Σύνοψη γλωσσολογικών αναρτήσεων

Επειδή μερικές από τις πρώτες μου αναρτήσεις έχουν θαφτεί πίσω, θα παραθέσω εδώ πέρα μια συνοπτική λίστα των σημαντικότερων γλωσσολογικών αναρτήσεων.

1) Οι ΙΕ γλώσσες 1: από τις θυγατέρες στην μητέρα

2) Οι ΙΕ γλώσσες 2: μερικά «αρίγνωτα» παραδείγματα κοινών ριζών

3) Παραδείγματα αποκατάστασης ΠΙΕ μορφών

4) Η ΙΕ λεξιπλασία: ο σχηματισμός των ΙΕ λέξεων: μέρος #1 , μέρος #2 , μέρος #3

5) Το ΙΕ ρήμα: μέρος #1 , μέρος #2 (οι ΙΕ αόριστοι)

6) Η Λαρυγγική Θεωρία

7) Τα ΙΕ σιγμόληκτα/σιγμόρριζα (s-stems) ουδέτερα (λ.χ. γένος, μένος, έπος)

8) Τα IE nomina agenti και nomina instrumenti *-ter-, *-tel-, *-dher-, *-dhel- (λ.χ. -τήρ, -τωρ, -τρον, -τρᾱ, -τήριον κλπ)

9) Τα ΙΕ στερητικά σύνθετα σε *ne-/*n.- (λ.χ. φοβος, intrepidus, unhealthy)

10) Το IE ablaut ή φωνηεντική μετάπτωση ή αποφωνία (λ.χ. δέρκομαι, ἔδρακον, δέδορκα)

Οι παρακάτω αναρτήσεις εστιάζονται στην εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου για την διάκριση γλωσσολογίας και αμπελοφιλοσοφίας:

1) «Άλλο ναύτης κι άλλο καντηλανάφτης»

2) Ετυμολογίες «μπουμπούκου»

3) Επιστήμη και αμπελοφιλοσοφία

4) Λερναιότητες: ο χυμός και το humor

Οι φωνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν από την ΠΙΕ γλώσσα στην Ελληνική, οι τρεις αναπληρωματικές εκτάσεις (ΑΕ) της Ελληνικής και ο ρόλος τους στην διαφοροποίηση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων περιγράφονται στις παρακάτω αναρτήσεις:

1) Από την ΠΙΕ στην Ελληνική γλώσσα

2) Αναπληρωματικές εκτάσεις της ελληνικής: ΑΕ1 , ΑΕ2 , ΑΕ3

Άλλα θέματα ΙΕ και εν γένει γλωσσολογικού ενδιαφέροντος:

1) Το παραμύθι του Schleicher

2) Ινδο-Ευρωπαϊκή ποίηση και η Ποιητική Αύξουσα Τριάδα.

3) Τα ΙΕ παραθετικά επιθήματα

4) Η συμφωνική επένθεσις

5) Ο Διπλασιασμός θέματος στις ΙΕ γλώσσες

6) Τα IE ετερόκλιτα ουδέτερα r/n

7) Η ΙΕ ορολογία για την τροχοζωήλατη μεταφορά

8) Από την ΠΙΕ στην Κοινή Ινδο-Ιρανική γλώσσα

9) H εξέλιξη των ΠΙΕ ηχηρών δασέων στην Λατινική

10) Η διάσπαση της Λατινικής σε Ρωμανικές Γλώσσες (μέρος #1, μέρος #2, μέρος #3, μέρος #4, μέρος #5, μέρος #6)

11) Η Αρμενική Γλώσσα (ανάρτηση #1, ανάρτηση #2)

12) Η Εκκλησιαστική Παλαιοσλαβωνική Γλώσσα (ανάρτηση #1, ανάρτηση #2)

13) Η Σλαβομακεδονική Διάλεκτος Βοβοστίτσας-Δρενόβου (μέρος #1, μέρος #2, μέρος #3)

14) Οι Γερμανικές γλώσσες (γενικές αναρτήσεις #1, #2, #3 και η Γοτθική γλώσσα)

15) Οι Κελτικές γλώσσες (ανάρτηση #1, ανάρτηση #2, και ανάρτηση #3 με θέμα την ετυμολόγηση των αρχαίων γαλατικών ανθρωπωνυμίων)

16) Η Άνω Γερμανική Συμφωνική Μετατόπιση

17) Η Ρωτική Ανομοίωση (λ.χ. ἄροτρον > αλέτρι και φρατρία > φατρία)

18) Εξέταση συγκεκριμένων ΙΕ ριζών και εννοιών:

– Το παραγωγικότατο ΙΕ επίθημα *-men-.

– «χρόνος» , «φωτιά» , «αίμα» , επίθημα Hoffmann *-(i)h3onh2 , «μάτια και αφτιά» ,

– Τα ΙΕ ζωωνύμια (ανάρτηση #1, ανάρτηση #2)

Τα ΙΕ θηλυκά «τύπου Devī» (*-ih2)

H IE ανατομική ορολογία του άνω άκρου στην Ελληνική

Το ΙΕ συλλογικό μόρφημα *-h2k- και η δήλωση ιδιότητας

– Τα ΙΕ απόλυτα (τρεῖς) και τακτικά (τρίτος) αριθμητικά (ανάρτηση #1, ανάρτηση #2).

*h2ner- «άνδρας»*g’erh2- «γηράσκω, ωριμάζω» , *gweyh3- «ζω»*pleh1- «γεμίζω»*tek’s- «κατασκευάζω, λαξεύω» ,  *pleth2- «απλώνομαι» , *h1esu- «καλός» & *dus- «κακός», *peh2u- «μικρός, ολίγος, παιδί»*h2weh1- «φυσάω» (και παράγωγες λέξεις για τον άνεμο) , *kwel- «γυρίζω»*sekw-«μιλώ» , *g’hes- «χέρι» , *telh2- «σηκώνω» , *ghostis «ξένος» , *swedh- «ιδίωμα,ήθος,έθιμο» , *weiH-es- «ισχύς» , *peiH- «παχαίνω, γεμίζω» , *gwreh2-u- «βαρύς» , *krei- «κοσκινίζω, διακρίνω»*weik- «μάχομαι» , *dhelbh- «σκάβω» , *terh2- «διαβαίνω, υπερβαίνω» , *wer(s)- «ψηλά» , *segh- «κρατώ, επικρατώ» , *k’euh1- «σπαργάω, είμαι έμπλεος δυνάμεως» , *k’erh2s- «κέρας, κεφάλι, σφήκα» , *temH- «σκότος» (ο Τάμεσης και Τίμαχος ως «Μαυρονέρια»),

Advertisements

Leave a comment

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.