Οι Θρακο-Ρωμαίοι #4

Έκλεισα την προηγούμενη ανάρτηση στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Βέσσο/Θράκα. Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσω τους διάσημους Θρακο-Ρωμαίους του 6ου αιώνα, από το στρατηγό Βιταλιανό ως τον αυτοκράτορα Τιβέριο Β΄. Continue reading

Advertisements

2 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Οι Θρακο-Ρωμαίοι #3

Στην προηγούμενη ανάρτηση, διέκοψα την παρουσίαση των διάσημων Θρακο-Ρωμαίων (και των άμεσων ΝΑ Παννονιο-Ρωμαίων γειτόνων τους) στη μάχη της Χρυσουπόλεως (324), η οποία ανέδειξε το Μεγάλο Κωνσταντίνο μονοκράτορα της ρωμαϊκής οικουμένης. Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσω τους διάσημους Θρακο-Ρωμαίους από το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου (337) μέχρι την βασιλεία του Λέοντος του Βέσσου/Θρακός (457-474). Στην επόμενη ανάρτηση θα περιγράψω τους Θρακο-Ρωμαίους του 6ου αιώνα μαζί με κάποια γενικά συμπεράσματα. Continue reading

18 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Οι Θρακο-Ρωμαίοι #2

Στην προηγούμενη ανάρτηση της σειράς προσπάθησα να εξηγήσω πως συνέβη ο εκρωμαϊσμός των Θρακών και ο εκτεταμένος εκλατινισμός αυτών που κατοικούσαν στα βόρεια Βαλκάνια. Στη σημερινή ανάρτηση θα παραθέσω ορισμένα βιογραφικά στοιχεία διάσημων Θρακο-Ρωμαίων που κατάγονταν από τις λατινόφωνες παραδουνάβιες επαρχίες. Μαζί με τους Θρακο-Ρωμαίους που κατοικούσαν στις επαρχίες της Άνω και Κάτω Μυσίας θα αναφέρω και μερικά παραδείγματα Ρωμαίων που κατάγονταν από την ΝΑ Κάτω Παννονία (Σίρμιον, Μούρσα, Κίβαλις), που ήταν σε άμεση γειτνίαση με την Άνω Μυσία, γιατί η λατινόφωνη κοινότητα που προέκυψε σ΄αυτήν την περιοχή ήταν πανομοιότυπη με αυτήν της Άνω και Κάτω Μυσίας. Continue reading

5 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Οι Θρακο-Ρωμαίοι #1

Η σημερινή ανάρτηση θα είναι η πρώτη της σειράς για τους Θρακο-Ρωμαίους και θα παρουσιάσω ένα γενικό σχήμα για τον εκρωμαϊσμό των Θρακών/Βεσσών σε Ρωμαίους της Θράκης (Θρακο-Ρωμαίοι) και τη σχέση αυτών των Θρακο-Ρωμαίων της ύστερης αρχαιότητας με τους μεσαιωνικούς ομιλητές της Ανατολικής Βαλκανικής Ρωμανικής. Στην επόμενη ανάρτηση της σειράς θα παρουσιάσω ορισμένα παραδείγματα γνωστών Θρακο-Ρωμαίων. Continue reading

12 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Εθνολογία, Ιστορία

Για την καταγωγή των Βλάχων (ξανά)

Προχθές παρατήρησα ότι κάποιος έδωσε σύνδεσμο σε μια ανάρτησή μου σε μια διαδικτυακή συζήτηση για την καταγωγή των Βλάχων. Αυτό που συνειδητοποίησα διαβάζοντας στα γρήγορα τη συζήτηση είναι ότι η ανικανότητα του Νεοέλληνα να κατανοήσει πως προέκυψε το ιστορικό φαινόμενο των ομιλητών της Ανατολικής Βαλκανικής Ρωμανικής (Αρμάνοι/Βλάχοι, Μογλενόβλαχοι, Ρουμάνοι και Ιστρορουμάνοι) οφείλεται στην εσκεμμένη αμνησία 2000 ετών της εθνικής παιδείας που δημιουργεί στο μέσο Νεοέλληνα μια αλματική (saltatory) αντίληψη του ιστορικού χρόνου, ο οποίος περιλαμβάνει την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα (~500-200 π.Χ., το επινοημένο παρελθόν «μας») και μετά κάνει ένα τεράστιο άλμα αμνησίας 2000 ετών (θα ταίριαζε ο ιατρικός όρος λακκοειδής αμνησία (lacunar amnesia), αλλά στην περίπτωση του νεοελληνικού ιστορικού χρόνου ο «λάκκος» είναι ωκεανός ολόκληρος) και συνεχίζει με το Ρήγα Φεραίο να καλεί σε επανάσταση τους ραγιάδες. Continue reading

8 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Οι Κελτικές γλώσσες #3: η γαλατική ονοματοθεσία και το πρωτοκελτικό λεξιλόγιο

Σε αυτήν την τρίτη ανάρτηση της σειράς για τις Κελτικές γλώσσες (βλ. ανάρτηση #1, ανάρτηση #2) θα ασχοληθώ με την ετυμολόγηση ορισμένων αρχαίων Κελτικών ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων. Όσοι έχετε εμπεδώσει τις πρωτοκελτικές φωνολογικές εξελίξεις που περιέγραψα στην προηγούμενη ανάρτηση, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να κατανοήσετε τις παρακάτω ετυμολογήσεις. Τα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω είναι το λεξικό πρωτοκελτικών όρων του Ranko Matasović που χρησιμοποίησα και στις προηγούμενες αναρτήσεις και το βιβλίο του D. Ellis Evans Gaulish Personal Names: A Study of Some Continental Celtic Formations (Clarendon Press, 1967). Continue reading

Leave a comment

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Οι Κελτικές γλώσσες #2: γλωσσολογικά

Μετά την πρώτη εισαγωγική ανάρτηση της σειράς, στη σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω το κυρίως γλωσσολογικό μέρος, δηλαδή τις φωνολογικές εξελίξεις της Πρωτοκελτικής (PCelt) και λίγα λόγια για την διάσπασή της στις θυγατρικές κελτικές γλώσσες.

Στην παρουσίαση των φωνολογικών εξελίξεων που συνέβησαν κατά τη μετάβαση από την Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή (ΠΙΕ) στην Πρωτοκελτική (PCelt) θα ακολουθήσω τη χρονολογική σειρά που παραθέτει ο Κελτιστής ΙΕστής γλωσσολόγος Ranko Matasović στο εισαγωγικό κεφάλαιο (σλδ. 4-11) του βιβλίου του Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Brill, Leiden, 2009). Continue reading

Leave a comment

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα