Μερικές επαρχιακές ρωμαϊκές επιγραφές

Σ΄αυτήν την ανάρτηση θα παραθέσω μερικές ρωμαϊκές επιγραφές της περιόδου 150-450 μ.Χ. Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία

Τα ανατολικά γερμανικά φύλα #6: Οι Βάνδαλοι

Στη σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω συνοπτικά την ιστορία του ανατολικού γερμανικού φύλου των Βανδάλων από το εθνώνυμο των οποίων το 1794 ο Henri Grégoire έπλασε τον όρο «βανδαλισμός» (γαλ. vandalisme > αγγλ. vandalism) για την καταστροφή των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, έχοντας κατά νου την βανδαλική λεηλασία της Ρώμης το 455.

Αν και σήμερα χρησιμοποιούμε την μορφή του εθνωνύμου Βάνδαλοι (Vandals), στις πρώτες αναφορές του 1ου μ.Χ. αιώνα (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος και Τάκιτος) και σε συντηρητικούς συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας όπως ο Προκόπιος το εθνώνυμο απαντά με τη μορφή Βανδίλοι (λατ. Vándili). Ο Δίων Κάσσιος στην Ρωμαϊκή Ιστορία αναφέρει τα Οὐανδαλικὰ ὄρη (Ρωμ. Ιστ., 55.1.3) με «α», αλλά παρακάτω χρησιμοποιεί τον τύπο Οὐανδίλοι (Ρωμ. Ιστ., 73.2.4) με «ι». Continue reading

1 Comment

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Ο «βάλας ἵππος» του Βελισαρίου

Το 535 ο Βελισάριος ολοκλήρωσε την σύντομη κατάκτηση της Σικελίας, ξεκινώντας τον Γοτθικό πόλεμο (535-554) κατά τον οποίο οι Ανατολικοί/Άπτωτοι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Οστρογοτθική Ιταλία, ύστερα από μια δηρή σειρά μαχών, η οποία κατέστρεψε την Ιταλική ύπαιθρο. Ο Βελισάριος εισήλθε στην Ρώμη το 536 και κατάφερε να κρατήσει την πόλη κατά την πρώτη γοτθική πολιορκία της πόλης (537-8). Εδώ μπορείτε να δείτε μια αναπαράσταση των επιμέρους γεγονότων της πολιορκίας. Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Τα ανατολικά γερμανικά φύλα #5: Οι Βουργουνδίωνες

Στην σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω συνοπτικά την ιστορία και το εθνώνυμο του ανατολικού γερμανικού φύλου των Βουργουνδιώνων/Βουργουνδών. Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Τα ανατολικά γερμανικά φύλα #4: Οι Έρουλοι

Στην προηγούμενη ανάρτηση περιέγραψα συνοπτικά την ιστορία των Γότθων και του εθνωνύμου τους. Εδώ θα κάνω το ίδιο για τους Έρουλους. Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία

Τα ανατολικά γερμανικά φύλα #3: Οι Γότθοι

Στην προηγούμενη ανάρτηση περιέγραψα την δημιουργία του αρχαιολογικού πολιτισμού Chernyakhov ως την αρχαιολογική υπογραφή της κοινωνίας που δημιούργησαν κατά τον 3° μ.Χ. αιώνα οι νεήλυδες Γότθοι βορείως του κάτω Δούναβη. Οι Γότθοι αποτελούσαν τον σημαντικότερο εκπρόσωπο ενός ευρύτερου ομίλου ανατολικών γερμανικών φύλων, τα οποία κατά τον 3°αιώνα ζούσαν στον χώρο που αφορίζουν οι ποταμοί Δούναβης και Δνείπερος/Βορυσθένης, του οποίου το κέντρο ήταν η πρώην ρωμαϊκή υπερδουνάβια Δακία. Στην παρούσα ανάρτηση θα πω μερικά λόγια για την ιστορία και το εθνώνυμο των Γότθων και στις επόμενες αναρτήσεις της σειράς θα κάνω το ίδιο για τα υπόλοιπα ανατολικά γερμανικά φύλα. Continue reading

Leave a comment

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία

Τα ανατολικά γερμανικά φύλα #2

Στην πρώτη ανάρτηση της σειράς εξήγησα ότι, πριν τους Μαρκομαννικούς πολέμους (166-180), τα ανατολικά γερμανικά φύλα που έφεραν τα εθνώνυμα Γύθωνες/Gutones, Φρουγουνδίωνες/Βουργουνδίωνες και Βάνδαλοι/Βανδίλοι κατοικούσαν βορείως της Δακίας γύρω από τον ποταμό Βίστουλα της σημερινής Πολωνίας και ότι οι Μαρκομαννικοί πόλεμοι ήταν συνέπεια μιας γενικευμένης αναστάτωσης του γερμανικού Βαρβαρικού που συμπίπτει χρονικά με την επέκταση προς νότο του αρχαιολογικού πολιτισμού Wielbark. Την ίδια περίοδο, έχουμε και τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την μετανάστευση των ανατολικών γερμανικών φύλων και την εγκατάστασή τους στην βόρεια Δακία (σύμφωνα με τον Δίωνα Κάσσιο, οι Βάνδαλοι Άστιγγοι νίκησαν σε μάχη τους (μάλλον Δάκες) Κο(ι)στοβώκους και εγκαταστάθηκαν στα εδάφη τους). Τα δύο φαινόμενα που μεταμορφώνουν το υπερδουνάβιο Βαρβαρικόν κατά την περίοδο 150-300 είναι η μετανάστευση (migration) κάποιων ομάδων πλησιέστερα στο ρωμαϊκό σύνορο και η ανάπτυξη (development) ή πολιτική μεταμόρφωση (political transformation) του (κυρίως παραμεθόριου) Βαρβαρικού που προκαλεί η ευεργετική επαφή με τον ρωμαϊκό κόσμο. Ας δούμε τώρα τις συνέπειες αυτών των δύο φαινομένων βορείως του κάτω Δούναβη κατά την περίοδο 200-375. Continue reading

2 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία