Το Στρατηγικόν του Κεκαυμένου

Ο Κεκαυμένος ήταν ένας βυζαντινός επαρχιώτης αριστοκράτης που είχε διατελέσει στρατηγός του θέματος Ελλάδος και που κατοικούσε στη Λάρισα και, γύρω στο 1075, έγραψε το Στρατηγικόν, ένα βιβλίο με πρακτικές στρατηγικές και κοινωνικές συμβουλές για τα παιδιά του. Ο παππούς του Κατακαλών Κεκαυμένος είχε επίσης υπάρξει Στρατηγός του Θέματος Ελλάδος, όταν η πρωτεύουσα του θέματος ήταν στην Λάρισα (αργότερα μεταφέρθηκε στη Θήβα). Κάπου αναφέρει ότι όσο ήταν στρατηγός στην Λάρισα ο παππούς του Κατακαλών, ο  Βούλγαρος «τύραννος» Σαμουήλ δεν μπορούσε να κατακτήσει την πόλη, η οποία όμως έπεσε μόλις η στρατηγία πέρασε σε κάποιον άλλο. Αλλού, αναφέρει τον παππού εκ μητρός του Δημήτριο Πολεμάρχιο (interpretatio graeca του σλαβικού τίτλου Βοεβόδας ; ), ο οποίος πολέμησε με τον Σαμουήλ εναντίον των οχυρωμένων Ρωμαίων στα Σέρβια της Βουλγαρίας (τα σημερινά Σέρβια Κοζάνης) αν και αργότερα έλαβε τα αξιώματα του Πατρικίου και του Μυστικού από τον Βασίλειο Β΄, όταν επήλθε η ειρήνη (κατάκτηση της Βουλγαρίας). Ο Κεκαυμένος δηλώνει ότι δεν είχε λάβει «ελληνική παιδεία σε κάποια σχολή» και, για το λόγο αυτό, ο λόγος του είναι λιτός. Όπως θα φανεί, πρέπει να γνώριζε την Βουλγαρική γλώσσα (τὴν τῶν Βουλγάρων διάλεκτον), γιατί αποδίδει στα βουλγαρικά ορισμένους ελληνικούς όρους (λ.χ. στρατηγός = τζελνικός = čelnik, σλαβική λέξη από την οποία προέρχεται η λέξη τσέλιγκας = αρχιποιμένας, βογάτος = πλούσιος = θεοειδής, bogat, bog, γλινοειδής τόπος = ελώδης, λασπώδης ~ glina). Χρησιμοποιεί δύο ενδιαφέρουσες ξένες λέξεις: το βλαχο-αλβανικό κατούνα = στρατοπέδευση και το παράγωγο ρήμα κατουνεύω = στρατοπεδεύω και το μυστήριο τουρκικό κουλάς = πύργος (τουρκικό kule , απώτερης αραβικής καταγωγής). Λέω μυστήριο διότι δεν πρόλαβαν να φανούν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στην Μικρά Ασία (η μάχη του Μαντζικέρτ έγινε το 1071) και βλέπουμε έναν Ελλαδίτη να χρησιμοποιεί τον τουρκικό όρο (αν ο δανεισμός ήταν κατευθείαν από την αραβική τότε θα ήταν **καλάς). Όπως είναι ευλόγητο, για έναν κάτοικο Λαρίσης, οι Βλάχοι και οι Βούλγαροι ήταν πρακτικά καθημερινό θέαμα και ο Κεκαυμένος περιγράφει πολλές μάχες Ρωμαίων και Βουλγάρων, όπως περιγράφει την επανάσταση των Βλάχων το 1066, ως αντίδραση στην υπερφορολογία της Κωνσταντινουπόλεως και τον ρόλο του πεθερού του Δελφινά Νικουλίτσα.

Παραθέτω το «Στρατηγικόν» του Κεκαυμένου σε pdf για τους ενδιαφερόμενους:

162045014-Cecaumeni-Strategicon-Kekaumenos

Ας δούμε μαζί λοιπόν τι πληροφορίες κερδίζουμε διαβάζοντας το Στρατηγικόν. Πρώτα πρώτα όμως, τα λόγια του Michael Angold και του Αντώνη Καλδέλλη για τον Κεκαυμένο.

Ο Michael Angold γράφει πως αν και παραδέχεται ότι δεν είχε λάβει «ελληνική παιδεία», ο Κεκαυμένος ήταν πολύ πιο μορφωμένος από τον αντίστοιχο σύγχρονό του επαρχιακό στρατιωτικό αριστοκράτη στην Γαλλία που δεν ήξερε ούτε ανάγνωση και έβαζε τους παπάδες να του διαβάζουν τις επιστολές.

Anglold kekaumenos

Ο δε Καλδέλλης, από την άλλη, μας πληροφορεί ότι ο Κεκαυμένος δεν είχε το παραμικρό κόμπλεξ στο να παραδεκτεί ότι είχε προγόνους που είχαν συμμαχήσει με εχθρούς του Βυζαντινού Βασιλέα εναντίον του τελευταίου. Ο παππούς του Δημήτριος Πολεμάρχιος είχε πολεμήσει με τον Τσάρο Σαμουήλ εναντίον του Βασιλείου Β΄, ενώ ο παππούς του Κατακαλών Κεκαυμένος πριν γίνει στρατηγός Ελλάδος, ήταν ανεξάρτητος τοπάρχης στα Αρμενικά εδάφη και «εχθρός της Ρωμανίας».

Kaldellis Kekaumenos

Α) Ταυτότητα:

Ο Κεκαυμένος είναι προϊόν του τόπου του και της εποχής του. Μεγαλώνοντας στο επαρχιακό θέμα Ελλάδος του 11ου αιώνα, είναι λογικό ότι δεν θα μπορούσε να έχει την «ελληνική παιδεία» του σχεδόν σύγχρονού του Μιχαήλ Ψελλού. Η ταυτότητά του είναι αυτή του τυπικού Χριστιανού Ρωμαίου που έφτασε να είναι στρατηγός θέματος. Ο λαός του είναι οι Ρωμαίοι και το κράτος του η Ρωμανία. Ενώ χρησιμοποιεί πολλές φορές τον όρο «Ἑλλάς» για το θέμα του, τον όρο «Ἑλλην» τον χρησιμοποιεί ἅπαξ, για να προσδιορίσει τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο που, αν και ειδωλολάτρης, φιλοξένησε τον Χριστό στο σπίτι του και έγινε ο πρώτος ειδωλολάτρης που βαπτίστηκε Χριστιανός. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Κεκαυμένος χαρακτηρίζει τον ελληνόφωνο Ρωμαίο ιστορικό και Ύπατο Δίωνα Κάσσιο από την Νίκαια της Βιθυνίας ως τον «Ρωμαίο Δίωνα». Γενικώς δεν ενδιαφέρεται να ξεχωρίσει ποιος γνωστός αρχαίος ήταν εθνοτικά Έλληνας ή βάρβαρος. Ο Πύρρος χαρακτηρίζεται «Ἡπειρώτης» και ο Αννίβας («Ἁνιβάλ») «Καρχηδόνιος», με τους Ασιατικό Σκιπίωνα και Βελησάριο («Βουλησάριος) να ακολουθούν χωρίς προσδιορισμό, προφανώς επειδή όλοι ήξεραν ότι ήταν Ρωμαίοι.

Μιας και σας έχω δώσει το pdf παραθέτω τις σελίδες [σλδ] όπου μπορείτε να διαβάσετε τα αποσπάσματα που θα παραθέσω:

1) Έλλειψη ελληνικής παιδείας [75-6]:

Ἐγὼ γὰρ ἄμοιρος εἰμί λόγου. Οὐ γὰρ παιδείας ἑλληνικῆς ἐν σχολῇ γέγονα, ἵνα στροφὴν λόγων πορίσομαι καὶ εὐγλωττίαν διδαχθῶ. Καὶ οἶδα ὅτι ἐπιμέμψονται μού τίνες δρασσόμενοι τὴν ἀμάθιάν μου, ἀλλ΄ ἐγὼ οὐχ ὡς ποιητικόν τοῦτο συνέταξα πρὸς ἄλλους τινὰς, ἀλλὰ πρὸς σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου, τοὺς ἐμούς παῖδας …

2) Ρωμαίοι και Ρωμανία [17]:

Ἐξ αὐτῆς γὰρ τῆς αίτίας πολλὰ σκάλδαλα καὶ ταραχαὶ τοῖς Ῥωμαίοις συνέβησαν …καὶ Ἰσμαηλῖται Αἰγύπτου καὶ Παλαιστίνης ἐπὶ Ἡρακλείου … οἱ γὰρ Πατζινάκοι οὕτως εἰσῆλθον εἰς Ῥωμανίαν

3) Ο «Ἕλλην» Κορνήλιος [39]:

Ὁ γὰρ Κορνήλιος Ἕλλην ὤν καὶ ἐν ἀγνοίᾳ πολλῇ οὐ μόνον δογμάτων ἀλλὰ καὶ ψιλῆς διδασκαλίας, κινούμενος δὲ ἀπὸ ὀρθῆς διανοίας καὶ ποιῶν τὸ ἀγαθόν ἐνώπιον Κυρίου …

4) Ο Δίων Κάσσιος ο Ρωμαίος [7]:

Καὶ ἐμνήσθην Δίωνος τοῦ Ῥωμαίου είρηκότος ὅτι καὶ οἱ πάνυ ἀξιόπιστοι τῶν ἀνθρώπων καὶ λόγοις ἐπιτηδίοις καὶ χρήμασιν καταδουλοῦνται.

5) Πύρρος ο Ηπειρώτης, Αννίβας ο Καρχηδόνιος, ο Μικρός Σκηπίων και ο Βελισάριος [15-6]:

 Οἶος ἦν Πύρρος ὁ Ἠπειρώτης καὶ Ἀνίβαλ ὁ Καρχηδόνιος, οἱ καὶ μετὰ τὰς θαυμαστὰς ἐκείνας στρατηγίας κακὸν αὐτούς διεδέξατο τέλος, ἀλλ΄οὐκ ἀπὸ σφάλματος ἰδίου, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς οἶμαι, τοῦτο εὐδοκίσαντος. Τὰς δὲ τοῦ μικροῦ Σκηπίωνος … καὶ τοῦ Βουλησαρίου

Β) Γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας, Βουλγαρία και Βούλγαροι, ιστορία παππούδων, κατούνα/κατουνεύω, κουλάς:

CMH Bulgaria map

Themes 1025 AD small

1) στρατηγός = τζελνίκος = čelnik [28]:

[…] ὁ Δελιάνος. Τοπάρχης δὲ ἦν οὖτος Βουλγάρων … ὁ δὲ στρατηγός τῇ τῶν Βουλγάρων διαλέκτῳ Τζελνίκος λέγεται

2) Βογάτος = πλούσιος = «θεοειδής» [3]:

Ὁ γὰρ πλούσιος θεός ἐστίν τοῦ πτωχοῦ διὰ τὸ εὐεργετεῖν αὐτὸν. Ὄθεν καὶ οἱ Βούλγαροι τὸν πλούσιον βογάτον λέγουσιν, ὅπερ δηλοῖ θεοειδῆ.

Εδώ πρέπει να πω ότι έπεσε πολύ κοντά στην αλήθεια με την ετυμολογία που προτείνει. Τόσο το πρωτο-σλαβικό bogatŭ = «πλούσιος» όσο και το bogŭ = «θεός», ανάγονται στην ΠΙΕ ρίζα *bhagos «αυτός που μοιράζει μερίδες/αγαθά» (ἔφαγον = πήρα τη μερίδα μου), όπως ο Φρυγικός Ζεύς Βαγαῖος = «δοτῆρ ἑάων» = «δοτήρας αγαθών». 

3) «γλινοειδείς τόποι» [11]:

τοὺς δὲ γλινοειδεῖς τόπους ἀπόφυγε διὰ τὰς ἀρρωστίας

4) κατούνα, κατουνεύω, κουλάς [22,64,75]

Ἐάν δὲ ἀπέλθῃς πολέμῆσαι ἔθνος ἤ κάστρον, πρῶτον κατουνεύσας καὶ ἀπλικεύσας κατάστησον τὸν λαόν σου εἰς τὴν κατοῦναν, ἕκαστον εἰς τὴν τάξιν αὐτοῦ.

καὶ εἰ μὲν οἰκεῖς εἰς κάστρον τῆς ἀνατολῆς εἴτε τῆς δύσεως, ἔχον κουλά, καὶ γένοιτο ἀποστασία, …

εἰ δὲ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰσάγωσιν εἰς τὸ κάστρον τῆς Ῥωμανίας, πρότρεψον εἰσαγαγεῖν αὐτὰς, πλὴν ἔνδον τοῦ κουλά ἔστωσαν.

5) Μάχες Ρωμαίων και Βουλγάρων [18,22,28-9,32,65]

6) Παππούδες: Κατακαλών Κεκαυμένος [65], Δημήτριος Πολεμάρχιος [28-9]:

Ἕως γὰρ ἦν ὁ μακαρίτης μου πάππος ὁ Κεκαυμένος ἐν Λαρίσῃ, τὴν ἀρχὴν ἔχων τῆς Ἑλλάδος, ἐδοκίμασε πολλάκις ὁ τύραννος Βούλγαρος Σαμουήλ τὸ μὲν ἀπὸ πολέμου τὸ δὲ καὶ μετὰ δολιότητος κατασχεῖν τὴν Λάρισαν καὶ οὐκ ἠδυνήθη, ἀλλὰ ἀπεκρούσθη καὶ ἐνεπαίχθη ὑπ΄αὐτοῦ.

Σέρβεια πόλις ἐστι ὀχυρά ἐν Βουλγαρίᾳ. Ἐφύλαττε δὲ αὐτὴν στρατηγός Ῥωμαῖος ὀνόματι Μαγηρῖνος καὶ ταξιάρχαι δύο μετὰ τῶν χιλιαδῶν αὐτῶν. Ὀ δὲ πρὸς μητρός πάππος μου Δημήτριος ὁ Πολεμάρχιος οὕτο καλούμενος ἦν ὑπερέχουσα κεφαλὴν εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο εἰς τὴν ἄκραν. Ὄν μετὰ τὸ εἰρηνεύσαι τὴν Βουλγαρίαν ἀνεβίβασεν ὁ μακαρίτης κύρις Βασίλειος ὁ Πορφυρογέννητος εἰς τὸ τῶν Πατρικίων ἀξίωμα, πεποιηκὼς αύτὸν καὶ Μυστικόν.

Γ) Οι Βλάχοι:

1) Τα περί απώτερης Δακο-Βεσσικής καταγωγής τους [74]. Αυτό το χωρίο του Κεκαυμένου το έχω αναλύσει σε δύο παλαιότερες αναρτήσεις.

2) Βλαχική συνήθεια («τύπος») εποχιακής/διαχειμαδικής μετακίνησης ποιμνίων μεταξύ του ποταμού «Πλήρη» (Μπλιούρας ~ Πάμισσος) στην Θεσσαλία και των «βουνών της Βουλγαρίας» (Πίνδος και βουνά Κουτμιτσεβίτσας) [68-70]:

 […] εἰπόντος δὲ καὶ πρὸς τοὺς Βλάχους: «ποῦ εισὶ τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ αἱ γυναῖκες νῦν»; Αύτοὶ εἴπον: «εἰς τὰ ὄρη τῆς Βουλγαρίας». Οὕτως  γὰρ ἔχουσιν τύπον, ἵνα τὰ κτήνη καὶ αἱ φαμιλίαι αὐτῶν εἰσιν ἀπὸ Ἀπριλλίου μηνός ἕως Σεπτεμβρίου μηνός ἐν ὑψηλοῖς ὅρεσι καὶ ψυχροτάτοις τόποις.

Ποταμός δὲ ἐστιν οὕτος ὁ Πλήρης έχων πεδιάδαν μεγάλην ἔνθεν κάκειθεν, ὁς δὴ καὶ διέρχεται μέσον τῶν Βλάχων διαιρῶν αυτοῦς ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Οι Βλάχοι σχεδίασαν έτσι την εξέγερσή τους ώστε άφησαν τα ποίμνια και τα γυναικόπαιδα στην Βουλγαρία και ήρθαν στην Θεσσαλία έχοντας ως συμμάχους τους Βουλγάρους και, έχει ενδιαφέρον ότι «Βλάχοι και Βούλγαροι» αντιπαραβάλλονται με «Λαρισαίους» και «Τρικαλίτες» στην διήγηση του Κεκαυμένου. Λ.χ. οι Λαρισαίοι αρχικά νικήσαν το σώμα Βλάχων και Βουλγάρων. Έχει ενδιαφέρον ότι οι Βλάχοι αρχηγοί της εξέγερσης έχουν σλαβικά ονόματα: Βεριβόης ο Βλάχος (Borivoje) και ο πρόκριτος των Βλάχων Σθλαβωτάς Καρμαλάκης (Slavota).

Βλάχοι και Βούλγαροι στασιαστές [69,70]

Βλάχοι vs. Τρικαλίται [67]

Βλάχοι & Βούλγαροι vs. Λαρισαίοι [69,71-72]

Advertisements

12 Comments

Filed under Ιστορία, Μεσαίωνας

12 responses to “Το Στρατηγικόν του Κεκαυμένου

 1. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

  Ίσως το ” kule ” να το πήραν από τους Πετσενέγκους ή τους Ούζους. Εδώ

  http://en.wikipedia.org/wiki/Oghuz_Turks#Traditional_tribal_organization

  βλέπω ότι οι Pecheneg ανήκαν στις 24 φυλές των Ογούζων, όπώς και οι Σελτζούκοι ( Kınık ). Και γλωσσικά βλέπω να συνδέονται.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_languages#Members

  Και εδώ βλέπω συνεργασία Πετσενέγκων και Ρουμάνων κατά Ούγγρων.

  ” The Pechenegs and the Vlachs fought the Magyars in 1068 at Chiraleş, in Transylvania, and lost the battle ”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs#Late_history_and_decline

  Πρέπει πιστεύω να διερευνούμε κάθε φορά αν το ” Βλάχοι ” αναφέρεται σε Ρουμάνους ή απλώς σε περιπλανώμενους κτηνοτρόφους. Πολλοί ” Βλάχοι ” ήταν ίσως μη βλαχικής καταγωγής.

  Σ ευχαριστούμε πολύ για τον Κεκαυμένο. Ακόμη θυμάμαι εκείνο το ” σε μεγάλη δε και επίμονη συμφορά μηδείς σε πλανήσει, φίλος δεν υπάρχει “. Απαισιόδοξος τύπος.

  • 1) Καλά μπορεί να κρύβονται οι Πατζινάκοι/Πετσενέγκοι πίσω από τον όρο. Βέβαια είναι πιο δύσκολο να βρεις ένα αραβικό δάνειο σε στεπικά τουρκικά φύλα, αλλά δεν είναι απίθανο.
   2) Σίγουρα πρέπει πάντοτε να διερευνάμε τον όρο «Βλάχοι» (όπως και κάθε άλλο συλλογικό όρο), αλλά θα έλεγα ότι μπορούμε με κάποια σχετική ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι ο Κεκαυμένος εννοεί τους βλαχόφωνους νομάδες, αφού παραθέτει την “origo gentis” (μύθος/εκδοχή καταγωγής πληθυσμού) από τους Δακο-Βέσσους.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Origo_Gentis_Langobardorum

   Πάντως, η Κομνηνή, λίγο αργότερα, μας πληροφορεί ότι στον δημώδη λόγο η λέξη «Βλάχος» ήταν ήδη συνώνυμη με αυτήν του νομαδικού ποιμένα, όταν γράφει:

   «Και οπόσοι τον νομάδα βίον είλοντο Βλάχους τούτους ή κοινή καλείν οίδε διάλεκτος».

