Η διάσπαση της Λατινικής σε Ρωμανικές γλώσσες #3

Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα στην προηγούμενη ανάρτηση, την οποία έκλεισα αναφέροντας την πρώτη λατινική προστριβοποίηση /tj/>/tsʲ/. Continue reading

Leave a comment

Filed under Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η διάσπαση της Λατινικής σε Ρωμανικές γλώσσες #2

Στην προηγούμενη πρώτη ανάρτηση της σειράς έδειξα την πρωτορωμανική φωνηεντική συγχώνευση (λατ. i,ē> PR /e/, λατ. u,ō> PR /o/, εν αντιθέσει με τα λατ. e> PR /ε/ και λατ. o> PR /ɔ/) και τι ρόλο αυτή έπαιξε στον καθορισμό των φωνηέντων που υπέστησαν διφθογγοποίηση και, στη συνέχεια, τελείωσα την ανάρτηση περιγράφοντας τη μοίρα των τριών λατινικών διφθόγγων «ae,oe,au» στην Ύστερη Δημώδη Λατινική. Continue reading

Leave a comment

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η διάσπαση της Λατινικής στις Ρωμανικές γλώσσες #1

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση της σειράς με θέμα την διάσπαση της Λατινικής γλώσσας σε Λατινογενείς ή Ρωμανικές γλώσσες. Προσωπικά δεν έχω καταλάβει γιατί στην Ελληνική συνηθίζεται ο τύπος «Ρομανικές» γλώσσες με όμικρον, αλλά υποπτεύομαι ότι η ομόρριζη λέξη «ρομάντζο» πρέπει να έπαιξε κάποιο ρόλο. Θυμίζω πως ο όρος «ρομάντζο» προέρχεται από το Παλαιό Γαλλικό romanz που, με τη σειρά του, ανάγεται στο λατινικό επίρρημα rōmānicē = «ρωμανιστί» (δηλαδή «στην δημώδη/επιχώρια ρωμανική ποικιλία» αντί για την επίσημη Λατινική). Επομένως, από τη στιγμή που γράφουμε «Ῥωμανός» με ωμέγα, νομίζω πως θα έπρεπε να γράφουμε και «ρωμανικός». Continue reading

15 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Quiz IE γλωσσολογίας #3

Μετά το πρώτο και το δεύτερο Quiz, στη σημερινή ανάρτηση θα παραθέσω το τρίτο Quiz IE γλωσσολογίας. Continue reading

10 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Η Άνω Γερμανική Συμφωνική Μετατόπιση

Στη σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω διεξοδικότερα ένα γλωσσολογικό θέμα που έθιξα στην προηγούμενη ανάρτηση, καθώς μιλούσα για την Λομβαρδική Γλώσσα (εννοώ φυσικά την πατρώα γερμανική γλώσσα των Λομβαρδών και όχι την σημερινή ρωμανική lengua Lumbarda της Λομβαρδίας). Το θέμα αυτό είναι η Άνω Γερμανική Συμφωνική Μετατόπιση (High German Consonant Shift), την οποία από εδώ και πέρα θα αποκαλώ ΑΓΣΜ. Continue reading

3 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Ο τσαγκάρης και οι tubrugi birrei των Λομβαρδών

Στη σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω μια ποικιλία ενδυματικών όρων της ύστερης αρχαιότητας, επειδή οι δύο από αυτούς απαντούν σε γειτονικά άρθρα του Θεοδοσιανού Κώδικα, ο οποίος εκδόθηκε το 438 επί βασιλείας Θεοδοσίου Β΄.

Continue reading

3 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα, Μεσαίωνας

Εθνολογικές παρατηρήσεις στην ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη #3

Όπως ανέφερα στην προηγούμενη ανάρτηση, στη σημερινή τρίτη ανάρτηση της σειράς θα περιγράψω την χρήση των όρων «γένος, ἔθνος, φῦλον» για τις εθνοτικές κατηγορίες που απαντούν στην ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη και τους εθνοτικούς δείκτες (ethnic indicia) που χρησιμοποιεί για να σχηματίσει τα εθνοτικά τοιχία (ethnic boundaries) που διαχωρίζουν αυτές τις κατηγορίες. Χρησιμοποίησα τον όρο εθνοτικές κατηγορίες (ethnic categories) για να τονίσω πως πρόκειται για «φαντασιακές κοινότητες» που περιγράφει ο Σιμοκάττης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι πραγματικοί πληθυσμοί που χαρακτηρίζονται από τον Σιμοκάττη ως μέλη αυτών των κοινοτήτων ήταν όντως φορείς της συλλογικής ταυτότητας που τους προσάπτει ο Σιμοκάττης. Continue reading

3 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας