε δεν είσαι ακόμα έτοιμος να κατανοήσεις. Δεν είναι κακό. Ούτε εγώ μπορούσα καταλάβω αυτά που γράφω πριν τα κατανοήσω.

   • Γιαννάκης

    Οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 1: «από τις θυγατέρες στη μητέρα»

    Αυτό να διαβάσω;

   • Ωραίος! Έτσι αυτό!

    Και ότι απορίες έχεις κράτα τες και τις συζητάμε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.