   Βέβαια, κάνει αυτή την αναφορά στο σημείο όπου ο Αλέξιος Κομνηνός ζητά τους Βούλγαρους και τους Βλάχους του Αίμου να στείλουν άνδρες προς στρατολόγηση στο στρατόπεδο της Κυψέλης (Αίνος) κοντά στο δέλτα του Έβρου.

   Παραχρῆμα τοίνυν τὸν καίσαρα Νικηφόρον τὸν Μελισση νὸν ἀποστείλας μετεκαλεῖτο θᾶττον ἢ λόγος τὴν Αἶνον καταλαβεῖν. Ἔφθασε γὰρ διὰ γραμμάτων δηλώσας συλλέ ξασθαι ὁπόσους ἂν δυνηθείη οὐκ ἀπὸ τῶν ἤδη ἐστρατευμένων (ἐκείνους γὰρ φθάσας εἰς τὰς πόλεις ἁπανταχῇ τῆς ἑσπέρας διέσπειρεν ἐφ’ ᾧ φρουρεῖν τὰ κυριώτερα τῶν πολιχνίων), ἀλλὰ κατὰ μέρος νεολέκτους καταλέγων, ὁπό σοι τε ἐκ Βουλγάρων καὶ ὁπόσοι τὸν νομάδα βίον εἵλοντο (Βλάχους τούτους ἡ κοινὴ καλεῖν οἶδε διάλεκτος) καὶ τοὺς ἄλλοθεν ἐξ ἁπασῶν τῶν χωρῶν ἐρχομένους ἱππέας τε καὶ πεζούς.

   Ο Νικήτας Χωνιάτης, πάλι, μας ξεκαθαρίζει ότι ένας αιχμάλωτος Ρωμαίος ιερέας μίλησε με τον Βλάχο Άσεν (αρχηγό της επανάστασης των Βλάχων του Αίμου), «επειδή γνώριζε την γλώσσα των Βλάχων» (ἴδρις = γνώστης).

   Καὶ τῇδε μὲν ἀπέβη καὶ ταῦτα. τὶς δὲ τῶν δορυαλώτων ἱερέων, εἰς τὸν Αἷμον αἰχμάλωτος ἀπαγόμενος, δεῖται τοῦ Ἀσὰν λυθῆναι, δι’ ὁμοφωνίας ὡς ἴδρις τῆς τῶν Βλάχων διαλέκτου εἰς ἔλεον αὐτὸν ἐκκαλούμενος. ὁ δ’ ἀνανεύσας ἔφατο μηδέ ποτε προθέσθαι Ῥωμαίους λύειν, ἀλλ’ ἀπολλύειν·

   Ζήτησε έλεος από τον Άσεν και ο δεύτερος απάντησε πως τους Ρωμαίους αιχμαλώτους δεν τους λύει (ελευθερώνει), αλλά τους «απολύει» (σκοτώνει).

   Αφού η πραγματική συζήτηση των δύο ανδρών έγινε στα Βλάχικα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο «Ρωμαίοι» του Χωνιάτη μάλλον αντιστοιχούσε το βλάχικο “Gretsi”.

   ἴδρις = γνώστης

   • Διόρθωσα το σύνδεσμο με το λήμμα ἴδρις = γνώστης που παρατήρησα ότι δεν λειτουργούσε.

   • Ριβαλντίνιο

    Παίζει να έμαθαν το kule από τους Αρμένιους της της Ασπρακανίας/Βαασπρακανίας ; Αυτοί μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή με τους Σελτζούκους από το 1016.
    Σκυλίτζης :

    τότε καὶ Σεναχηρεὶμ ὁ τῆς ἄνω Μηδίας ἄρχων,
    ἣν Ἀσπρακανίαν ὀνομάζουσι σήμερον
    τῷ βασιλεῖ παγγενεὶ προσ-
    έδραμε, τὴν ὑπείκουσαν αὐτῷ παραδεδωκὼς ἅπασαν χώραν, πατρίκιος
    τιμηθεὶς καὶ στρατηγὸς Καππαδοκίας, καὶ κτήσεις ἀντιλαβὼν τάσδε
    τὰς πόλεις, τὴν Σεβάστειαν, τὴν Λάρισσαν, τὴν Ἄβαραν, καὶ ἄλλας
    κτήσεις πολλάς. στενοχωρούμενος γὰρ οὗτος ὑπὸ τῶν προσοίκων
    Ἀγαρηνῶν καὶ μὴ οἷος ὢν ἀντέχειν προσέδραμε τῷ βασιλεῖ, παραδοὺς τὴν ἑαυτοῦ χώραν.

    Ο Καραγιαννόπουλος ( Ιστορία Μέσης Βυζαντινής Περιόδου , σελ. 464 , υποσημείωση 878 ) ταυτίζει αυτούς τους “Αγαρηνούς” με τους Σελτζούκους Τούρκους.

   • Ή από τους Πετσενέγκους και τους Κουμάνους, αν ειχαν παρόμοια λέξη (η Kουμανική γλώσσα μοιάζει με την Οθωμ./Σελτζ. Tουρκική), με τους οποίους ήταν σ΄επαφή όλο τον 11ο αιώνα.

 2. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

  Και μια άλλη ( μπουρδο)θεωρία που εμπνεύστηκα από την δική σου ανάρτηση

  ” Το σιγύλλιον αυτό, όπου μαζί με τους Βλάχους πρωτοεμφανίζονται και οι Βαρδαριώτες «Τούρκοι» (Ούγγροι) ”

  https://smerdaleos.wordpress.com/2013/11/24/%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9-1/

  Οι Ούγγροι είχαν για αρχηγούς τους μια τουρκική χαζαρική δυναστεία

  ” As a result, three Kabar tribes of the Khazars joined the Hungarians ”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians#c._830_to_c._895

  τους Καβάρους.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kabar

  Ίσως λοιπόν η λέξη να προήλθε από αυτούς τους Βαρδαριώτες Τούρκους.

  Βέβαια μου την χαλάει ότι οι Χαζάροι ανήκουν σε διαφορετικό τουρκικό κλάδο από τους Σελτζούκους. ( Είχαν όμως έρθει σε επαφή με τους Άραβες ) . Οι ειδικοί βάζουν τη γλώσσα τους με αυτή των Πρωτοβουλγάρων ( βρε λες να είναι από αυτούς, δηλαδή να πέρασε στους Σλάβους των 7 Γενεών ? ) και των σημερινών Τσουβάσιων. Γκρρρρρ !!!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Khazar_language

  http://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_languages#Members

  • βρε λες να είναι από αυτούς;

   Όλα είναι πιθανά. Γι΄αυτό χαρακτήρισα τον όρο «κουλά» … «μυστήριο» στην ανάρτηση.

   Το όνομα Άσεν είναι τουρκικής ετυμολογίας (Πετσενεγκο-Κουμανικό). Ανάγεται στον πρωτο-τουρκικό τύπο *esen- «υγιής, ακέραιος». Το ίδιο ισχύει με το παρατσούκλι του Belgun, το οποίο σημαίνει «σοφός/έξυπνος» στις τουρκικές γλώσσες.

   Δες λ.χ. το σημερινό τουρκικό όνομα Bilge εκ του επιθέτου bilge = «σοφός, έξυπνος».

   http://en.wiktionary.org/wiki/Bilge
   https://translate.google.com/#en/tr/wise

   Δες λ.χ. την άναλυση της ταυτότητας του Άσεν (Βλάχος με τουρκικό όνομα που ηγείται μιας Βλαχο-Βουλγαρο-Κουμανικής εξέγερσης η οποία δημιούργησε την Δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία, της οποίας οι μετέπειτα δυναστείες μέχρι την Οθωμανική κατάκτηση ήταν Κουμανικής καταγωγής).

   http://postimg.org/image/kokksdcut/

  • Epik Titos

   Γύρο από το θέμα των Βλάχο-τουρκοβαρδαριωτων θα σας βοηθήσει να ψάξετε τους Μογλενιτες Βλάχους.
   Ειδικότερα οι Βλάχοι του σημερινού Σκρα, δλδ οι Μογλενιτες εκείνοι που κοιτούν,όχι την Αλμωπία, αλλά τον Αξιό και την Γευγελή, άρα βαρδαριωτες και επιπλέον με έντονα τα τουρανικα φαινοτυπικα χαρακτηριστικά αν και λατινοφωνοι.

 3. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

  Μην παρεξηγηθώ. Το μπουρδο- πάει στις θεωρίες που βγάζω από τη κεφάλα μου.

 4. Nikos

  Πάντως μου κάνει εντύπωση που μπορούσε να μεταχειρίζεται τόσο αρχαΐζουσα γλώσσα κάποιος που δεν είχε λάβει “ελληνική παιδεία”. Μήπως απλά εννοούσε ότι δεν είχε σπουδάσει ρητορική στα αρχαία ελληνικά, που ήταν μέρος της ανώτερης εκπαίδευσης;

  • Το ποιος κατείχε «ελληνική παιδεία» και ποιος όχι είχε πολύ υψηλό πήχη στους λόγιους της Κων/πόλεως. Ο Ψελλός λ.χ. ισχυριζόταν ότι ο Βουλγαροκτόνος δεν μιλούσε «λόγια», αλλά «λιτά». Βέβαια το βρίσκω πολύ δύσκολο «πορφυρογέννητος» άνθρωπος, δηλαδή γεννημένος στην πορφύρα και μεγαλωμένος στο παλάτι να μιλούσε όπως οι απλοί άνθρωποι.

   Επομένως ο Κεκαυμένος, έχοντας φτάσει στο σημείο να είναι στρατηγός θέματος, εννοείται ότι μπορούσε να μιλήσει σε «αρχαϊκότερες» εκδοχές της γλώσσας σε σχέση με έναν χαμηλόβαθμο αξιωματικό. Προφανώς, ο Κεκαυμένος ένιωθε πως δεν έφτανε το βαθμό τελειότητος που είχαν αυτοί που ζούσαν «στα θέατρα της Κων/πόλεως» που ήταν άνθρωποι πρακτικά μονόγλωσσοι στην Αττική διάλεκτο.

   Δες τι γράφει ο Ψελλός για τον διάδοχο και αδελφό του Βουλγαροκτόνου Κωνσταντίνο:

   Γράμματα μὲν γὰρ οὐ πολλὰ μεμαθήκει, ἀλλὰ βραχύ τι καὶ ὅσον ἐς παῖδας ἀνήκει τῆς ἑλληνικῆς μετέσχε παιδείας· φύσεως δὲ περιδεξίου τετυχηκὼς καὶ χαριεστέρας, καὶ γλῶτταν εὐτυχήσας ἁβρὰν περὶ τοὺς λόγους καὶ καλλιρρή μονα, οὓς ἀπὸ ψυχῆς ἐγέννα λογισμοὺς λαμπρᾷ τῇ γλώττῃ ἐμαίευεν·

   Με ποιο κριτήριο πιστεύει ότι ο Κωνσταντίνος «δεν έμαθε πολλά γράμματα» και είχε λάβει λίγα μόνο «μεζεδάκια» ελληνικής παιδείας;

   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%84

   Συνεχίζει ο Ψελλός για τον Μιχαήλ Δ΄:

   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%94%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%86%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD

   Παιδείας μὲν γὰρ ἑλληνικῆς ἄμοιρος παντάπασιν ἦν, ἐρρύθμιστο δὲ τὸ ἦθος μᾶλλον ἢ οἱ κατ’ ἐκείνην φιλο σοφήσαντες, καὶ κερίττων ἦν καὶ σφριγῶντος σώματος καὶ ἀνθούσης νεότητος

   Νομίζω ότι έχουν πολύ υψηλό τον πήχη …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.